• مشخصات فنی

  1487601-00-سی,تسلا مدل Y FR ساپورت سپر بالا,2020-22 میله تقویت کننده سپر جلو تسلا مدل Y,میله تقویت کننده سپر جلو tesal,میله تقویت کننده سپر جلو یدکی تسلا,میله تقویت کننده سپر جلو tesal از چین,تسلا خودکار میله تقویت سپر جلو,میله تقویت کننده سپر جلو ماشین تسلا,میله تقویت کننده سپر جلو تسلا چین,یک ماشین تسلا,قطعات جیپ جی سی ویتنی,قطعات جیپ جی سی ویتنی,یک ماشین تسلا 3 میله تقویت سپر جلو,tesla model y Front Bumper Reinforcement Bar,tesla model x Front Bumper Reinforcement Bar,tesla model s Front Bumper Reinforcement Bar,1081420-E0-C 1081420E0C 1081420E0C-AM TS MODEL 3 17-20 FR DOOR LH 1081421-E0-C 1081421E0C 1081421E0C-AM TS MODEL 3 17-20 FR DOOR RH 1081440-E0-C 1081440E0C 1081440E0C TS MODEL 3 17-20 RR DOOR RH 1081441-E0-C 1081441E0C 1081441E0C TS MODEL 3 17-20 RR DOOR LH 1081390-E0-C 1081390E0C 1081390E0C-AM TS MODEL 3 17-20 HOOD ALUM 1081401-E0-D 1081401E0D | TA1240100 1081401E0D-AM TS MODEL 3 17- FR FENDER W/LAMP HOLE LH 1081400-E0-D 1081400E0D 1081400E0D-AM TS MODEL 3 17- FR FENDER W/LAMP HOLE RH 1081460-E0-D 1081460E0D | 1601460E0A 1100229 TS MODEL 3 17-20 RR TRUNK 1110240-00-B 111024000B | 161086600آ | TA1225100 1100036 TS MODEL 3 17-19 FR PANEL 1104667-00-F 110466700F 1100046 TS MODEL 3 FR BUMPER SUPPORT 1084894-00-B 108489400B 1100044 TS MODEL 3 17-20 FR BUMPER LOWER SUPPORT 1493370-S0-A 1493370S0A | 1493370SOA 1100267 TS MODEL Y 21- HOOD ASSY 1495245-00-C 149524500C | 151627700دی 1100187 TS MODEL Y FR PANEL 1487601-00-C 148760100C 1100179 TS MODEL Y FR BUMPER SUPPORT UPPER 1505433-00-A 150543300A 1100181 TS MODEL Y FR BUMPER SUPPORT LOWER 1038384-S0-C 1038384S0C | 1051875E0G 1038384S0C TS MODEL S HOOD 6008022-E0-D 6008022E0D 6008022E0D TS MODEL S FR FENDER LH 6008027-E0-D 6008027E0D 6008022E0D TS MODEL S FR FENDER RH,1009606-00-B FR WHL SPD SNSR BODY BRKT RH 1006364-00-A RR WHL SPD SNSR BRKT LH 1006365-00-A RR WHL SPD SNSR BRKT RH 1037123-00-B ELECTROMECHANICAL BRAKE BOOSTER — LEFT HAND DRIVE 6008119-00-A Sensor — Brake Fluid Level 1050657-00-A BRAKE PEDAL ASSEMBLY — LEFT HAND DRIVE 1050657-01-A BRAKE PEDAL ASSEMBLY — PERFORMANCE — LEFT HAND DRIVE 1050662-00-A BRAKE PEDAL PAD — BASE 1050662-01-A BRAKE PEDAL PAD — OPTION 1005124-00-A SWITCH,ترمز روشن/خاموش 1006809-00-A BOLT HF M8x1.25×20 [10.9] U-ZnAl 1051030-00-B پین تقویت کننده به پدال 1055857-00-A BRAKE CLEVIS CLIP 2007104-00-B مهره HFPT M8x1.25 [10]-ZnNi 1067348-00-B ASSY,U-ZnAl 1006809-00-A پین تقویت کننده به پدال 1051030-00-B ترمز CLEVIS CLIP 1055857-00-A NUT HFPT M8x1.25,U-ZnAl 1006809-00-A پین تقویت کننده به پدال 1051030-00-B ترمز CLEVIS CLIP 1055857-00-A NUT HFPT M8x1.25,v2 1099344-10-D 14-50 U-ZnAl 1006809-00-A پین تقویت کننده به پدال 1051030-00-B ترمز CLEVIS CLIP 1055857-00-A NUT HFPT M8x1.25 5-15 U-ZnAl 1006809-00-A پین تقویت کننده به پدال 1051030-00-B ترمز CLEVIS CLIP 1055857-00-A NUT HFPT M8x1.25 14-30 U-ZnAl 1006809-00-A پین تقویت کننده به پدال 1051030-00-B ترمز CLEVIS CLIP 1055857-00-A NUT HFPT M8x1.25 5-20 U-ZnAl 1006809-00-A پین تقویت کننده به پدال 1051030-00-B ترمز CLEVIS CLIP 1055857-00-A NUT HFPT M8x1.25 10-30 U-ZnAl 1006809-00-A پین تقویت کننده به پدال 1051030-00-B ترمز CLEVIS CLIP 1055857-00-A NUT HFPT M8x1.25 6-15 U-ZnAl 1006809-00-A پین تقویت کننده به پدال 1051030-00-B ترمز CLEVIS CLIP 1055857-00-A NUT HFPT M8x1.25 6-20 آداپتور هوشمند Gen II 1104936-10-C 6-50 آداپتور هوشمند Gen II 1036392-10-D CHAdEMO ADAPTER — NA 1009379-00-B SCR,U-ZnAl 1006809-00-A پین تقویت کننده به پدال 1051030-00-B ترمز CLEVIS CLIP 1055857-00-A NUT HFPT M8x1.25,M6,SST 1054470-00-A SCR,کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز,ZI 1018871-00-A WASHER, CALIPER 1013298-00-A ASY, U-ZnAl 1006809-00-A پین تقویت کننده به پدال 1051030-00-B ترمز CLEVIS CLIP 1055857-00-A NUT HFPT M8x1.25, 5.3U-ZnAl 1006809-00-A پین تقویت کننده به پدال 1051030-00-B ترمز CLEVIS CLIP 1055857-00-A NUT HFPT M8x1.25, گرد CABLE CORE ASSEMBLY 1038709-00-A Gen II دیوار کانکتور 40A 1P 24FT — J1772 Plug 1050074-01-C VEHICLE کانکتور و مونتاژ کابل Z 1011906-000-00-1011906 CABLE CABLE 1011906-0000-C. 21.6mm 1011861-00-B اتصال دهنده قدرت بالا اتصال Fuse L2 مونتاژ - 200amp 1011912-00-B اتصال قدرت بالا اتصال Fuse L1 مونتاژ - 200amp 1011914-00-B DIAMETER X 28.6mm قطر خارجی X 7.08mm ضخامت پیچ 1011908-00-B, پیچ ZINC 1028144-00-A, U-ZnAl 1006809-00-A پین تقویت کننده به پدال 1051030-00-B ترمز CLEVIS CLIP 1055857-00-A NUT HFPT M8x1.25, گرد CABLE CORE ASSEMBLY 1038709-00-A Gen II دیوار کانکتور 40A 1P 24FT — J1772 Plug 1050074-01-C VEHICLE کانکتور و مونتاژ کابل Z 1011906-000-00-1011906 CABLE CABLE 1011906-0000-C. 21.6mm 1011861-00-B اتصال دهنده قدرت بالا اتصال Fuse L2 مونتاژ - 200amp 1011912-00-B اتصال قدرت بالا اتصال Fuse L1 مونتاژ - 200amp 1011914-00-B DIAMETER X 28.6mm قطر خارجی X 7.08mm ضخامت پیچ 1011908-00-B, گرد CABLE CORE ASSEMBLY 1038709-00-A Gen II دیوار کانکتور 40A 1P 24FT — J1772 Plug 1050074-01-C VEHICLE کانکتور و مونتاژ کابل Z 1011906-000-00-1011906 CABLE CABLE 1011906-0000-C. 21.6mm 1011861-00-B اتصال دهنده قدرت بالا اتصال Fuse L2 مونتاژ - 200amp 1011912-00-B اتصال قدرت بالا اتصال Fuse L1 مونتاژ - 200amp 1011914-00-B DIAMETER X 28.6mm قطر خارجی X 7.08mm ضخامت پیچ 1011908-00-B, کیسه ذخیره سازی ZINC 1126118-00-B — کانکتور سیار 1076891-00-B WHEEL, 19× 8.0J ET40 — چرخ SILVER SLIPSTREAM 1076891-02-B, 19×8.0 ET40 — GRAY SLIPSTREAM 8486285-00-A WHEEL — 19×8.5J ET35 TEMPEST 8497791-02-A WHEEL — 19×8.5J ET35 SONIC CARBON SLIPSTREAM-4DHEEL-4510, 19×8.0 ET40 — چرخ سیکلون نقره ای 1054042-00-B WHEEL, 21X8.5 — چرخ توربین خاکستری 1054043-00-C, 21X9.0 — توربین نقره ای — چرخ عقب 1054044-00-C, 21X9.0 - توربین خاکستری - چرخ عقب 8008133-01-B, 21×9.0 ET40 — TWIN TURBINE SONIC CARBON — چرخ عقب 8008735-00-B, 21×8.5 ET40 — TWIN TURBINE SONIC SILVER — چرخ جلو 8008735-01-B, 21×8.5 ET40 — TWIN TURBINE SONIC CARBON — چرخ جلو 8008133-00-B, 21×9.0 ET40 — TWIN TURBINE SONIC SILVER — چرخ عقب 1054041-00-B, 21X8.5 — SILVER TURBINE 6005879-00-A WHEEL Ornamentation CAP CENTER 6005879-01-A WHEEL CENTER CAP — GREY 6005879-04-A WHEEL ORNAMENTATION CAP — Armor BLACK — BLACK 100201-20203 درپوش مهره ای, TALL — CHROME — PC+ABS 1027010-00-B درپوش مهره ای, X8.5 — SILVER TURBINE 1054041-00-B WHEEL ORAMENTATION CENTER CAP 6005879-00-A WHEEL CENTER CAP — GREY 6005879-01-A درپوش تزئینی چرخ — زره مشکی — MLACH17-40058-60048, درپوش مهره ای سیاه 1027011-01, X8.5 — SILVER TURBINE 1054041-00-B WHEEL ORAMENTATION CENTER CAP 6005879-00-A WHEEL CENTER CAP — GREY 6005879-01-A درپوش تزئینی چرخ — زره مشکی — MLACH17-40058-60048, BLACK 1071979-01-A روکش LUGNUT, X8.5 — SILVER TURBINE 1054041-00-B WHEEL ORAMENTATION CENTER CAP 6005879-00-A WHEEL CENTER CAP — GREY 6005879-01-A درپوش تزئینی چرخ — زره مشکی — MLACH17-40058-60048, BLACK - برای کربن Sonic Twin Turbine 1486286-00-A 19 اینچ TEMPEST CAP 1071979-00-A روکش LUGNUT, X8.5 — SILVER TURBINE 1054041-00-B WHEEL ORAMENTATION CENTER CAP 6005879-00-A WHEEL CENTER CAP — GREY 6005879-01-A درپوش تزئینی چرخ — زره مشکی — MLACH17-40058-60048, خاکستری — برای چرخ توربین دوقلو نقره ای 1075748-01-D, 21X8.5 ET40 — زره مشکی آراکنید — چرخ جلو 1075749-01-D, 21X9.0 ARMOR BLACK ARACHNID — REAR 1049607-00-A 245/45R19 چرخ های NOKIAN 8 تایر استوانه 1050699-00-A 245/35R21 WINTER PIRELLI SOTTOZERO3 TIRE 1053501-00-A P245/35R21 Continental Sport-96y 1053502-00-A P85D TIRE-P265/35RR21-CSC5P T0 1065206 S MICHELIN PS3 TIRE — MAT 1079720-00-A 245/35ZR21 96Y S MICHELIN PSS TIRE 1079721-00-A 265/35ZR21 101Y S MICHELIN PSS TIRE 96Y S -E 245/45R19 98W A/S GOODYEAR EAGLE TOURING 8088040-00-A MICHELIN PS4S — 245/35R21 (تایر خرد شده 1049607-00-A 245 / 35R21 زمستان Pirelli Sottozero3 تایر 1050699-00-A P245 / 35R21 Continental Sport Contact - 96Y 1053501-00-A P85D Tire - P265 / 35R21 - CSC5P T0 1053502-00-A 245 / 45R19 102Y لاستیک S MICHELIN PS3 — MAT 1065206-00-B 245/35ZR21 96Y S MICHELIN PSS TIRE 1079720-00-A 265/35ZR21 101Y S MICHELIN PSS-00-B 245/35ZR21 96Y S -C 245/45R19 98W A/S GOODYEAR EAGLE TOURING 6005890-00-E MICHELIN PS4S — 245/35R21) — جلو 8088041-00-A MICHELIN PS4S — 265/35R21 (تایر خرد شده 1049607-00-A 245 / 35R21 زمستان Pirelli Sottozero3 تایر 1050699-00-A P245 / 35R21 Continental Sport Contact - 96Y 1053501-00-A P85D Tire - P265 / 35R21 - CSC5P T0 1053502-00-A 245 / 45R19 102Y لاستیک S MICHELIN PS3 — MAT 1065206-00-B 245/35ZR21 96Y S MICHELIN PSS TIRE 1079720-00-A 265/35ZR21 101Y S MICHELIN PSS-00-B 245/35ZR21 96Y S -C 245/45R19 98W A/S GOODYEAR EAGLE TOURING 6005890-00-E MICHELIN PS4S — 245/35R21) — عقب 8496658-00-A MICHELIN PS4S — 245/45R19 (تایر خرد شده 1049607-00-A 245 / 35R21 زمستان Pirelli Sottozero3 تایر 1050699-00-A P245 / 35R21 Continental Sport Contact - 96Y 1053501-00-A P85D Tire - P265 / 35R21 - CSC5P T0 1053502-00-A 245 / 45R19 102Y لاستیک S MICHELIN PS3 — MAT 1065206-00-B 245/35ZR21 96Y S MICHELIN PSS TIRE 1079720-00-A 265/35ZR21 101Y S MICHELIN PSS-00-B 245/35ZR21 96Y S -C 245/45R19 98W A/S GOODYEAR EAGLE TOURING 6005890-00-E MICHELIN PS4S — 245/35R21) — لاستیک زمستانی جلو 8585854-00-A MS — 265/35R21 PIRELLI 1133009-00-A تایر تعمیر کیت 1081308-00-A PLUG, پچ لاستیک 1/4» 1068155-00-A WHEEL WIGHT, .15»T .91»W 22YD 1144197-00-A 245/45R19 102T STUDDED WHEELS NOKIAN 9 لاستیک — SQUARE CONFIG 1074812-00-B TPMS, »T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME, 433 »T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME (»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME) 1038973-00-یک مهره TPMS, »T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME, CONTI 1038975-00-A TPMS NUT, ASSY بلندگوی درب جلو, گیرنده CONTI CONTI 1034601-00-D TPMS CONTI ECU 433 MHz 1035328-00-C TPMS CONTI BRACKET 1011784-00-B SCREW TORX M5 x 12 »T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME (»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME) 1055365-00-B WSHR FL M10x24x3 [10]-G720 1048945-01-A CVR,تایر خرد شده 1049607-00-A 245 / 35R21 زمستان Pirelli Sottozero3 تایر 1050699-00-A P245 / 35R21 Continental Sport Contact - 96Y 1053501-00-A P85D Tire - P265 / 35R21 - CSC5P T0 1053502-00-A 245 / 45R19 102Y لاستیک S MICHELIN PS3 — MAT 1065206-00-B 245/35ZR21 96Y S MICHELIN PSS TIRE 1079720-00-A 265/35ZR21 101Y S MICHELIN PSS-00-B 245/35ZR21 96Y S -C 245/45R19 98W A/S GOODYEAR EAGLE TOURING 6005890-00-E MICHELIN PS4S — 245/35R21,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,تایر خرد شده 1049607-00-A 245 / 35R21 زمستان Pirelli Sottozero3 تایر 1050699-00-A P245 / 35R21 Continental Sport Contact - 96Y 1053501-00-A P85D Tire - P265 / 35R21 - CSC5P T0 1053502-00-A 245 / 45R19 102Y لاستیک S MICHELIN PS3 — MAT 1065206-00-B 245/35ZR21 96Y S MICHELIN PSS TIRE 1079720-00-A 265/35ZR21 101Y S MICHELIN PSS-00-B 245/35ZR21 96Y S -C 245/45R19 98W A/S GOODYEAR EAGLE TOURING 6005890-00-E MICHELIN PS4S — 245/35R21,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,تایر خرد شده 1049607-00-A 245 / 35R21 زمستان Pirelli Sottozero3 تایر 1050699-00-A P245 / 35R21 Continental Sport Contact - 96Y 1053501-00-A P85D Tire - P265 / 35R21 - CSC5P T0 1053502-00-A 245 / 45R19 102Y لاستیک S MICHELIN PS3 — MAT 1065206-00-B 245/35ZR21 96Y S MICHELIN PSS TIRE 1079720-00-A 265/35ZR21 101Y S MICHELIN PSS-00-B 245/35ZR21 96Y S -C 245/45R19 98W A/S GOODYEAR EAGLE TOURING 6005890-00-E MICHELIN PS4S — 245/35R21,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,تایر خرد شده 1049607-00-A 245 / 35R21 زمستان Pirelli Sottozero3 تایر 1050699-00-A P245 / 35R21 Continental Sport Contact - 96Y 1053501-00-A P85D Tire - P265 / 35R21 - CSC5P T0 1053502-00-A 245 / 45R19 102Y لاستیک S MICHELIN PS3 — MAT 1065206-00-B 245/35ZR21 96Y S MICHELIN PSS TIRE 1079720-00-A 265/35ZR21 101Y S MICHELIN PSS-00-B 245/35ZR21 96Y S -C 245/45R19 98W A/S GOODYEAR EAGLE TOURING 6005890-00-E MICHELIN PS4S — 245/35R21,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,SDU-F 1048949-01-A CVR,تایر خرد شده 1049607-00-A 245 / 35R21 زمستان Pirelli Sottozero3 تایر 1050699-00-A P245 / 35R21 Continental Sport Contact - 96Y 1053501-00-A P85D Tire - P265 / 35R21 - CSC5P T0 1053502-00-A 245 / 45R19 102Y لاستیک S MICHELIN PS3 — MAT 1065206-00-B 245/35ZR21 96Y S MICHELIN PSS TIRE 1079720-00-A 265/35ZR21 101Y S MICHELIN PSS-00-B 245/35ZR21 96Y S -C 245/45R19 98W A/S GOODYEAR EAGLE TOURING 6005890-00-E MICHELIN PS4S — 245/35R21,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,SDU-F 1055366-00-H CLVS ASSY,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,SDU-F 1055368-00-G FRGD MNT ASSY,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,SDU-F 1004350-00-A BLT BTNHD M10x1.50×57 [10.9] ZnAl-W 1055663-00-A NUT PLATE ASSY,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,SDU-F 1008724-00-B BOLT,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,PAT 1052783-00-C TRQ RCTN ARM ASSY,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,SDU-F 1050057-00-B BOLT HF M10x90 PC109 1050643-00-A MOTOR Mount Mass Damper — REAR 1055544-00-B LUBRICANT,SDU-F 1052783-00-C BOLT HF M10x90 PC109 1050057-00-B MOTOR Mount Mass Damper — REAR 1050643-00-A ATF 629 6008307 برچسب هشدار ولتاژ بالا برای پوشش فاز خروجی 1008575-00-A موتور تخلیه/فشار شارژ مجدد 1009683-00-C ASY,کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز,کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز,DRV INV TO CHASSIS 1011427-00-B SCR, SDU-F 1052783-00-C BOLT HF M10x90 PC109 1050057-00-B MOTOR Mount Mass Damper — REAR 1050643-00-A ATF, گرد CABLE CORE ASSEMBLY 1038709-00-A Gen II دیوار کانکتور 40A 1P 24FT — J1772 Plug 1050074-01-C VEHICLE کانکتور و مونتاژ کابل Z 1011906-000-00-1011906 CABLE CABLE 1011906-0000-C. 21.6mm 1011861-00-B اتصال دهنده قدرت بالا اتصال Fuse L2 مونتاژ - 200amp 1011912-00-B اتصال قدرت بالا اتصال Fuse L1 مونتاژ - 200amp 1011914-00-B DIAMETER X 28.6mm قطر خارجی X 7.08mm ضخامت پیچ 1011908-00-B,گرد CABLE CORE ASSEMBLY 1038709-00-A Gen II دیوار کانکتور 40A 1P 24FT — J1772 Plug 1050074-01-C VEHICLE کانکتور و مونتاژ کابل Z 1011906-000-00-1011906 CABLE CABLE 1011906-0000-C. 21.6mm 1011861-00-B اتصال دهنده قدرت بالا اتصال Fuse L2 مونتاژ - 200amp 1011912-00-B اتصال قدرت بالا اتصال Fuse L1 مونتاژ - 200amp 1011914-00-B DIAMETER X 28.6mm قطر خارجی X 7.08mm ضخامت پیچ 1011908-00-B, گرد CABLE CORE ASSEMBLY 1038709-00-A Gen II دیوار کانکتور 40A 1P 24FT — J1772 Plug 1050074-01-C VEHICLE کانکتور و مونتاژ کابل Z 1011906-000-00-1011906 CABLE CABLE 1011906-0000-C. 21.6mm 1011861-00-B اتصال دهنده قدرت بالا اتصال Fuse L2 مونتاژ - 200amp 1011912-00-B اتصال قدرت بالا اتصال Fuse L1 مونتاژ - 200amp 1011914-00-B DIAMETER X 28.6mm قطر خارجی X 7.08mm ضخامت پیچ 1011908-00-B, با پچ 6008779-00-D گیربکس جلو MT BUSHING 6008780-00-D گیربکس عقب MT BUSHING 1002731-00-A ASY,SDU-F 1052783-00-C BOLT HF M10x90 PC109 1050057-00-B MOTOR Mount Mass Damper — REAR 1050643-00-A ATF,SDU-F 1052783-00-C BOLT HF M10x90 PC109 1050057-00-B MOTOR Mount Mass Damper — REAR 1050643-00-A ATF,SDU-F 1052783-00-C BOLT HF M10x90 PC109 1050057-00-B MOTOR Mount Mass Damper — REAR 1050643-00-A ATF,JW-C2 2007060 SEAL 1108552-00-A مهره HF M10 PC10 1047337-00-A ماژول کنترل ستون فرمان I-SHAFT LINK 1060802-00-B [10.9]-U-G720 1005817-00-A BLT HEX M6-1.00×25 [8.8] SDU-F 1052783-00-C BOLT HF M10x90 PC109 1050057-00-B MOTOR Mount Mass Damper — REAR 1050643-00-A ATF (SDU-F 1052783-00-C BOLT HF M10x90 PC109 1050057-00-B MOTOR Mount Mass Damper — REAR 1050643-00-A ATF) 2007074 BOLT HF M14x2.00×100 [10.9]-پیچ U-G720 1064997-00-A,HF,SDU-F 1052783-00-C BOLT HF M10x90 PC109 1050057-00-B MOTOR Mount Mass Damper — REAR 1050643-00-A ATF[109],CALIPER 1013298-00-A ASY,SDU-F 1052783-00-C BOLT HF M10x90 PC109 1050057-00-B MOTOR Mount Mass Damper — REAR 1050643-00-A ATF,صفحه برشی PIL 1066608-01-C,SDU-F 1052783-00-C BOLT HF M10x90 PC109 1050057-00-B MOTOR Mount Mass Damper — REAR 1050643-00-A ATF,SDU-F 1052783-00-C BOLT HF M10x90 PC109 1050057-00-B MOTOR Mount Mass Damper — REAR 1050643-00-A ATF,STMP 1028644-00-B PIP SEAL,کولر SDU 1019545-00-A BRKT, SDU-F 1052783-00-C BOLT HF M10x90 PC109 1050057-00-B MOTOR Mount Mass Damper — REAR 1050643-00-A ATF, 2SDU-F 1052783-00-C BOLT HF M10x90 PC109 1050057-00-B MOTOR Mount Mass Damper — REAR 1050643-00-A ATF, STL 1138040-00-B نیم شفت جلو, SDU-F 1052783-00-C BOLT HF M10x90 PC109 1050057-00-B MOTOR Mount Mass Damper — REAR 1050643-00-A ATF, LH, PM 1138042-00-B نیم شفت جلو, SDU-F 1052783-00-C BOLT HF M10x90 PC109 1050057-00-B MOTOR Mount Mass Damper — REAR 1050643-00-A ATF, RH, PM 1054401-00-A BOLT HF M10x35 PC109 MAT 1025598-00-T ASY,PM 1138040-00-B نیمه شفت جلو راست - دو موتور 1030616-00-D نیم شفت جلو,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME, PM 1138040-00-B نیمه شفت جلو راست - دو موتور 1030616-00-D نیم شفت جلو, LARGE DU 1028034-00-B SIDE MOTOR MOUNT ASSEMBLY 1007419-00-B O-RING,AS568A-143 1007714-00-A NUT,M6-1.0,SALING 1009997-00-B اتصالات منیفولد ورودی ASSEMLBY 1008806-00-A اتصالات منیفولد ورودی O-RING 1003783-00-B ASY,PM 1138040-00-B نیمه شفت جلو راست - دو موتور 1030616-00-D نیم شفت جلو,اینورتر 1003784-00-A پوشش اینورتر ولتاژ بالا O-RING 1007399-00-A BAFFLE,درج کنید,SMW250295 CASING ASSY,JW-C2 1002731-00-A BAFFLE,پیچ JW-C2 1011423-00-C, JW-C2 1002731-00-A BAFFLE 0.7 پیچ X 14mm 1035556-00-A, 30× 1.34×8 PANHEAD شش لوب فرورفته 1128091-00-B SCR,HF,کالیپر ترمز جلو با لنت — راست — قرمز 1042640-01-F کالیپر ترمز جلو بدون لنت — چپ 1007794-00-C کالیپر ترمز جلو WITHOUT PADS — RED 1042640-01-F کالیپر ترمز جلو بدون لنت — چپ -00-C کالیپر ترمز جلو بدون لنت — عملکرد قرمز — RIGHT 1007795-01-D BOLT HF M12x1.75×45,[کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز],JW-C2 1002731-00-A BAFFLE,JW-C2 1002731-00-A BAFFLE,T2000 1089938-00-A THRDLCKR, JW-C2 1002731-00-A BAFFLE 648 1089958-00-JW-C2 1002731-00-A BAFFLE, MOBILGREASE XTC 1089974-00-A ELECTRICAL, ترکیب مشترک 2001274 THREADLOCKER,JW-C2 1002731-00-A BAFFLE,JW-C2 1002731-00-A BAFFLE 2004942 JW-C2 1002731-00-A BAFFLE, JW-C2 1002731-00-A BAFFLE, کوپلر 1002628-00-A BOLT,JW-C2 1002731-00-A BAFFLE,JW-C2 1002731-00-A BAFFLE,G10.9 1025598-00-P ASY,PM 1138040-00-B نیمه شفت جلو راست - دو موتور 1030616-00-D نیم شفت جلو,PM 1138040-00-B نیمه شفت جلو راست - دو موتور 1030616-00-D نیم شفت جلو,JW-C2 1002731-00-A BAFFLE,PM 1138040-00-B نیمه شفت جلو راست - دو موتور 1030616-00-D نیم شفت جلو,PM 1138040-00-B نیمه شفت جلو راست - دو موتور 1030616-00-D نیم شفت جلو,ماژول فنر سیم پیچ جلو HS 1015619-01-E — S2 1030607-00-G ماژول تعلیق سیم پیچ جلو — DM S3 2007088 NUT HF M8x1.25 10-ZnAl-W 2007073 NUT HF M14x2.00 [10]-G720 1030605-00-D مونتاژ بند تعلیق جلو چپ — دو موتور 1030606-00-D مجموعه بند آویز تعلیق جلو سمت راست — دو موتور 2007114 پیچ, M12x1.25x75MM 1004793-00-F تقویت کننده آنتن AM/FM1 RKE-NA EU APAC 1448944-00-C ANTENNA.AMPLIFIER,ماژول فنر سیم پیچ جلو HS 1025598-00-P — S3 1015619-00-D ماژول فنری سیم پیچ جلو — S2 1015619-01-E ماژول تعلیق سیم پیچ جلو — S3 1015619-00-D -G NUT HF M8x1.25 10-ZnAl-W,تقویت کننده آنتن LHS 1004808-00-F, FM2 — NA EU APAC 1448945-00-C ANTENNA.AMPLIFIER,آنتن FM2,RHS 1012002-01-B, آنتن FM2,RHS 1448945-00-C, آنتن FM2,RHS 1448945-00-C, آنتن منفی 1012002-00-B, آنتن FM2,RHS 1448945-00-C, آنتن FM2,RHS 1448945-00-C, 1004373-00-A SCR مثبت,آنتن FM2,RHS 1448945-00-C,آنتن FM2,RHS 1448945-00-C,تقویت کننده آنتن W/PATCH 1006739-00-A, CLIP 1059381-00-B FR STABLE, 22MM 1059386-00-B FR STABAR, 24MM 1058584-00-A BOLT,HF,آنتن FM2,RHS 1448945-00-C,آنتن FM2,RHS 1448945-00-C,MAT 2007090-00-C NUT HF M10x1.25 PC10 PTP COLORED 2007069 BOLT HF M10x1.50×30 [10.9]-U-MP-G720 1050256-00-C XM ANTENNA 1565754-00-A XM ANTENNA 1006740-00-A FASTENER, JW-C2 1002731-00-A BAFFLE, آنتن FM2,RHS 1448945-00-C, M4.8X13MM 1043965-00-B FR UPR CTRL ARM, LH, DUAL MOTOR 1043966-00-B FR UPR CTRL ARM, RH, DUAL MOTOR 6006532-00-B FR SUSP UCA ASSY LH 1004351-00-A NUT HF M10x1.50 [10] ZnAl-W 1041575-00-B FORE LINK ASSY, RH 2007108 BOLT H CAM M14x2.00×114 [10.9]-ماژول فنر سیم پیچ جلو HS 1025598-00-P — S3 1015619-00-D ماژول فنری سیم پیچ جلو — S2 1015619-01-E ماژول تعلیق سیم پیچ جلو — S3 1015619-00-D -G NUT HF M8x1.25 10-ZnAl-W 2007115 RH 1041575-00-B BOLT H CAM M14x2.00×114 [10]-G720 1006484-00-A NUT CLN HEX M14x2.0 [10] ZnAl-W 1004358-00-C NUT HF M14x1.50 [10] درج ZnNi NL 2007107 RH 1041575-00-B BOLT H CAM M14x2.00×114 [10]-G720 1033093-00-A WASHER, RH 1041575-00-B BOLT H CAM M14x2.00×114, 15.2× 30.7×3.4 1004794-00-B آنتن GPS 1097321-00-B, RH 1041575-00-B BOLT H CAM M14x2.00×114, RH 1041575-00-B BOLT H CAM M14x2.00×114, ماژول فنر هوا تطبیقی ​​MX 1066461-00-C, RH 1041575-00-B BOLT H CAM M14x2.00×114, ماژول فنر هوا تطبیقی ​​LH 1066466-00-C, RH 1041575-00-B BOLT H CAM M14x2.00×114, ماژول فنر هوا RH 1067461-25-C RR LH — MS2 DM 1067466-26-B ماژول فنر هوا RR RH — MS2 RWD 1067466-25-C ماژول فنر هوا ماژول فنری سیم پیچ عقب SEAL 1015620-03-D — DM S3 1015620-00-E ماژول فنری سیم پیچ عقب COMMON — S3 1015620-01-E ماژول فنری کویل عقب — DM S3 1015620-00-E B MOTOR — سقف RH 1003242-00-A MOTOR BLOCK LH 6008697-00-A MOTOR BLOCK RH 6008694 RETURN TUBE 1006398-00-A A-PILLAR CLIPS 6008691-00-E DRIVE TUBE — LEFT 6008690-00-E DRIVE TUBE — RIGHT 1035764-00-D MDLS, ASSY, MATPOINT ZINC ALUMINIUM 1007510-00-B REAR SHOCK TOWER HOLE SEAL FOAM SEAL 1021395-00-A ماژول تعلیق کویل عقب — DM S3 PERF 1015620-05-B REAR COILLE S3-05-05-05-1-1-1-1-1-1-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-2-1-2-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-1-2-1-2-1-2-1-1-2-1-2-05-05-05-05-2 REAR COIL ماژول فنر سیم پیچ عقب S3 1015620-00-E مشترک — مهره S2 1015620-01-E, FR, LH 1035765-00-D MDLS, ASSY, MATPOINT ZINC ALUMINIUM 1007510-00-B REAR SHOCK TOWER HOLE SEAL FOAM SEAL 1021395-00-A ماژول تعلیق کویل عقب — DM S3 PERF 1015620-05-B REAR COILLE S3-05-05-05-1-1-1-1-1-1-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-2-1-2-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-1-2-1-2-1-2-1-1-2-1-2-05-05-05-05-2 REAR COIL ماژول فنر سیم پیچ عقب S3 1015620-00-E مشترک — مهره S2 1015620-01-E, FR, RH 1033886-00-E مونتاژ سقف پانورامیک LINK — REAR LEFT 1034356-00-E PANORAMIC Roof LINK ASSEMBLY — REAR RIGHT 1005320-00-D GUIDE SHOE ASSEMBLY 10108BOLT, RH 1035765-00-D پانورامیک سقف LINK مونتاژ — عقب چپ 1033886-00-E پانورامیک سقف LINK ASSEMBLY — عقب راست 1034356-00-E GUIDE SHOE ASSEMBLY 1-0050MBLYD, گرد CABLE CORE ASSEMBLY 1038709-00-A Gen II دیوار کانکتور 40A 1P 24FT — J1772 Plug 1050074-01-C VEHICLE کانکتور و مونتاژ کابل Z 1011906-000-00-1011906 CABLE CABLE 1011906-0000-C. 21.6mm 1011861-00-B اتصال دهنده قدرت بالا اتصال Fuse L2 مونتاژ - 200amp 1011912-00-B اتصال قدرت بالا اتصال Fuse L1 مونتاژ - 200amp 1011914-00-B DIAMETER X 28.6mm قطر خارجی X 7.08mm ضخامت پیچ 1011908-00-B, M5X16 1042506-00-B سیستم تعلیق عقب عقب-سمت چپ 1042507-00-B سیستم تعلیق عقب-سمت راست 1058539-00-B حالت تعلیق عقب-سمت چپ-دوتایی 1058540-00-B سیستم تعلیق عقب-راست-دوتایی موتور 1003043-S00 -یک قاب پایه سقف 2.1 کیت ASY, SERVICE 1003043-S0-B قاب پایه سقف 2.5 کیت ASY, SERVICE 1004537-00-A BLT WSHR FLAT M6-1.00×16 ZnAl 1006392-00-A NUT RVT HEX FLAT HD M5X0.8 STL 1006394-00-A CLOSED END POP08C RIVET CLOSED END 1008C,PFLG,M6,SST 1054470-00-A SCR,M5x25[08.8]-05 1012951-00-گیره لوله B,0.250در DIA,0.281که در,وینیل 1013843-00-A CLIP, DRAIN TUBE HARN STUD MOUNT 1013883-00-A DUAL LOCK 250 25× 35 1015888-00-C BLT,BTN,M6,SST 1054470-00-A SCR,M5x16[10.9]-BK-X-SP-05 1018062-00-RH 1035765-00-D پانورامیک سقف LINK مونتاژ — عقب چپ 1033886-00-E پانورامیک سقف LINK ASSEMBLY — عقب راست 1034356-00-E GUIDE SHOE ASSEMBLY 1-0050MBLYD,کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز,M6[پلاستیک]-DOME 1019258-00-A NETPADS شیشه ای متحرک 1020172-00-A Sunshade CARRIER TAB FLOCKED TAPE 1020173-00-A Sunshade CARRIER HOLE FLOCKED TAPE FLOCKED TAPE 102058, 100× 30 1024353-00-A BOLT M6-1.00×18 T30 ECOFIX FLANGE HD 1026912-00-A RIVNUT,KNURL,M5.0.50-2.54، STL,فویل بوتیل ZNNI-PLTSL 1032246-00-A, 40×40, 1 ضخامت میلی متر 1034958-00-A NUT HF M5 PC8 1043739-00-B NET PAD, 40سقف پانورامیک X8X1.5 1064454-00-B 2.1 MOUNT SPACER 6008629 قفل دوگانه 250 15× 75 1004296-00-A RIVNUT,KNURL,M5,0.50-3.30 GRP L,کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز,ZNC 1008889-00-A SCR PAN TRX ST 4.2X16 ZnBlue 1010438-00-B BLT,SHBC,M6x20- پچ 1019219-00-B جدا کننده سقف شیشه ای ثابت LH و RH 1025689-00-A SHIM STOCK-PETG (508 ایکس 1270 ایکس 0.76 میلی متر) 1031102-00-JW-C2 1002731-00-A BAFFLE, کاهش نویز KLUBER, 1KG 1034957-00-B CLIP 23MM X 26MM X 12MM 1048645-00-A سیلانت, BETASEAL EXPRESS 1048647-00-B Net PAD — 40X8X3.5MM 1054077-00-B Net PAD, 25mm x 25mm x 2mm پرایمر 1059658-00-A, BETAPRIME, 10پروموتر ML 1076300-00-A, چسبندگی 4298 PACKET 1089957-00-A LUBE, RH 1035765-00-D پانورامیک سقف LINK مونتاژ — عقب چپ 1033886-00-E پانورامیک سقف LINK ASSEMBLY — عقب راست 1034356-00-E GUIDE SHOE ASSEMBLY 1-0050MBLYD 205 2007207 NUT HF M6-1.00[8]ZnAl 1043961-00-B RR STABAR ASSY, 20MM 1043962-00-B RR STABAR ASSY, 21MM 6007092-00-B RR SUSP SUSP PASSIVE پایدار — S3, S2 با هوا 2007116 BOLT HF M10x1.50×25 [10.9]-G720 6007100-00-A RR SUSP STABAR LINK ASY 1053588-S0-B کیت APPLIQUE PAINTED FR, SERVICE 1038607-00-A TAPE, RH 1035765-00-D پانورامیک سقف LINK مونتاژ — عقب چپ 1033886-00-E پانورامیک سقف LINK ASSEMBLY — عقب راست 1034356-00-E GUIDE SHOE ASSEMBLY 1-0050MBLYD,18RH 1035765-00-D پانورامیک سقف LINK مونتاژ — عقب چپ 1033886-00-E پانورامیک سقف LINK ASSEMBLY — عقب راست 1034356-00-E GUIDE SHOE ASSEMBLY 1-0050MBLYD,0.005کیت LH APPLIQUE ″ T 1053618-S0-B رنگ آمیزی شده, SERVICE 1053619-S0-B کیت RH APPLIQUE جانبی رنگ شده, SERVICE 1052493-00-A مونتاژ در قفسه سقفی 1016227-00-A مهره,کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز,FR LH 1447650-00-A LH DM Jounce Hose Bracket 1038627-00-A RH DM Jounce Hose Bracket 1038628-00-A LH MANDO BRAK HSE — REAR — LEFT 1088732-00OCE 1088732-000-000 شیلنگ ترمز — عقب — راست 1088733-00-C شیلنگ ترمز JJUNCE RR RH 6006357-00-D Banjo Bolt,RH 1035765-00-D پانورامیک سقف LINK مونتاژ — عقب چپ 1033886-00-E پانورامیک سقف LINK ASSEMBLY — عقب راست 1034356-00-E GUIDE SHOE ASSEMBLY 1-0050MBLYD[RH 1035765-00-D پانورامیک سقف LINK مونتاژ — عقب چپ 1033886-00-E پانورامیک سقف LINK ASSEMBLY — عقب راست 1034356-00-E GUIDE SHOE ASSEMBLY 1-0050MBLYD]-RH 1035765-00-D پانورامیک سقف LINK مونتاژ — عقب چپ 1033886-00-E پانورامیک سقف LINK ASSEMBLY — عقب راست 1034356-00-E GUIDE SHOE ASSEMBLY 1-0050MBLYD-04 1045528-00-C BRKT, پایه قفسه سقف 1052779-00-A GASKET, قفسه سقف BRKT 1048666-00-A ROUF RACK SUPPORT BLOCK 1016074-00-A TAPE, حلقه نصب در قفسه سقف 88×12.7 1021416-00-D RR SUSP LCA ASSY 2007076 قفسه سقف BRKT 1052779-00-A ROUF RACK SUPPORT BLOCK 1048666-00-A TAPE, قفسه سقف BRKT 1052779-00-A ROUF RACK SUPPORT BLOCK 1048666-00-A TAPE, کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز[10] ZNFL 1021422-00-B RR SUSP INTEGRAL LINK ASSY PERF PLUS 2007089 قفسه سقف BRKT 1052779-00-A ROUF RACK SUPPORT BLOCK 1048666-00-A TAPE [10]-ماژول فنر سیم پیچ جلو HS 1025598-00-P — S3 1015619-00-D ماژول فنری سیم پیچ جلو — S2 1015619-01-E ماژول تعلیق سیم پیچ جلو — S3 1015619-00-D -G NUT HF M8x1.25 10-ZnAl-W 2007062 قفسه سقف BRKT 1052779-00-A ROUF RACK SUPPORT BLOCK 1048666-00-A TAPE [10]-G720 1043053-00-A BOLT HF M12x75 PC109 2007063-00-B NUT HFPT M12x1.75 [10]-M3.0-1.12×10، دلتا PT 2007077 واشر FL M12x45x2.5 [10]-G720 1027426-00-C مجموعه تعلیق پیوند بالایی عقب — بلوک بادامک عقب دو موتوره 6008661-00-C — بلوک بادامک عقب چپ 6008673-00-C- 1015915-00-B قاب سانروف به بدنه 1033823-00-B براکت توقف- سقف پانوراما 1006579-00-A BOLT M6x1.00×20 HEAD TORX ZINC ALUMINIUM 1014448-00-A واشر, CALIPER 1013298-00-A ASY, M6, 16میلی متر OD, 0.8mm THICK 1028319-00-B B-PILLAR SPACER 1045677-00-B REAR GLASS FRAME Net PAD 6008668-00-A Net PAD FRONT 1024426-00-A BRKT, CONNECT B-PILLAR Roof BOW PANO LH 1024427-00-BRKT, CONNECT B-PILLAR Roof BOW PANO RH 6008684-00-E DRAIN TUBE-FRONT 1008371-00-E A-PILLAR DRAIN TUBE BACKET MONTING TUBE — چپ 1008372-00-E BINTTUBE-FRONT 1008371-00-E DRAIN TUBE-REAR LH 1013245-00-F DRAIN TUBE-REAR RH 6008686-00-D FRONT CROSS MEMBER 1020362-00-B فوم وینیل با روکش بوتیل 4.8 MM DIA 1027911-00-H AIR SUSP COMPRESSOR 1013834-00-D AIR SUSP RESERVOIR MOUNT ASY W/ FILL VALVE 1061821-00-B AIR SUSP LINE INTAKE - B AIR SUSP LINE INTAKE 1060-4674-B - 1060-4674-1060-00-00-00-00-00-00-01-00-00-00 B یک BLT HF M6-1.00×20[8.8]ZnAlW 1027916-00-A AIR SUSP COMPRESSOR SEAT SPRING SEAT 1027914-00-A AIR SUSP COMPRESSOR SPRING 1027912-00-A AIR SUSP COMPRESSOR SPRING SEAT-AIR SUSP COMPRESSOR WASHERING SEAT 1027917-00,FL,M6x25، STL,ZNNI 1060855-00-A AIR SUSP COMPRESSOR BRKT — MODEL S 1027919-00-B AIR SUSP Valve BLOCK 1008169-00-A SCR, RR UPPER LINK ASSY 1027421-00-E REAR LINC UPPER SUSPENSION SEMBLY — DUAL MOTOR 1027426-00-C REAR CAM BLOCK — چپ 6008661-00-C بلوک بادامک عقب,کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز,ZNC 1006528-00-A BLT M6x1.00×50 [8.8]-D-ZnAl-W 1006529-00-A BOLT HF M6X18 PC88 MAT 2007220 BOLT M6-1.00×12 ZINC ALUMINIUM 1010416-00-B U-NUT,RR UPPER LINK ASSY 1027421-00-E REAR LINC UPPER SUSPENSION SEMBLY — DUAL MOTOR 1027426-00-C REAR CAM BLOCK — چپ 6008661-00-C بلوک بادامک عقب 1,3.5 ابا سال نو مبارک 4.5 ضخیم 1006534-00-A BLT,RR UPPER LINK ASSY 1027421-00-E REAR LINC UPPER SUSPENSION SEMBLY — DUAL MOTOR 1027426-00-C REAR CAM BLOCK — چپ 6008661-00-C بلوک بادامک عقب,M6,SST 1054470-00-A SCR,RR UPPER LINK ASSY 1027421-00-E REAR LINC UPPER SUSPENSION SEMBLY — DUAL MOTOR 1027426-00-C REAR CAM BLOCK — چپ 6008661-00-C بلوک بادامک عقب,RR UPPER LINK ASSY 1027421-00-E REAR LINC UPPER SUSPENSION SEMBLY — DUAL MOTOR 1027426-00-C REAR CAM BLOCK — چپ 6008661-00-C بلوک بادامک عقب[RH 1035765-00-D پانورامیک سقف LINK مونتاژ — عقب چپ 1033886-00-E پانورامیک سقف LINK ASSEMBLY — عقب راست 1034356-00-E GUIDE SHOE ASSEMBLY 1-0050MBLYD]-RND-10 1457645-00-A AIR Reservoir, MODEL S 1053620-S0-B ASY, COMP SERVICE JUMPER 1457501-00-A AIR SUSP COMPRESSOR 1027911-00-H AIR SUSP RESERVOIR MOUNT ASY CO W/ FILL VALVE 1013834-00-D AIR SUSP LINE INTAKE-BIR SUSP 1013834-00-D - ورودی هوا SUSP 1027911-00-H -B BLT HF M6-1.00×20 2.1 COMP SERVICE JUMPER 1457501-00-A AIR SUSP COMPRESSOR 1027911-00-H AIR SUSP RESERVOIR MOUNT ASY CO W/ FILL VALVE 1013834-00-D AIR SUSP LINE INTAKE-BIR SUSP 1013834-00-D - ورودی هوا SUSP 1027911-00-H -B BLT HF M6-1.00×20, COMP SERVICE JUMPER 1457501-00-A AIR SUSP COMPRESSOR 1027911-00-H AIR SUSP RESERVOIR MOUNT ASY CO W/ FILL VALVE 1013834-00-D AIR SUSP LINE INTAKE-BIR SUSP 1013834-00-D - ورودی هوا SUSP 1027911-00-H -B BLT HF M6-1.00×20, COMP SERVICE JUMPER 1457501-00-A AIR SUSP COMPRESSOR 1027911-00-H AIR SUSP RESERVOIR MOUNT ASY CO W/ FILL VALVE 1013834-00-D AIR SUSP LINE INTAKE-BIR SUSP 1013834-00-D - ورودی هوا SUSP 1027911-00-H -B BLT HF M6-1.00×20 2.5 COMP SERVICE JUMPER 1457501-00-A AIR SUSP COMPRESSOR 1027911-00-H AIR SUSP RESERVOIR MOUNT ASY CO W/ FILL VALVE 1013834-00-D AIR SUSP LINE INTAKE-BIR SUSP 1013834-00-D - ورودی هوا SUSP 1027911-00-H -B BLT HF M6-1.00×20, COMP SERVICE JUMPER 1457501-00-A AIR SUSP COMPRESSOR 1027911-00-H AIR SUSP RESERVOIR MOUNT ASY CO W/ FILL VALVE 1013834-00-D AIR SUSP LINE INTAKE-BIR SUSP 1013834-00-D - ورودی هوا SUSP 1027911-00-H -B BLT HF M6-1.00×20, COMP SERVICE JUMPER 1457501-00-A AIR SUSP COMPRESSOR 1027911-00-H AIR SUSP RESERVOIR MOUNT ASY CO W/ FILL VALVE 1013834-00-D AIR SUSP LINE INTAKE-BIR SUSP 1013834-00-D - ورودی هوا SUSP 1027911-00-H -B BLT HF M6-1.00×20 2.1 COMP SERVICE JUMPER 1457501-00-A AIR SUSP COMPRESSOR 1027911-00-H AIR SUSP RESERVOIR MOUNT ASY CO W/ FILL VALVE 1013834-00-D AIR SUSP LINE INTAKE-BIR SUSP 1013834-00-D - ورودی هوا SUSP 1027911-00-H -B BLT HF M6-1.00×20, SERVICE 1053621-S0-C ASY, COMP SERVICE JUMPER 1457501-00-A AIR SUSP COMPRESSOR 1027911-00-H AIR SUSP RESERVOIR MOUNT ASY CO W/ FILL VALVE 1013834-00-D AIR SUSP LINE INTAKE-BIR SUSP 1013834-00-D - ورودی هوا SUSP 1027911-00-H -B BLT HF M6-1.00×20 2.5 COMP SERVICE JUMPER 1457501-00-A AIR SUSP COMPRESSOR 1027911-00-H AIR SUSP RESERVOIR MOUNT ASY CO W/ FILL VALVE 1013834-00-D AIR SUSP LINE INTAKE-BIR SUSP 1013834-00-D - ورودی هوا SUSP 1027911-00-H -B BLT HF M6-1.00×20, SERVICE 1043442-00-A سقف پانو ثابت پین DATUM جلو 1018764-00-A FLOCKING TAPE, 25× 150 1061811-00-A AIR SUSP AIR LINE FRONT BUNDLE ASY 1061812-00-A AIR SUSP AIR LINE REAR BUNDLE ASY 1061812-00-B AIR SUSP AIR LINE REAR 181812-00-A AIR SUSP AIR LINE REAR BUNDLE ASY 1061812-00-B AIR SUSP AIR LINE 1061812-00 -00-A AIR SUSP LINE BOOST ASY 1108866-00-A VOSS 203 — کانکتور 4mm AIR SUSP 1035034-00-C APPLIQUE CROSS CAR SEAL 1034262-00-B بیرونی تریم مهر و موم- — کانکتور 4 میلی‌متری AIR SUSP 1108866-00-A APPLIQUE CROSS CAR SEAL 1035034-00-C درزگیر بیرونی- مهر و موم داخلی RS 1034260-00-C- مهر و موم داخلی 1034261-00-C سمت چپ- سمت راست 1034991-00-C مهر و موم شیشه ای ثابت- سقف پانورامیک 1048886-00-B REAR GAP HIDER 1039593-00-B SEAL- نوار اصلی 1039448-00-C ANTI-PINCH Strip, — کانکتور 4 میلی‌متری AIR SUSP 1108866-00-A APPLIQUE CROSS CAR SEAL 1035034-00-C درزگیر بیرونی, FR/RH/LH PANORAMIC 1039449-00-B PANORAMIC ANTI-PINCH Strip — REAR 1045953-00-A ROOF BOW GAP HIDER 1045953-00-B ROOF BOW GAP HIDER 10003-0,— کانکتور 4 میلی‌متری AIR SUSP 1108866-00-A APPLIQUE CROSS CAR SEAL 1035034-00-C درزگیر بیرونی,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,آداپتور ضد سانروف 1018752-00-A SEAL SUPPORT BLOCK جلو 1018755-00-B SEAL SUPPORT BLOCK عقب 1122892-00-A SEAL METHODS INC., — کانکتور 4 میلی‌متری AIR SUSP 1108866-00-A APPLIQUE CROSS CAR SEAL 1035034-00-C درزگیر بیرونی, — کانکتور 4 میلی‌متری AIR SUSP 1108866-00-A APPLIQUE CROSS CAR SEAL 1035034-00-C درزگیر بیرونی (— کانکتور 4 میلی‌متری AIR SUSP 1108866-00-A APPLIQUE CROSS CAR SEAL 1035034-00-C درزگیر بیرونی) 10— کانکتور 4 میلی‌متری AIR SUSP 1108866-00-A APPLIQUE CROSS CAR SEAL 1035034-00-C درزگیر بیرونی, — کانکتور 4 میلی‌متری AIR SUSP 1108866-00-A APPLIQUE CROSS CAR SEAL 1035034-00-C درزگیر بیرونی. 5— کانکتور 4 میلی‌متری AIR SUSP 1108866-00-A APPLIQUE CROSS CAR SEAL 1035034-00-C درزگیر بیرونی. 1027941-00-B AIR SUSP HEIGHT SNSR ASY FR LH 1027946-00-B AIR SUSP HEIGHT SNSR ASY FR RH 1003397-00-A BOLT,M5X15MM ال جی, M5X15MM ال جی,مهره TORX 1006799-00-B,کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز,M5X15MM ال جی,M5X15MM ال جی,SL 1027971-00-A AIR SUSP HEIGHT SNSR ASY RR LH 1027976-00-A AIR SUSP HEIGHT SNSR ASY RR RH 6006523-00-B RR SUSP RIDE HEIGHT SNSR ASY RR LH 1027976-00-A AIR SUSP HEIGHT SNSR ASY RR RH 6006523-00-B RR SUSP RIDE HEIGHT SNSR ASY RRLH 1027976-00-A -00-G براکت پردازنده تعلیق فعال 1060989-00-C ASY, AIR SUSP CONTROLLER 1134794-00-D ASY, ECU, SDU-F 1052783-00-C BOLT HF M10x90 PC109 1050057-00-B MOTOR Mount Mass Damper — REAR 1050643-00-A ATF, TASC 2.0 1056277-00-مونتاژ فریم فرعی جلو K — فرمان چپ 1015948-00-A M8x1.25 RIVNUT [عالی 560] 1009169-00-یک BOLT HF M14x2.00×50 DP [10.9] ZnAl-W 2007111 BOLT HF M12x1.75×35 [10.9]-صفحه اسکید G720 1014946-00-B, FR SUBFRAME 1050486-00-B SHIELD absorber — TOP 1037112-00-A FR BASH PLATE LWR EXTRUSION 1038640-00-D ASY — FR BASH PLATE LWR STAMPING 1037112-00-A ISO1-0306, TITANIUM STAMPING 1038837-00-A WASHER 8.4x16x1.6 PLA ADH 1038838-00-A SPACER SHLDR M6x12x3+8 PLA ADH 1037743-00-A BOLT PFIX M64 2007206 BOLT HF M6X25 PC88 1045973-00-C DM زیر فریم جلو SKID BAR 1015947-00-A M6x1.0 RIVNUT [عالی 560] 1039603-00-D 1027811-00-F ستون فرمان مهره ای زیر فریم جلویی, M5X15MM ال جی, MDLSX 1486531-00-A PRYOTECHNIC BATTERY DISCONNET 1004635-00-A کیت میدانی فیوز PYRO — بسته 2007099 M5X15MM ال جی [10.9]-G720 1005279-02-E فرمان ASY, M5X15MM ال جی, SPCL ORDR 1036774-00-D مونتاژ چرخ فرمان با گرمکن 1036655-00-A BOLT RC M16x1.5×26 PC88 PTP 1027827-00-A اتصال محور I-SHAFT UPPER 2007098 BOLT H M8x1.25×35 [10.9]-G720 1108552-00-A BOLT HX, M5X15MM ال جی, کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز[109] CALIPER 1013298-00-A ASY, SEAL 1047337-00-A مهره HF M10 PC10 1060802-00-B فرمان I-شافت LINK پایینی 1057354-00-B ماژول کنترل ستون فرمان, ماژول کنترل ستون فرمان ACC MC2 1057356-00-B — کنترل کروز تطبیقی, ?SEAL 1108552-00-A مهره HF M10 PC10 1047337-00-A ماژول کنترل ستون فرمان I-SHAFT LINK 1060802-00-B 2 فرمان, و گرمکن 1028053-00-A گیره نگهدارنده مهار کیسه هوا 1055766-00-B صفحه برش زیر قاب عقب — سمت چپ 1055866-00-B گیره برش زیر قاب عقب W1SHR PLATE01-R5, SEAL 1108552-00-A مهره HF M10 PC10 1047337-00-A ماژول کنترل ستون فرمان I-SHAFT LINK 1060802-00-B, SEAL 1108552-00-A مهره HF M10 PC10 1047337-00-A ماژول کنترل ستون فرمان I-SHAFT LINK 1060802-00-B, SEAL 1108552-00-A مهره HF M10 PC10 1047337-00-A ماژول کنترل ستون فرمان I-SHAFT LINK 1060802-00-B, MS/MSDM 1018859-00-A اسکید میله عقب 1005805-00-A BLT HEX FL M8-1.25X25 8.8 -ماژول فنر هوای تطبیقی ​​M-ZnAl 1066361-00-D, SEAL 1108552-00-A مهره HF M10 PC10 1047337-00-A ماژول کنترل ستون فرمان I-SHAFT LINK 1060802-00-B, ماژول فنر هوا تطبیقی ​​LH 1066366-00-D, SEAL 1108552-00-A مهره HF M10 PC10 1047337-00-A ماژول کنترل ستون فرمان I-SHAFT LINK 1060802-00-B, ماژول فنر هوا RH 1067361-77-C FR — MS2 DM 1067362-77-B ماژول فنر هوا FR — MS2 RWD 1448359-00-B DAMPER HARNESS, RH, دمپر هارنس مدل S 1448358-00-B, LH, براکت ریلی مدل S 1452925-00-C, ماژول فنر هوا تطبیقی ​​LH 1066361-00-D, LH, براکت ریلی MS 1452926-00-C, ماژول فنر هوا تطبیقی ​​LH 1066361-00-D, RH, براکت برقی MS 1027073-00-A, ماژول فنر هوا تطبیقی ​​LH 1066361-00-D, PEM موتور رادیاتور جلو 1057999-00-B, MS2 6007379-00-B SNSR ASSY, سنسور دمای هوای محیط 1042874-00-A ایزوله نصب رادیاتور 1002404-00-B ASSY COMPLETE — OVERHEAD CONSOLE — FOG 1002404-02-B ASSY COMPLETE — B ASSY COMPLETE — BASY COMPLETE — BASY COMPLETE — B2000-00-00-00 B ASSY COMPLETE — B20002000-00-00-00-2000-00-00 B ASSY 1 تسکین فشار, CABLE 1024295-00-A CLIP,ماژول فنر هوا تطبیقی ​​LH 1066361-00-D 156-00865 1052393-00-آنتن B , BLUETOOTH 1042829-00-F ASY,هاب USB با Wi-Fi 1004815-01-B USB MEDIA HUB PORTS 1008307-00-A SCR,M3.0-1.12×10، دلتا PT,M6,SST 1054470-00-A SCR,M3.0-1.12×10، دلتا PT 1000 1009245-00-D ADAPT, M3.0-1.12×10، دلتا PT, ENTRY SYSTEM 1014049-00-B SCREW T20 ST4.2X20 WASHER 1007116-00-A SQ EDGE CLIP, 4.2, 11M3.0-1.12×10، دلتا PT, کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز,پیچ ZN 1012629-00-B, گرد CABLE CORE ASSEMBLY 1038709-00-A Gen II دیوار کانکتور 40A 1P 24FT — J1772 Plug 1050074-01-C VEHICLE کانکتور و مونتاژ کابل Z 1011906-000-00-1011906 CABLE CABLE 1011906-0000-C. 21.6mm 1011861-00-B اتصال دهنده قدرت بالا اتصال Fuse L2 مونتاژ - 200amp 1011912-00-B اتصال قدرت بالا اتصال Fuse L1 مونتاژ - 200amp 1011914-00-B DIAMETER X 28.6mm قطر خارجی X 7.08mm ضخامت پیچ 1011908-00-B, M3.0-1.12×10، دلتا PT, براکت زینک نیکل 1013728-00-A, M3.0-1.12×10، دلتا PT, SIDE 1029146-00-A نوار چسب برای MONRONEY LABEL 1020227-00-D LBL,M3.0-1.12×10، دلتا PT,پرسنل خدمات مجاز 1013845-00-C LABEL, M3.0-1.12×10، دلتا PT (دوگانه) 1462927-00-M3.0-1.12×10، دلتا PT,گواهی MFG BLANK 1013935-00-C LBL,M3.0-1.12×10، دلتا PT & LOADING INFO LABEL 1025547-00-A LBL,مکمل برای بسته Op.Tires 1015586-00-B LABEL,M3.0-1.12×10، دلتا PT,پاسخگوی اول 1020312-00-E LBL,اطلاعات کنترل انتشار خودرو INFORMATION_ENGLISH AND FRENCH 1020312-00-G LBL,THINGS_ MY 2017_RWD 1020312-00-H LBL,VECI_ MY 2018_RWD 1047907-00-C LBL, M3.0-1.12×10، دلتا PT 2016 1047907-00-M3.0-1.12×10، دلتا PT,M3.0-1.12×10، دلتا PT 2017 1047907-00-M3.0-1.12×10، دلتا PT,M3.0-1.12×10، دلتا PT 2018 1047907-00-M3.0-1.12×10، دلتا PT,M3.0-1.12×10، دلتا PT 2019 1047907-00-H LBL,M3.0-1.12×10، دلتا PT 2020 1014230-00-B 3RD?M3.0-1.12×10، دلتا PT?SEAT LABEL 1015589-00-B LABEL,M3.0-1.12×10، دلتا PT,FIRST Responder 1015585-00-A LABEL,LABEL FIRST Responder 1015589-00-B,پاسخ دهنده اول 1016577-02-A LBL,LABEL FIRST Responder 1015589-00-B(LABEL FIRST Responder 1015589-00-B) 1020229-00-LABEL FIRST Responder 1015589-00-B,BRAKE FLUID DUAL 1020299-00-B کانکتور کمپرسور برچسب هشدار 1024923-00-A LBL,حداکثر سرعت تایر برفی WARNING 1036138-00-A LABEL, دارنده مکان ثبت دمای 1030041-00-A LBL,3هواکش صندلی ردیف RD 1092905-00-A LBL, LABEL FIRST Responder 1015589-00-B, RANGE 509_SP90D 1015713-00-B برچسب هشدار بازیافت باتری 1463441-00-A LBL,اخطار کیسه هوا 1023381-00-I ASY DRIVER AIRBAG, PAINTED 1456163-S1-A MSX DAB — NA PAINTED HEATED GuNi SRVC 1ST GEN 1456163-01-A MSX DAB — NA LEATHER HEATED GuNi 1456163-31-A NAR, LABEL FIRST Responder 1015589-00-B, چرم — گراف گرم 1456211-30-A MSX DAB — NA PAINTED GRAPHITE 1474858-S2-A MSX DAB — NA LEATHER GuNi SRVC 2ND GEN 1005259-00-G 1005259-00-G 1005259-00-G 1005259-00-G 1005259-00-G 1005259-00-G 1005259-00-G 1005259-00-G 1005259-00-G 1005259-00-G 1005259-00-G 1005259-00-G 1005259-00-G 1005259-00-G KNEE200SEIR-KNEE 2005-00-G KNEE2000-KNEE 2ND -00-B KAB Closeout 1463361-00-B MS NAR — AIRBAG ASSY (چرم — گراف گرم شونده 1456163-31-A MSX DAB — NA PAINTED GRAPHITE 1456211-30-A MSX DAB — NA LEATHER GuNi SRVC 2ND GEN 1474858-S2-A 1474858-S2-A KNEF00SE 1474858-S2-A 1474858-S2-A KNEF0501MB -00-H NUT) 1004341-00-چرم — گراف گرم شونده 1456163-31-A MSX DAB — NA PAINTED GRAPHITE 1456211-30-A MSX DAB — NA LEATHER GuNi SRVC 2ND GEN 1474858-S2-A 1474858-S2-A KNEF00SE 1474858-S2-A 1474858-S2-A KNEF0501MB -00-H NUT [10.9]ZNAL 1015040-00-A گیره قفل زرد FOR HARNESS 1005261-00-D CURTAIN AIRBAG ASSY — LH 1005261-00-F ایربگ پرده ای ASSY — LH 1005261-00-LH 1005261-00-LH 1005261-00-LH 1005261-00-LH 1005261-01 1005262-00-F کیسه هوا پرده ای ASSY RH 1005262-00-H CURTAIN AIRBAG ASSY RH 1013802-00-B J-NUT M6 0.5-3.0 MULTITHREAD 1019468-02-C ایالات متحده آمریکا/کانادا — مونتاژ کمربند ایمنی ردیف اول — چپ سیاه با قاب مه شکن — 85 میلی متر بالاتر 1019468-03-C ایالات متحده آمریکا/کانادا — ردیف 1 BLESK-SEATBLET-BW1-BMW1-BW1000-BBB-100-BMW1000-B-1-1-1-2-0-2000-1000 ایالات متحده / کالیفرنیا - کمربند ایمنی ASY, 1ST ROW LH BLK/FOG 1079275-03-D US/CA — کمربند ایمنی ASY, 1ST ROW LH BLK/BLK 1019469-01-A US/CA — کمربند ایمنی ASY, 1ST ROW RH WHT/WHT 1019469-02-B ایالات متحده آمریکا/کانادا — مونتاژ کمربند ایمنی ردیف اول — مشکی سمت راست با قاب مه شکن — 85 میلی متر بالاتر 1019469-03-B US/CA — کمربند ایمنی ASY, 1ST ROW RH BLK/BLK BeZEL — 85mm 1048259-02-A US/CA — DM SB ASY, 1ST ROW RH BLK/FOG 1048259-03-A US/CA — DM SB ASY, 1ST ROW RH BLK/BLK 1079278-01-C US/CA — کمربند ایمنی ASY, 1ST ROW RH BLK/FOG 1079278-03-C NA-SEATBELT ASY, 1ST ROW RH BLK/FOG 1079278-01-C NA-SEATBELT ASY,WCM000190 GASKET-EXH PP به MANFD جک سیلندر کلاچ Slave,RH BLK/ZUMA 1079284-02-C US/CA — DM SB ASY, 1ST ROW RH BLK/FOG 1005990-05-G MSX- ST ROW RH BLK/FOG 1079278-01-C NA-SEATBELT ASY, ST ROW RH BLK/FOG 1079278-01-C NA-SEATBELT ASY, ST ROW RH BLK/FOG 1079278-01-C NA-SEATBELT ASY- ST ROW RH BLK/FOG 1079278-01-C NA-SEATBELT ASY, ST ROW RH BLK/FOG 1079278-01-C NA-SEATBELT ASY, DRIVER-US 1005990-07-G MSX- ST ROW RH BLK/FOG 1079278-01-C NA-SEATBELT ASY, ST ROW RH BLK/FOG 1079278-01-C NA-SEATBELT ASY, DRIVER-US 1019493-05-E EU/CA — BUCKLE ASY, 1ST ROW RH BLK/FOG 1079278-01-C NA-SEATBELT ASY, BLK 1005991-06-H MSX- ST ROW RH BLK/FOG 1079278-01-C NA-SEATBELT ASY, ST ROW RH BLK/FOG 1079278-01-C NA-SEATBELT ASY, ST ROW RH BLK/FOG 1079278-01-C NA-SEATBELT ASY- ST ROW RH BLK/FOG 1079278-01-C NA-SEATBELT ASY, ST ROW RH BLK/FOG 1079278-01-C NA-SEATBELT ASY, مسافر-ایالات متحده 1005991-05-I MSX- ST ROW RH BLK/FOG 1079278-01-C NA-SEATBELT ASY, ST ROW RH BLK/FOG 1079278-01-C NA-SEATBELT ASY, PASSENGER-US 1019494-07-F CA — BUCKLE ASSY, 1ST ROW RH BLK/FOG 1079278-01-C NA-SEATBELT ASY, WHT 1118318-00-A WEBBING GUIDE, BAR 1023002-00-A واشر استاندارد SAE Steel Black-Oxide — کمربند ایمنی ردیف 1 1016072-00-A 1ST ROW D-RING BOLT, 7/16-20 37L 1011747-00-A BLT M8-1.25×12 T45 TORX 1023136-05-D US/CA — SEATBELT ASY, 2ردیف ND BLK 1005267-05-C ایالات متحده آمریکا/کانادا — مجموعه کمربند ایمنی ردیف دوم — CENTER BLACK 1005269-05-E ایالات متحده آمریکا — مونتاژ سگک ردیف 2 — BLACK 1022114-00269-00-05-BLACK 1022114-BLACK 1022114-000-00-01 -00-B ایالات متحده آمریکا/کانادا/اروپا — براکت کمربند ایمنی ردیف 2 — راست 1024900-00-A پیچ لنگر بیرونی ردیف 2 1129000-00-A پیچ عقب گیر ردیف 2 BOLT 101030, 4.4 ردیف ND BLK 1023136-05-D ایالات متحده آمریکا/کانادا — مونتاژ کمربند ایمنی ردیف دوم — CENTER BLACK 1005267-05-C ایالات متحده آمریکا — مونتاژ سگک ردیف 2 — BLACK 1005269-BLACK - BLACK 1005269-05267-05-04-BLACK - BLACK 1005269-05-05-01 -00-B ایالات متحده آمریکا/کانادا/اروپا — براکت کمربند ایمنی ردیف 2 — راست 1022115-00-B پیچ لنگر بیرونی ردیف 2 1024900-00-A پیچ عقب گیر ردیف 2 BOLT BOLT 1120900, ردیف ND BLK 1023136-05-D ایالات متحده آمریکا/کانادا — مونتاژ کمربند ایمنی ردیف دوم — CENTER BLACK 1005267-05-C ایالات متحده آمریکا — مونتاژ سگک ردیف 2 — BLACK 1005269-BLACK - BLACK 1005269-05267-05-04-BLACK - BLACK 1005269-05-05-01 -00-B ایالات متحده آمریکا/کانادا/اروپا — براکت کمربند ایمنی ردیف 2 — راست 1022115-00-B پیچ لنگر بیرونی ردیف 2 1024900-00-A پیچ عقب گیر ردیف 2 BOLT BOLT 1120900 1.75 ایکس 37.75 1023048-00-D مهره قفلی,7/16-20 که در, ردیف ND BLK 1023136-05-D ایالات متحده آمریکا/کانادا — مونتاژ کمربند ایمنی ردیف دوم — CENTER BLACK 1005267-05-C ایالات متحده آمریکا — مونتاژ سگک ردیف 2 — BLACK 1005269-BLACK - BLACK 1005269-05267-05-04-BLACK - BLACK 1005269-05-05-01 -00-B ایالات متحده آمریکا/کانادا/اروپا — براکت کمربند ایمنی ردیف 2 — راست 1022115-00-B پیچ لنگر بیرونی ردیف 2 1024900-00-A پیچ عقب گیر ردیف 2 BOLT BOLT 1120900 8, 96 hr Zn 1005270-00-D US/CA — کمربند ایمنی ASY, 3ردیف ND BLK 1023136-05-D ایالات متحده آمریکا/کانادا — مونتاژ کمربند ایمنی ردیف دوم — CENTER BLACK 1005267-05-C ایالات متحده آمریکا — مونتاژ سگک ردیف 2 — BLACK 1005269-BLACK - BLACK 1005269-05267-05-04-BLACK - BLACK 1005269-05-05-01 -00-B ایالات متحده آمریکا/کانادا/اروپا — براکت کمربند ایمنی ردیف 2 — راست 1022115-00-B پیچ لنگر بیرونی ردیف 2 1024900-00-A پیچ عقب گیر ردیف 2 BOLT BOLT 1120900, BLK 1015686-00-B BLT,M6,SST 1054470-00-A SCR,ردیف ND BLK 1023136-05-D ایالات متحده آمریکا/کانادا — مونتاژ کمربند ایمنی ردیف دوم — CENTER BLACK 1005267-05-C ایالات متحده آمریکا — مونتاژ سگک ردیف 2 — BLACK 1005269-BLACK - BLACK 1005269-05267-05-04-BLACK - BLACK 1005269-05-05-01 -00-B ایالات متحده آمریکا/کانادا/اروپا — براکت کمربند ایمنی ردیف 2 — راست 1022115-00-B پیچ لنگر بیرونی ردیف 2 1024900-00-A پیچ عقب گیر ردیف 2 BOLT BOLT 1120900[10.9]-ردیف ND BLK 1023136-05-D ایالات متحده آمریکا/کانادا — مونتاژ کمربند ایمنی ردیف دوم — CENTER BLACK 1005267-05-C ایالات متحده آمریکا — مونتاژ سگک ردیف 2 — BLACK 1005269-BLACK - BLACK 1005269-05267-05-04-BLACK - BLACK 1005269-05-05-01 -00-B ایالات متحده آمریکا/کانادا/اروپا — براکت کمربند ایمنی ردیف 2 — راست 1022115-00-B پیچ لنگر بیرونی ردیف 2 1024900-00-A پیچ عقب گیر ردیف 2 BOLT BOLT 1120900-07 1004532-05-F MSX- 1ردیف ND BLK 1023136-05-D ایالات متحده آمریکا/کانادا — مونتاژ کمربند ایمنی ردیف دوم — CENTER BLACK 1005267-05-C ایالات متحده آمریکا — مونتاژ سگک ردیف 2 — BLACK 1005269-BLACK - BLACK 1005269-05267-05-04-BLACK - BLACK 1005269-05-05-01 -00-B ایالات متحده آمریکا/کانادا/اروپا — براکت کمربند ایمنی ردیف 2 — راست 1022115-00-B پیچ لنگر بیرونی ردیف 2 1024900-00-A پیچ عقب گیر ردیف 2 BOLT BOLT 1120900, ST ROW RH BLK/FOG 1079278-01-C NA-SEATBELT ASY, SDU-F 1052783-00-C BOLT HF M10x90 PC109 1050057-00-B MOTOR Mount Mass Damper — REAR 1050643-00-A ATF- LH, مدل X — RH 1005265-05-F MSX- 1ردیف ND BLK 1023136-05-D ایالات متحده آمریکا/کانادا — مونتاژ کمربند ایمنی ردیف دوم — CENTER BLACK 1005267-05-C ایالات متحده آمریکا — مونتاژ سگک ردیف 2 — BLACK 1005269-BLACK - BLACK 1005269-05267-05-04-BLACK - BLACK 1005269-05-05-01 -00-B ایالات متحده آمریکا/کانادا/اروپا — براکت کمربند ایمنی ردیف 2 — راست 1022115-00-B پیچ لنگر بیرونی ردیف 2 1024900-00-A پیچ عقب گیر ردیف 2 BOLT BOLT 1120900, ST ROW RH BLK/FOG 1079278-01-C NA-SEATBELT ASY, ردیف ND BLK 1023136-05-D ایالات متحده آمریکا/کانادا — مونتاژ کمربند ایمنی ردیف دوم — CENTER BLACK 1005267-05-C ایالات متحده آمریکا — مونتاژ سگک ردیف 2 — BLACK 1005269-BLACK - BLACK 1005269-05267-05-04-BLACK - BLACK 1005269-05-05-01 -00-B ایالات متحده آمریکا/کانادا/اروپا — براکت کمربند ایمنی ردیف 2 — راست 1022115-00-B پیچ لنگر بیرونی ردیف 2 1024900-00-A پیچ عقب گیر ردیف 2 BOLT BOLT 1120900, MODEL X — LH 1011544-05-A رویه لنگر پیش ساخته, BLK 1011542-05-A ANCHOR PRETEN BOLT CAP, BLK 1005274-00-B مجموعه سنسور ضربه شتاب 1005275-00-A سنسور ضربه فشار ASSY 1032224-00-B PSRCM, NA MARKET 1473445-00-A MS CRASH ACCEL , سپر جلو PAS6e 1473446-00-C ماژول کنترل MS-RESTRAINT 2007021 RIV NUT,BLK 1011542-05-A مجموعه سنسور ضربه شتاب 1005274-00-B سنسور ضربه فشار فشار ASSY 1005275-00-A BLT,BLK 1011542-05-A مجموعه سنسور ضربه شتاب 1005274-00-B سنسور ضربه فشار فشار ASSY 1005275-00-A BLT,کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز,ZNNI 1454541-00-A فروشگاه, HF,BLK 1011542-05-A مجموعه سنسور ضربه شتاب 1005274-00-B سنسور ضربه فشار فشار ASSY 1005275-00-A BLT,[88],BLK 1011542-05-A مجموعه سنسور ضربه شتاب 1005274-00-B سنسور ضربه فشار فشار ASSY 1005275-00-A BLT[ب],MAT 1473444-00-A MS CRASH ACCEL , تفنگ ساچمه ای جلو PAS6e 1447934-00-E INSTRUMENT CLUSTER 1038450-00-A ASY,BLK 1011542-05-A مجموعه سنسور ضربه شتاب 1005274-00-B سنسور ضربه فشار فشار ASSY 1005275-00-A BLT,BLK 1011542-05-A مجموعه سنسور ضربه شتاب 1005274-00-B سنسور ضربه فشار فشار ASSY 1005275-00-A BLT,150MM 1009384-00-B SCR,BLK 1011542-05-A مجموعه سنسور ضربه شتاب 1005274-00-B سنسور ضربه فشار فشار ASSY 1005275-00-A BLT,M6,SST 1054470-00-A SCR,SST 1045006-S0-J MSX MCU NA PREMIUM — HW2.0/2.5/3.0 1045006-00-J MCU NA PREMIUM — Model S and Model X 1098010-90-B MSX MCU NA PREMIUM — HW53/0. Reman 1098010-99-H MCU,JW-C2 1002731-00-A BAFFLE,SST 1009384-00-B MSX MCU NA PREMIUM — HW2.0/2.5/3.0 1045006-S0-J MCU NA PREMIUM — مدل S و مدل X 1045006-00-J MSX MCU NA PREMIUM — HW50/2. Reman 1098010-90-B MCU,مونتاژ MCU REMAN 1451809-S0-H با اطلاعات سرگرمی, NA 1084333-00-C MSX MCU DISPLAY SUBASMBLY — OGS 1054968-01-B PCBA, SST 1009384-00-B MSX MCU NA PREMIUM — HW2.0/2.5/3.0 1045006-S0-J MCU NA PREMIUM — مدل S و مدل X 1045006-00-J MSX MCU NA PREMIUM — HW50/2. Reman 1098010-90-B MCU, UBLOX GPS 1014633-00-A MICRO SD Card 16GB 1035347-00-A سیم کارت, JASPER 1483217-00-A MICRO SD CARD 8GB 1011778-01-C PCBA GYRO SENSOR 1014006-00-A BRKT, GYRO PCBA 1010052-00-A SCR,M3x4.PH.TRX10.W/PATCH 1010058-00-A SCR,M5X6.PH.TRX25.SST.W/PATCH 1010062-00-A SCR,M3x6.TPH.RX10.W/PATCH 1010816-00-A SDF,M3X6.M/F.HEXAGON.W/PATCH 1010854-00-A CBL,SST 1009384-00-B MSX MCU NA PREMIUM — HW2.0/2.5/3.0 1045006-S0-J MCU NA PREMIUM — مدل S و مدل X 1045006-00-J MSX MCU NA PREMIUM — HW50/2. Reman 1098010-90-B MCU,100mm.U.FL 1030587-00-A EXTERNAL SIM MODULE 1032108-00-A CABLE ASSY, HSD 450mm D-D KEY 1008246-00-B DUAL LOCK, 25.0 ایکس 20.0 1013044-00-ماژول B,ماژول B,ماژول B,4گیگابایت,12PIN 1064580-00-B MX 5V BLOWER-BRKT ASSM 1496701-00-A MSX HARDWARE KIT, اتصال MCU-T 1521914-S2-B FUSED,ماژول B&ماژول B,NA 1030816-00-E مخزن به 4 مونتاژ شیلنگ دریچه راه - شیلنگ دو موتوره 1066686-00-B (ماژول B), ماژول B 1, شیلنگ MS2 1476617-00-B,ماژول B,ماژول B,MDLS 1490099-00-A PUMP, ماژول B 1, ماژول B, MDLS 1037869-00-A براکت پمپ NO1 — سمت راننده — DUAL MOTOR 1483071-00-A BRKT, پمپ, ماژول B, شیلنگ MS 1065884-00-C (ماژول B), ماژول B, ماژول B (ماژول B), ماژول B, شیلنگ MS2 1476620-00-C,ماژول B,ماژول B,شیلنگ MDLS 1065887-00-E (ماژول B), ماژول B, ماژول B (ماژول B), ماژول B, ماژول B (ماژول B), ماژول B, شیلنگ MS2 1067857-00-F (ماژول B), ماژول B, MS2 RWD 1028688-00-F BATT HTR BRKT,MDL S 1126940-00-D BATT HTR TOP BRKT, MDL S 1126941-00-C BATT HTR BOTTOM BRKT, MDL S 1006381-00-A BLT HEX FL M6-1.25×16 8.8 -شیلنگ M-ZnAl 1065814-00-D (MDL S 1028688-00-F BATT HTR TOP BRKT), MDL S 1028688-00-F BATT HTR TOP BRKT, شیلنگ MS2 1486489-00-B,MDL S 1028688-00-F BATT HTR TOP BRKT,4MDL S 1028688-00-F BATT HTR TOP BRKT,ماژول B,MDLS 6007370-00-E VALVE 4-WAY 1031699-00-C MDL S,ماژول B,MDL S 1028688-00-F BATT HTR TOP BRKT,4WVLV BRKT 1486477-00-A BRKT, 4-MDL S 1028688-00-F BATT HTR TOP BRKT, MS 1030810-00-C 3 MDL S 1028688-00-F BATT HTR TOP BRKT 4 مونتاژ شیلنگ دریچه راه - شیلنگ دو موتوره 1486490-00-B,3MDL S 1028688-00-F BATT HTR TOP BRKT,4MDL S 1028688-00-F BATT HTR TOP BRKT,ماژول B,شیلنگ MDLS 1058614-00-C (ماژول B), MDL S 1028688-00-F BATT HTR TOP BRKT, شیلنگ MS2 1065818-00-C (MDL S 1028688-00-F BATT HTR TOP BRKT), 4MDL S 1028688-00-F BATT HTR TOP BRKT, MS2 1068763-00-C BRKT, BATT PUMP 1, شیلنگ MS2 1476619-00-C,BATTPUMP2، DCDC,ماژول B,شیلنگ MDLS 1067762-00-B BATTPUMP2_MOUNT 1065816-00-B (MDL S 1028688-00-F BATT HTR TOP BRKT), چیلر به پمپ 2, شیلنگ MS2 1476618-00-C,CHLR,JW-C2 1002731-00-A BAFFLE,ماژول B,MDLS 6007384-00-E 3-WALVE VALVE 1025005-00-A کانکتور, M3.0-1.12×10، دلتا PT, گرمکن خنک کننده 1004833-02-A AUDIO, گوینده, SPEAKER MID WOOFER 160mm 1004833-01-A AUDIO, گوینده, محدوده متوسط, 80MM 1003209-00-A GROM, SCR, M5 SELF TAP, 0.8-2.5, 7بطری خنک کننده MM SQ 1036121-00-D,ماژول B,درپوش فشار MDL S+X 6007612-00-B, سنسور مخزن خنک کننده 6007598-00-A, سطح خنک کننده 1006420-00-B براکت مخزن 1005822-00-A NUT HEX M6-1.00 8 RH 1035765-00-D پانورامیک سقف LINK مونتاژ — عقب چپ 1033886-00-E پانورامیک سقف LINK ASSEMBLY — عقب راست 1034356-00-E GUIDE SHOE ASSEMBLY 1-0050MBLYD 18 خنک کننده KEPS 1061466-00-A, خنک کننده TESLA G-48 DRUM 1029320-00-A, TESLA G-48 GALLON 1004833-11-A AUDIO, گوینده, مونتاژ, 200MM 1004833-00-A AUDIO, گوینده, توییتر, 30MM 1004833-05-C AUDIO, گوینده, مونتاژ, SUBWOOFER 1042544-00-B SPEAKER SUBWOOFER ASSEMBLY 1006551-00-B BLT,کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز,MM 1004833-00-A AUDIO[9.8]-CALIPER 1013298-00-A ASY-02 1016812-00-یک SCR,MM 1004833-00-A AUDIO,MM 1004833-00-A AUDIO,کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز,POLYFAST.A 1004833-10-A AUDIO, MM 1004833-00-A AUDIO, MM 1004833-00-A AUDIO, PREMIUM 1012809-00-A SCR ST WSHR M5 X 20 ZnNi 1039348-00-A مجموعه واشر مجرای جلو 6007717-00-C مجرای هوا پای جلو چاه درایور 1052322-00-B رادیو, MS2 1058073-00-B RVT PUSH-PULL 8X18X20.0 1006521-00-A مجموعه واشر مجرای جلو 1039348-00-A سنسور کیفیت هوا 1055747-00-1055747-1055747-00-00, MS2 1058073-00-B RVT PUSH-PULL 8X18X20.0 1006521-00-A مجموعه واشر مجرای جلو 1039348-00-A سنسور کیفیت هوا 1055747-00-1055747-1055747-00-00, 500KB CAN 1052323-00-B RADIO, MS2 1058073-00-B RVT PUSH-PULL 8X18X20.0 1006521-00-A مجموعه واشر مجرای جلو 1039348-00-A سنسور کیفیت هوا 1055747-00-1055747-1055747-00-00, PM 1138040-00-B نیمه شفت جلو راست - دو موتور 1030616-00-D نیم شفت جلو , 500رادیو KB CAN 1143703-00-C, MS2 1058073-00-B RVT PUSH-PULL 8X18X20.0 1006521-00-A مجموعه واشر مجرای جلو 1039348-00-A سنسور کیفیت هوا 1055747-00-1055747-1055747-00-00, رادیو MS 1143711-00-C, MS2 1058073-00-B RVT PUSH-PULL 8X18X20.0 1006521-00-A مجموعه واشر مجرای جلو 1039348-00-A سنسور کیفیت هوا 1055747-00-1055747-1055747-00-00, MS 1009129-00-A FASTENER, پیچ, آنتن FM2,RHS 1448945-00-C, ماژول M5-0.8X8MM 1005371-00-B, ماژول HOMELINK 1114984-00-B, MS2 1058073-00-B RVT PUSH-PULL 8X18X20.0 1006521-00-A مجموعه واشر مجرای جلو 1039348-00-A سنسور کیفیت هوا 1055747-00-1055747-1055747-00-00, MS2 1058073-00-B RVT PUSH-PULL 8X18X20.0 1006521-00-A مجموعه واشر مجرای جلو 1039348-00-A سنسور کیفیت هوا 1055747-00-1055747-1055747-00-00 2 1056951-00-C براکت HOMELINK, MS2 1058073-00-B RVT PUSH-PULL 8X18X20.0 1006521-00-A مجموعه واشر مجرای جلو 1039348-00-A سنسور کیفیت هوا 1055747-00-1055747-1055747-00-00 & براکت MX 1092730-00-A, MS2 1058073-00-B RVT PUSH-PULL 8X18X20.0 1006521-00-A مجموعه واشر مجرای جلو 1039348-00-A سنسور کیفیت هوا 1055747-00-1055747-1055747-00-00, براکت MSR 1483108-00-A, MS2 1058073-00-B RVT PUSH-PULL 8X18X20.0 1006521-00-A مجموعه واشر مجرای جلو 1039348-00-A سنسور کیفیت هوا 1055747-00-1055747-1055747-00-00, MSR 1021188-00-A SCR,MS2 1058073-00-B RVT PUSH-PULL 8X18X20.0 1006521-00-A مجموعه واشر مجرای جلو 1039348-00-A سنسور کیفیت هوا 1055747-00-1055747-1055747-00-00,MS2 1058073-00-B RVT PUSH-PULL 8X18X20.0 1006521-00-A مجموعه واشر مجرای جلو 1039348-00-A سنسور کیفیت هوا 1055747-00-1055747-1055747-00-00,PTCH 1078321-70-G ASSY, MS2 1058073-00-B RVT PUSH-PULL 8X18X20.0 1006521-00-A مجموعه واشر مجرای جلو 1039348-00-A سنسور کیفیت هوا 1055747-00-1055747-1055747-00-00,2.0 MS2 1058073-00-B RVT PUSH-PULL 8X18X20.0 1006521-00-A مجموعه واشر مجرای جلو 1039348-00-A سنسور کیفیت هوا 1055747-00-1055747-1055747-00-00,MS2 1058073-00-B RVT PUSH-PULL 8X18X20.0 1006521-00-A مجموعه واشر مجرای جلو 1039348-00-A سنسور کیفیت هوا 1055747-00-1055747-1055747-00-00,2.5 - FUSED 1125800-70-G ASSY,MS2 1058073-00-B RVT PUSH-PULL 8X18X20.0 1006521-00-A مجموعه واشر مجرای جلو 1039348-00-A سنسور کیفیت هوا 1055747-00-1055747-1055747-00-00,2.5-FUSED 1655000-70-I ASSY,MS2 1058073-00-B RVT PUSH-PULL 8X18X20.0 1006521-00-A مجموعه واشر مجرای جلو 1039348-00-A سنسور کیفیت هوا 1055747-00-1055747-1055747-00-00,3.0, مهره MSX-FUSED 1012845-00-A,MS2 1058073-00-B RVT PUSH-PULL 8X18X20.0 1006521-00-A مجموعه واشر مجرای جلو 1039348-00-A سنسور کیفیت هوا 1055747-00-1055747-1055747-00-00,MS2 1058073-00-B RVT PUSH-PULL 8X18X20.0 1006521-00-A مجموعه واشر مجرای جلو 1039348-00-A سنسور کیفیت هوا 1055747-00-1055747-1055747-00-00,تسلا مدل s محور عقب پرتو پیچشی,کنترلر بدنه NYLOCK 1010906-00-G, SDU-F 1052783-00-C BOLT HF M10x90 PC109 1050057-00-B MOTOR Mount Mass Damper — REAR 1050643-00-A ATF 315 MHz 1007512-00-B مدل S سانروف کنترلر 1007512-00-C سانروف کنترل, MODEL S 1013496-00-F MOUNT — ELECTRONICS — FOOTWELL 1013499-00-F COVER — ELECTRONICS — FOOTWELL CO 1039480-00-A STANDARD CABLE Tie — 5.8IN 1030lec307650, Mount — ELECTRONICS — FOOTWELL 1013496-00-F COVER — ELECTRONICS — FOOTWELL 1013499-00-F BLT HF M6-1.00×20, 1.0, Mount — ELECTRONICS — FOOTWELL 1013496-00-F COVER — ELECTRONICS — FOOTWELL 1013499-00-F BLT HF M6-1.00×20,تسلا مدل s محور عقب پرتو پیچشی,MX 1546563-00-B EMI.GASKET,CAR.COMP.SERVICE 1051864-00-A HVAC, Mount — ELECTRONICS — FOOTWELL 1013496-00-F COVER — ELECTRONICS — FOOTWELL 1013499-00-F BLT HF M6-1.00×20, M3 6008246-00-B کنترلر دمنده FET Assembly 1038482-00-J MONOCAMERA ASSEMBLY FW 1042487-00-A BOLT PN M5x10 PC88 1089531-00-C INLINE TRIPLE11020ME, S/X/3 1011417-00-B 10MM, 0.5 Mount — ELECTRONICS — FOOTWELL 1013496-00-F COVER — ELECTRONICS — FOOTWELL 1013499-00-F BLT HF M6-1.00×20, SCHINE SCREW 1079168-00-B FILTER,Mount — ELECTRONICS — FOOTWELL 1013496-00-F COVER — ELECTRONICS — FOOTWELL 1013499-00-F BLT HF M6-1.00×20,MS2 6007599 حسگر حسگر, سنسور EVAP TEMP 1059335-00-B کانال خروجی,Mount — ELECTRONICS — FOOTWELL 1013496-00-F COVER — ELECTRONICS — FOOTWELL 1013499-00-F BLT HF M6-1.00×20,Mount — ELECTRONICS — FOOTWELL 1013496-00-F COVER — ELECTRONICS — FOOTWELL 1013499-00-F BLT HF M6-1.00×20,آداپتور کانال MS2 LHD 1046211-00-H,Mount — ELECTRONICS — FOOTWELL 1013496-00-F COVER — ELECTRONICS — FOOTWELL 1013499-00-F BLT HF M6-1.00×20, Mount — ELECTRONICS — FOOTWELL 1013496-00-F COVER — ELECTRONICS — FOOTWELL 1013499-00-F BLT HF M6-1.00×20, MS و MX — LHD 1486478-00-A لوله تخلیه با دوشاخه, Mount — ELECTRONICS — FOOTWELL 1013496-00-F COVER — ELECTRONICS — FOOTWELL 1013499-00-F BLT HF M6-1.00×20, MS 1116135-00-C HVAC Case Asy 1008282-00-B LHD DUCT ADAPTER 1021425-00-A SCR DUAL LEAD 4.8-1.59×12 [8.8] 1005582-00-MS and MX — LHD 1046211-00-H MS2 HVAC CARBON FILTER 1072736-00-B DRAIN TUBE WITH Plug[8.8]ZnAl 1031034-00-C MDL S,ماژول B,شیلنگ تخلیه HVAC 1031030-00-B شیلنگ تخلیه HVAC,MS and MX — LHD 1046211-00-H MS2 HVAC CARBON FILTER 1072736-00-B DRAIN TUBE WITH Plug, MS و MX 1031031-00-A MDL S,MS and MX — LHD 1046211-00-H MS2 HVAC CARBON FILTER 1072736-00-B DRAIN TUBE WITH Plug,گرومت بیرونی 1052480-00-C تهویه گرمایش تهویه هوا تهویه مطبوع لوله تخلیه نویز نویز مهار ارتعاش 6007601 دوربین پشتیبان اواپراتور CORE 1061269-00-D (MS and MX — LHD 1046211-00-H MS2 HVAC CARBON FILTER 1072736-00-B DRAIN TUBE WITH Plug) 1006779-00-یک بست, پیچ, آنتن FM2,RHS 1448945-00-C, گیره اتصال دلفی M5-0.8x8MM 1050939-00-A, 6.35mm 1060432-00-E LHD GEN3 PTC HTR, EMC FIX 1025003-00-A کانکتور, M3.0-1.12×10، دلتا PT, گرمکن PTC 1021413-00-A نگهدارنده عقب برای اتصال دهنده ولتاژ بالا 6008248 ACTUATOR ASSY - MODE 6008243 MS and MX — LHD 1046211-00-H MS2 HVAC CARBON FILTER 1072736-00-B DRAIN TUBE WITH Plug 6008245 ACTUATOR ASSY — DEFROST 1139238-00-A محرک ورودی — سرویس MSR HVAC 6008247 ACTUATOR ASSY — PASS TEMP 1048476-00-D ECU, PARK ASSIST MDLS/X 1100308-00-A ECU, محرک ورودی — سرویس MSR HVAC 1139238-00-A ACTUATOR ASSY — PASS TEMP, محرک ورودی — سرویس MSR HVAC 1139238-00-A ACTUATOR ASSY — PASS TEMP, براکت MDLS/X 1051906-00-A,ECU,مهره ترمز پارک PWR LIFTGATE 1013805-00-A, محرک ورودی — سرویس MSR HVAC 1139238-00-A ACTUATOR ASSY — PASS TEMP,threaded 1129519-00-A ECU, محرک ورودی — سرویس MSR HVAC 1139238-00-A ACTUATOR ASSY — PASS TEMP, محرک ورودی — سرویس MSR HVAC 1139238-00-A ACTUATOR ASSY — PASS TEMP 2.5, کنترلر MDLS/X 6007366-00-E, HVAC RCCM 6007376-00-B سنسور دما و رطوبت داخل خودرو 1034215-99-A TESLA THERMAL Controller WITH LABEL 1052401-00-A HVAC HARNESS X501-PC501-PC, محرک ورودی — سرویس MSR HVAC 1139238-00-A ACTUATOR ASSY — PASS TEMP, محرک ورودی — سرویس MSR HVAC 1139238-00-A ACTUATOR ASSY — PASS TEMP, سوئیچ سنسور HVAC 6008905-00-C, محرک ورودی — سرویس MSR HVAC 1139238-00-A ACTUATOR ASSY — PASS TEMP, سوئیچ IP 6008906-00-C, محرک ورودی — سرویس MSR HVAC 1139238-00-A ACTUATOR ASSY — PASS TEMP, IP 6007352-00-F مجموعه ماژول فن کندانسور خنک کننده گاز 6008357-00-F کندانسور زیر خنک کننده — مجموعه ماژول فن 6007613-00-B هسته کندانسور, SUBCOOL 6008358-00-D SUBCOOL FAN SHROUD ASSEMBLY 1004646-00-A Screw, کنترلر M5x16 TORX SCKT HEAD 6008953-00-D — درپوش فن PWM 1007718-00-A — گیرنده و خشک کن 1007717-00-A کیسه خشک کن — کندانسور ساب کول, 37g 1005995-00-E FRT SD/Reflex SAE بدون مه شکن (LH) 1024016-00-C LAMP ASY — FRT CORNERING — SAE (LH) 1028382-00-B LAMP ASY FRT PARK SAE W/ LIGHT PIPE, GAS COOL 6007614-00-D SUBCOOL FAN SHROUD ASSEMBLY 6008358-00-D ایزوله نصب رادیاتور 1042874-00-A براکت کندانسور 1006201-00-B SCREW(LH) 6005913-00-مونتاژ چراغ گوشه جلو - SAE - LEFT 1005996-00-E LAMP ASY FRT SD/Reflex SAE NO FOG (RH) 1024017-00-C LAMP ASY - FRT CORNERING SAE (RH) 1028383-00-B LAMP ASY FRT PARK SAE W/ LIGHT PIPE, GAS COOL 6007614-00-D SUBCOOL FAN SHROUD ASSEMBLY 6008358-00-D ایزوله نصب رادیاتور 1042874-00-A براکت کندانسور 1006201-00-B SCREW(RH) 6005914-00-مونتاژ چراغ گوشه جلو - SAE - راست 1006533-00-A SCR,GAS COOL 6007614-00-D SUBCOOL FAN SHROUD ASSEMBLY 6008358-00-D ایزوله نصب رادیاتور 1042874-00-A براکت کندانسور 1006201-00-B SCREW,گرد CABLE CORE ASSEMBLY 1038709-00-A Gen II دیوار کانکتور 40A 1P 24FT — J1772 Plug 1050074-01-C VEHICLE کانکتور و مونتاژ کابل Z 1011906-000-00-1011906 CABLE CABLE 1011906-0000-C. 21.6mm 1011861-00-B اتصال دهنده قدرت بالا اتصال Fuse L2 مونتاژ - 200amp 1011912-00-B اتصال قدرت بالا اتصال Fuse L1 مونتاژ - 200amp 1011914-00-B DIAMETER X 28.6mm قطر خارجی X 7.08mm ضخامت پیچ 1011908-00-B,SST 1010261-00-A SCR HEX HEAD M6X20 ZnAl 1006518-00-A U-NUT M6x0.6-3.5 1034344-00-D LAMP ASY, تکرار کننده جانبی (LH) 1034345-00-D LAMP ASY, تکرار کننده جانبی (RH) 1029173-00-یک BULB SIDE Repeater WY10W 1031670-98-I AC LINE ASY,تکرار کننده جانبی,تکرار کننده جانبی,ماژول B,MDL S 1037962-00-G AC LINE ASY,تکرار کننده جانبی,تکرار کننده جانبی,ماژول B,MDL S 1039293-00-A CLIP,تکرار کننده جانبی,7× 12, FIRTREE 1008515-00-B SNSR — پرس مبرد و دما — پایین 1031671-00-I ASY,تکرار کننده جانبی,تکرار کننده جانبی,ماژول B,MDL S 1069093-00-C AC Line, خط تخلیه کمپرسور 1062583-00-C AC LINE ASY,تکرار کننده جانبی & CHLR, MDL S2 1008516-00-C SNSR-پرس مبرد و دما- HI 1037357-00-G ASSY, تکرار کننده جانبی, سیم پیچ MS و MX 1039040-00-G EXV 1142538-00-C MSX_EXV — کیت سرویس 1010832-00-A O-RING, کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز, 12.22میلی متر (شناسه) شناسه (تی) 1024772-00-PM 1138040-00-B نیمه شفت جلو راست - دو موتور 1030616-00-D نیم شفت جلو, کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز 6.07 ایکس 2.18 1024770-00-PM 1138040-00-B نیمه شفت جلو راست - دو موتور 1030616-00-D نیم شفت جلو, کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز 15.22 ایکس 2.48 1027569-00-D BRKT, شناسه, شناسه, مونتاژ شیر اواپراتور MS2 1019544-00-B TXV با شیر برقی — R1234YF 6008481-00-B VALVE ASY, TXV W/SOL R134a — اواپراتور 6007733-00-A AC LINE, شناسه 1 شناسه 2 1008970-00-A BOLT HEX WASHER 6-2.0×23.3 1529977-00-A MSF Seal — 8mm 1529988-00-A MSF Seal 5/8 inch 1059827-00-C AC COMPRESSOR HV HARNESS 1059827-00-D AC COMPRESSOR HV HARNESS 1032116-00-E HVCC COMPRESSOR NVH COVER, MS و MX 1470844-00-E BUSHING CARRIER ASY, شناسه, RAVEN 1041441-00-A BOLT PN M8x100 PC88 MAT 1038490-00-A WASHER M6x32x3 1006628-01-A مهره,RAVEN 1470844-00-E BOLT PN M8x100 PC88 MAT 1041441-00-A BLT TRX M6-1.00×60,RAVEN 1470844-00-E BOLT PN M8x100 PC88 MAT 1041441-00-A BLT TRX M6-1.00×60[10],RH 1035765-00-D پانورامیک سقف LINK مونتاژ — عقب چپ 1033886-00-E پانورامیک سقف LINK ASSEMBLY — عقب راست 1034356-00-E GUIDE SHOE ASSEMBLY 1-0050MBLYD,کانکتور BLACK 1025004-00-A, M3.0-1.12×10، دلتا PT, AC COMPRESSOR 2006643-00-A مبرد, R1234YF 1009486-00-B BOLT PN M8x97 PC88 1007055-00-C براکت کمپرسور تهویه مطبوع جدا کننده مورب 1068997-00-C BRKT, RAVEN 1470844-00-E BOLT PN M8x100 PC88 MAT 1041441-00-A BLT TRX M6-1.00×60, MS2 RWD 1071453-00-B BRKT, شناسه, شناسه, MS2 1029071-00-B لامپ دم سمت بدنه واشر اصلی 1029072-00-B لاستیک چراغ دم سمت بدنه گاسکت 1029069-00-B — لامپ دم بالابر (LH) 1029070-00-G BODY TAIL LAMP MAIN GASKET 1029071-00-B BODY SIDE TAIL LAMP STUD GASKET 1029072-00-B LIFTGATE TAIL LAMMP SEMBLY — BACKUP — SAE — LEFT922-600 BACKUP — SAE — LEFT 922-00-B LEFT LAMP SAE — SAE — LEFT 922-00-B 00-E GASKET — LIFT GATE دم لامپ (RH) 6005917-00-F CENTER MOUNTED STOP LIGHT ASSEMBLY 1138996-00-A KEPS[G BODY TAIL LAMP MAIN GASKET 1029071-00-B BODY SIDE TAIL LAMP STUD GASKET 1029072-00-B LIFTGATE TAIL LAMMP SEMBLY — BACKUP — SAE — LEFT922-600 BACKUP — SAE — LEFT 922-00-B LEFT LAMP SAE — SAE — LEFT 922-00-B 00-E GASKET — LIFT GATE دم لامپ],HF,M5,G1109,SEAL 1018585-00-A CAP,رینگ های آلومینیومی تویوتا,6.8 G BODY TAIL LAMP MAIN GASKET 1029071-00-B BODY SIDE TAIL LAMP STUD GASKET 1029072-00-B LIFTGATE TAIL LAMMP SEMBLY — BACKUP — SAE — LEFT922-600 BACKUP — SAE — LEFT 922-00-B LEFT LAMP SAE — SAE — LEFT 922-00-B 00-E GASKET — LIFT GATE دم لامپ, 9.0 قطر خارج 2007183 NUT HF M5-0.80[8]ZnAlW 1455940-00-A KEY FOB BASIC, 315G BODY TAIL LAMP MAIN GASKET 1029071-00-B BODY SIDE TAIL LAMP STUD GASKET 1029072-00-B LIFTGATE TAIL LAMMP SEMBLY — BACKUP — SAE — LEFT922-600 BACKUP — SAE — LEFT 922-00-B LEFT LAMP SAE — SAE — LEFT 922-00-B 00-E GASKET — LIFT GATE دم لامپ, SDU-F 1052783-00-C BOLT HF M10x90 PC109 1050057-00-B MOTOR Mount Mass Damper — REAR 1050643-00-A ATF, DTS80 1455940-00-B KEY FOB BASIC, 315G BODY TAIL LAMP MAIN GASKET 1029071-00-B BODY SIDE TAIL LAMP STUD GASKET 1029072-00-B LIFTGATE TAIL LAMMP SEMBLY — BACKUP — SAE — LEFT922-600 BACKUP — SAE — LEFT 922-00-B LEFT LAMP SAE — SAE — LEFT 922-00-B 00-E GASKET — LIFT GATE دم لامپ, SDU-F 1052783-00-C BOLT HF M10x90 PC109 1050057-00-B MOTOR Mount Mass Damper — REAR 1050643-00-A ATF, DTS80 1032984-00-C MODEL S کیت یدکی محفظه فوب کلید 1005627-00-B سیم پیچ ورودی غیرفعال با فرکانس پایین 1014951-00-A آنتن ورودی غیرفعال B-BPASIVE ENTRY-ANTENNA-PASSIVE-S-01000000000-10105865,DTS80 1455940-00-B مدل S کیت یدکی محفظه فوب کلید 1032984-00-C سیم پیچ ورودی غیرفعال با فرکانس پایین 1005627-00-B Screw T20 ST4.2X20 WASHER 1032984-00-C,گرد CABLE CORE ASSEMBLY 1038709-00-A Gen II دیوار کانکتور 40A 1P 24FT — J1772 Plug 1050074-01-C VEHICLE کانکتور و مونتاژ کابل Z 1011906-000-00-1011906 CABLE CABLE 1011906-0000-C. 21.6mm 1011861-00-B اتصال دهنده قدرت بالا اتصال Fuse L2 مونتاژ - 200amp 1011912-00-B اتصال قدرت بالا اتصال Fuse L1 مونتاژ - 200amp 1011914-00-B DIAMETER X 28.6mm قطر خارجی X 7.08mm ضخامت پیچ 1011908-00-B,ST,ZnAl 1013746-00-A لاستیک واشر 1013254-00-B SCREW, DTS80 1455940-00-B مدل S کیت یدکی محفظه فوب کلید 1032984-00-C سیم پیچ ورودی غیرفعال با فرکانس پایین 1005627-00-B Screw T20 ST4.2X20 WASHER 1032984-00-C, DTS80 1455940-00-B مدل S کیت یدکی محفظه فوب کلید 1032984-00-C سیم پیچ ورودی غیرفعال با فرکانس پایین 1005627-00-B Screw T20 ST4.2X20 WASHER 1032984-00-C,گرد CABLE CORE ASSEMBLY 1038709-00-A Gen II دیوار کانکتور 40A 1P 24FT — J1772 Plug 1050074-01-C VEHICLE کانکتور و مونتاژ کابل Z 1011906-000-00-1011906 CABLE CABLE 1011906-0000-C. 21.6mm 1011861-00-B اتصال دهنده قدرت بالا اتصال Fuse L2 مونتاژ - 200amp 1011912-00-B اتصال قدرت بالا اتصال Fuse L1 مونتاژ - 200amp 1011914-00-B DIAMETER X 28.6mm قطر خارجی X 7.08mm ضخامت پیچ 1011908-00-B, SMD346022 ASSY میل لنگ, ZINC NICKEL BLACK 1019045-00-A DEAD KEYFOB Bracket 1020213-00-A RVT PUSH-PULL,10MM,3.5-6 DTS80 1455940-00-B مدل S کیت یدکی محفظه فوب کلید 1032984-00-C سیم پیچ ورودی غیرفعال با فرکانس پایین 1005627-00-B Screw T20 ST4.2X20 WASHER 1032984-00-C,DTS80 1455940-00-B مدل S کیت یدکی محفظه فوب کلید 1032984-00-C سیم پیچ ورودی غیرفعال با فرکانس پایین 1005627-00-B Screw T20 ST4.2X20 WASHER 1032984-00-C,BLK 1006396-00-A DUAL LOCK 25mm x 25MM 1005453-00-C WASHER PUMP GROMMET 1005684-00-A GROMMET — WASHER PUMP 1005458-00-B —JUMPER HOSE 100-B JUMPER HOSE 40-00-C سنسور سطح سیال پایین 1005685-00-A درپوش — بطری شستشو 1006538-00-A NUT HF M6-1.00X18 (RH 1035765-00-D پانورامیک سقف LINK مونتاژ — عقب چپ 1033886-00-E پانورامیک سقف LINK ASSEMBLY — عقب راست 1034356-00-E GUIDE SHOE ASSEMBLY 1-0050MBLYD) — بست شاخ 1508086-02-A WASHER FLUID ETHANOL SUMMER LITER 1508086-03-A WASHER FLUID ETHANOL WINTER LITER 1005404-01-E WASHER FLUID WASHER NAZZLE SUMMER LITER 1508086-03-A WASHER FLUID ETHANOL WINTER LITER 1005404-01-E WASHER WASHER NAZZLE NAZZLE-WASHER NAZZLE-WASHER 750-01-01-01-01-20 AM — HOOD LHD 1054647-01-A WSHR HOSE/HARNESS ASY -COLD WEATHER LHD 1038043-00-A CHARGER BAY JUMPER HESE SEMBLY — DUAL MOTOR 6005946-00-BY MOTOR 6005946-00-G MOPER-HDALIAS 2005946-00-G MOPER-HDALIAS 1038043-00 COWL PLENUM SERVICE 1051495-00-A مونتاژ تیغه برف پاک کن — سمت راننده — BOSCH 700MM MODEL S LEFT HAND DRIVE 1051496-00-B BLADE ASY-Wiper BOSCH 2S514-WIPER BOSCH 2S510-WIPER BOSCH 2S51-WIPER BOSCH 2S5000000000-05-05-00 B ARM ASY — WIPER RH 1006914-00-A NUT CAP WSHR BLK M10-1.5 ZnAl 1083164-00-A گیره اتصال دهنده,B ASY BRKT WIPER MNTG COWL PLENUM SERVICE 1003249-S0-A مجموعه تیغه برف پاک کن — سمت راننده — BOSCH 700MM MODEL S LEFT DRIVE 1051495-00-A تیغه برف پاک کن —BLADE ASY-BOSCH 700MM LH 6005951-00-D ARM ASY — WIPER RH 6005950-00-B NUT CAP WSHR BLK M10-1.5 ZnAl 1006914-00-A گیره اتصال,7× 12 1008954-00-H HORN,لحن پایین,مدل S RC 1008953-00-H HORN,B ASY BRKT WIPER MNTG COWL PLENUM SERVICE 1003249-S0-A مجموعه تیغه برف پاک کن — سمت راننده — BOSCH 700MM MODEL S LEFT DRIVE 1051495-00-A تیغه برف پاک کن —BLADE ASY-BOSCH 700MM LH 6005951-00-D ARM ASY — WIPER RH 6005950-00-B NUT CAP WSHR BLK M10-1.5 ZnAl 1006914-00-A گیره اتصال,MODEL S RC 1015860-00-A آژیر باطری 1017382-00-A آژیر پشتی باتری 1025897-00-A BLT PANFLG M6-1.00×12[9.8]ZnAl W/PATCH 1052273-S0-A MS HL ASY MONOCAM-NO OHC-TEXTILE 1052273-S1-B MS HL ASY MONOCAM-NO OHC-ALCANTARA WHITE 1052273-S2-B MONOCAM-NOCL05 S1-C MS HL ASY TRPLCAM-NO OHC-ALCANTARA WHITE 1062153-S2-C MS HL ASY TRPLCAM-NO OHC-ALCANTARA BLK 1062153-S4-D MS HL ASY TRLCAM-NO 1062153-S2-C HL ASY MONOCAM-NO OHC-TEXTILE 1045936-S1-D MS PANO HL ASY MONOCAM-NO OHC-ALC WHITE 1045936-S2-D MS PANO HL ASY MONOCAM-NO OHC-ALC BLK 110D-1106- 1.5 HL ASY-NO OHC-ALC WHITE 1106015-S2-D MS PANO 1.5 HL ASY-NO OHC-ALCANTARA BLK 1106015-S4-H MS PANO 1.5 HL ASY-NO OHC-PROVIDENCE BLK 1106015-S6-H MS PANO 1.5 HL ASY-NO OHC-ULTRASUEDE BLK 1106015-S7-H MS PANO 1.5 HL ASY-NO OHC-ALCANTARA CRM 1039464-04-C COVER ASY PANOROOF BOW PROV BLACK 1039464-06-C COVER ASY PANO ROOF BOW ULTRASUEDE BLK 1039464-07 ROOFR 1039464-07-07-01-01-01-01-01-01-01 AM کلیپ, 8, 2.9-3.1 HL ASY-NO OHC-ALCANTARA CRM 1106015-S7-H COVER ASY PANOROOF BOW PROV BLACK 1039464-04-C COVER ASY PANO ROOF BOW ULTRASUEDE BLK 1039464-06 ROOF BOW 1039464-06 BOW 1039464-06-1039464-06-04-06-01 کلیپ, HL ASY-NO OHC-ALCANTARA CRM 1106015-S7-H COVER ASY PANOROOF BOW PROV BLACK 1039464-04-C COVER ASY PANO ROOF BOW ULTRASUEDE BLK 1039464-06 ROOF BOW 1039464-06 BOW 1039464-06-1039464-06-04-06-01 کلیپ, BLUE 1002484-00-C چراغ داخلی عقب LH/RH 1046533-00-A چراغ داخلی عقب LH/RH 1023772-00-A چراغ جلوی داخلی WZEL BZEL LH/RH — FOG10 — BEZEL LH/RH — FOG2013377 BEZEL — WHITE 1023772-02-A INTERIOR FRT LIGHT BZEL LH/RH — BLACK — SMALL 1002547-00-B RR INTERIOR LIGHT BZEL — FOG 1002547-01-B INTERIOR BEZELTE W5-RH-BLACK 1002547-00-B قاب سبک RR — مونتاژ کنسول بالای سر 1002404-01-B مشکی — سفید 1056878-00-A مونتاژ صفحه پشتی کنسول بالای سر 1004812-00-0 میکروفون BICROPHONE B810-1003, گرد CABLE CORE ASSEMBLY 1038709-00-A Gen II دیوار کانکتور 40A 1P 24FT — J1772 Plug 1050074-01-C VEHICLE کانکتور و مونتاژ کابل Z 1011906-000-00-1011906 CABLE CABLE 1011906-0000-C. 21.6mm 1011861-00-B اتصال دهنده قدرت بالا اتصال Fuse L2 مونتاژ - 200amp 1011912-00-B اتصال قدرت بالا اتصال Fuse L1 مونتاژ - 200amp 1011914-00-B DIAMETER X 28.6mm قطر خارجی X 7.08mm ضخامت پیچ 1011908-00-B, BLUE 1014969-00-A چراغ داخلی عقب LH/RH 1002484-00-C چراغ داخلی عقب LH/RH 1046533-00-A چراغ جلوی داخلی BZEL LH/RH — FOG10 — BEZEL LH/RH - FOG203000-C BEZEL — WHITE 1023772-01-A INTERIOR FRT LIGHT BZEL LH/RH — BLACK — SMALL 1023772-02-A INTERIOR RR LIGHT BZEL — FOG 1002547-00-B INTERIOR BEZELTE W4-RH-BLACK قاب روشن RR — BLACK 1002547-02-B ASSY COMPLETE — OVERHEAD CONSOLE — FOG 1002404-00-B مونتاژ کنسول سقفی — WHITE 1002404-01-B B ASSY COMPLETE — B2-HEADLACK 1002404-01-B B ASSY COMPLETE — OVERHEADLA00-O, M4.2×29 1011958-00-C BOLT, گرد CABLE CORE ASSEMBLY 1038709-00-A Gen II دیوار کانکتور 40A 1P 24FT — J1772 Plug 1050074-01-C VEHICLE کانکتور و مونتاژ کابل Z 1011906-000-00-1011906 CABLE CABLE 1011906-0000-C. 21.6mm 1011861-00-B اتصال دهنده قدرت بالا اتصال Fuse L2 مونتاژ - 200amp 1011912-00-B اتصال قدرت بالا اتصال Fuse L1 مونتاژ - 200amp 1011914-00-B DIAMETER X 28.6mm قطر خارجی X 7.08mm ضخامت پیچ 1011908-00-B, M4.8X24 فولاد زینک آلومینیوم 1011458-00-A گیره, A21-5608026 GRIL-RH, H16 1062175-S1-F MS HL FIXED GLASS-NO OHC-ALCANTARA WHITE 1062175-S2-F MS HL FIXED GLASS-NO OHC-ALCANTARA BLK 1062175-S4-K MS HL-ALCANTARA FIXED GLASS-NO OHC-ALCANTARA 1062175 شیشه ثابت K MS HL FIXED GLASS-NO OHC-ULTRASUEDE BLK 1062175-S7-K MS HL FIXED GLASS-NO OHC-ALCANTARA CRM 1062170-S4-M MS PANO 2.5 HL ASY-NO OHC-PROVIDENCE BLK 1062170-S6-M MS PANO 2.5 HL ASY-NO OHC-ULTRASUEDE BLK 1062170-S7-M MS PANO 2.5 HL ASY-NO OHC-ALCANTARA CRM 1004421-04-Q ASY,RR UPPER LINK ASSY 1027421-00-E REAR LINC UPPER SUSPENSION SEMBLY — DUAL MOTOR 1027426-00-C REAR CAM BLOCK — چپ 6008661-00-C بلوک بادامک عقب,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,M4.2 × 29 1013810-00-A SHOP,BUMP RR 1004421-04-T ASY,RR UPPER LINK ASSY 1027421-00-E REAR LINC UPPER SUSPENSION SEMBLY — DUAL MOTOR 1027426-00-C REAR CAM BLOCK — چپ 6008661-00-C بلوک بادامک عقب,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,M4.2 × 29 1013810-00-A SHOP,M4.2 × 29 1013810-00-A SHOP,DA01 1004430-00-Q مجموعه مهار زیر فریم عقب — تعلیق بادی — RWD و موتور دوگانه 1004430-02-Q دسته زیرفریم عقب مجموعه DUAL MOTOR ASSEMBLY4-AIR100-AIR100-AIR100,RR UPPER LINK ASSY 1027421-00-E REAR LINC UPPER SUSPENSION SEMBLY — DUAL MOTOR 1027426-00-C REAR CAM BLOCK — چپ 6008661-00-C بلوک بادامک عقب,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,2M4.2 × 29 1013810-00-A SHOP,M4.2 × 29 1013810-00-A SHOP,کویل 1004430-02-R ASY,RR UPPER LINK ASSY 1027421-00-E REAR LINC UPPER SUSPENSION SEMBLY — DUAL MOTOR 1027426-00-C REAR CAM BLOCK — چپ 6008661-00-C بلوک بادامک عقب,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,4M4.2 × 29 1013810-00-A SHOP,M4.2 × 29 1013810-00-A SHOP,AIR 1004430-00-S ASSY,RR UPPER LINK ASSY 1027421-00-E REAR LINC UPPER SUSPENSION SEMBLY — DUAL MOTOR 1027426-00-C REAR CAM BLOCK — چپ 6008661-00-C بلوک بادامک عقب,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,4M4.2 × 29 1013810-00-A SHOP,M4.2 × 29 1013810-00-A SHOP,M4.2 × 29 1013810-00-A SHOP,PB+PM 1004430-03-S ASY,RR UPPER LINK ASSY 1027421-00-E REAR LINC UPPER SUSPENSION SEMBLY — DUAL MOTOR 1027426-00-C REAR CAM BLOCK — چپ 6008661-00-C بلوک بادامک عقب,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,4M4.2 × 29 1013810-00-A SHOP,M4.2 × 29 1013810-00-A SHOP,PB+PM 1004430-00-S ASY,PB+BM 1004430-04-S ASY,RR UPPER LINK ASSY 1027421-00-E REAR LINC UPPER SUSPENSION SEMBLY — DUAL MOTOR 1027426-00-C REAR CAM BLOCK — چپ 6008661-00-C بلوک بادامک عقب,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,4M4.2 × 29 1013810-00-A SHOP,M4.2 × 29 1013810-00-A SHOP,M4.2 × 29 1013810-00-A SHOP,BB+BM 1004430-05-S ASY,RR UPPER LINK ASSY 1027421-00-E REAR LINC UPPER SUSPENSION SEMBLY — DUAL MOTOR 1027426-00-C REAR CAM BLOCK — چپ 6008661-00-C بلوک بادامک عقب,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,4M4.2 × 29 1013810-00-A SHOP,M4.2 × 29 1013810-00-A SHOP,PB+PM 1004430-00-S ASY,BB+PM 1004430-06-S ASY,RR UPPER LINK ASSY 1027421-00-E REAR LINC UPPER SUSPENSION SEMBLY — DUAL MOTOR 1027426-00-C REAR CAM BLOCK — چپ 6008661-00-C بلوک بادامک عقب,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,4M4.2 × 29 1013810-00-A SHOP,M4.2 × 29 1013810-00-A SHOP,M4.2 × 29 1013810-00-A SHOP,BASE BB+BM 1004430-07-S ASY,RR UPPER LINK ASSY 1027421-00-E REAR LINC UPPER SUSPENSION SEMBLY — DUAL MOTOR 1027426-00-C REAR CAM BLOCK — چپ 6008661-00-C بلوک بادامک عقب,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,4M4.2 × 29 1013810-00-A SHOP,M4.2 × 29 1013810-00-A SHOP,PB+PM 1004430-00-S ASY,PB+PM 1004430-00-S ASY ? 2004430-02-یک ASY,RR UPPER LINK ASSY 1027421-00-E REAR LINC UPPER SUSPENSION SEMBLY — DUAL MOTOR 1027426-00-C REAR CAM BLOCK — چپ 6008661-00-C بلوک بادامک عقب,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,PB+PM 1004430-00-S ASY,M4.2 × 29 1013810-00-A SHOP,M4.2 × 29 1013810-00-A SHOP,PB 2004430-05-A ASY,RR UPPER LINK ASSY 1027421-00-E REAR LINC UPPER SUSPENSION SEMBLY — DUAL MOTOR 1027426-00-C REAR CAM BLOCK — چپ 6008661-00-C بلوک بادامک عقب,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,PB+PM 1004430-00-S ASY,M4.2 × 29 1013810-00-A SHOP,M4.2 × 29 1013810-00-A SHOP,BB 2004430-00-B ASY,RR UPPER LINK ASSY 1027421-00-E REAR LINC UPPER SUSPENSION SEMBLY — DUAL MOTOR 1027426-00-C REAR CAM BLOCK — چپ 6008661-00-C بلوک بادامک عقب,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,PB+PM 1004430-00-S ASY,M4.2 × 29 1013810-00-A SHOP,PB+PM 1004430-00-S ASY,PB+PM 1004430-00-S ASY,RR UPPER LINK ASSY 1027421-00-E REAR LINC UPPER SUSPENSION SEMBLY — DUAL MOTOR 1027426-00-C REAR CAM BLOCK — چپ 6008661-00-C بلوک بادامک عقب,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,PB+PM 1004430-00-S ASY,M4.2 × 29 1013810-00-A SHOP,PB+PM 1004430-00-S ASY,PB 2004430-03-C ASY,کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز,تسلا مدل s محور عقب پرتو پیچشی,M4.2 × 29 1013810-00-A SHOP,PB+PM 1004430-00-S ASY,HUB 2004430-04-C ASY,کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز,تسلا مدل s محور عقب پرتو پیچشی,M4.2 × 29 1013810-00-A SHOP,PB+PM 1004430-00-S ASY,عایق EOIL 1046732-00-D, PB+PM 1004430-00-S ASY, عایق RH 1046734-00-C, PB+PM 1004430-00-S ASY ?LH — DUAL MOTOR 1046737-00-A Plenum Insulator 1009476-00-E NVH, IP CARRIER 1045233-00-E MOTOR BAY COVER INNER FRONT 1045234-00-D A MOTOR BAY COVER — INNER REAR 1045214-00-E ABSORBER WHEELHOUSE REAR LH SUBWFERHOUSE ABSORBER RH SUBWFERHOUSE RH SUBWFORBRE8-10450 1047582-00-F فرش اصلی LHD,محفظه سرنشین 1047582-01-F LHD MAIN CARPET PASS COMPART ZUMA 1047582-00-I LHD MAIN CARPET,محفظه مسافر 6005968-88-C RWK, PB+PM 1004430-00-S ASY, DRIVER 1104861-00-A FOOTREST DEAD PEDAL EPP 1037078-00-A پیوست تشک کف, Racemark Augers 1047686-01-C LHD MAT KIT-FLOOR PSNGR CMPT ZUMA 1047686-00-D MODEL S LHD FLOOR MAT SET 1047686-02-D MODEL S LHD MAT SET, صحافی خاکستری 1471846-00-A SERVICE KIT وصله های نوار چسب S+X ردیف 1 1005534-00-F TRUNK LOADFLOOR 1025978-00-C ASY — TRUNK SIDE TRIM LH, بدون لامپ 1045201-00-F ASY — تریم جانبی صندوق عقب LH 1045200-00-D مونتاژ تریم جانبی صندوق عقب بدون لامپ — RIGHT 1025980-00-C ASY — TRUNK SIDE TRIMFH, NO LAMP 1045202-00-E TRUNK SIDE TRIM SEMBLY WITH SUBWOOFER — RIGHT 1012352-00-G TRUNK FLOOR TRIM — SUBWFR 1018359-00-G TRUNK FLOOR FLOOR FLOOR TRIMA-SUBWFR 1018359-00-G TRUNK FLOOR FLOOR TRIMA1-RIGHT 1012352-00 00-E BRKT, TRUNK LH 1009174-00-E BRKT — TRUNK. کاور RH 1045204-00-B, TRUNK LH 1009173-00-E BRKT — TRUNK, TRUNK TRIM LH — BASE 1012353-00-F COVER, TRUNK LH 1009173-00-E BRKT — TRUNK, TRUNK TRIM RH 1018384-00-G COVER STRUT TRUNK TRIM RH — کاور SUBWFR 1045203-00-B, TRUNK LH 1009173-00-E BRKT — TRUNK, TRUNK TRIM RH — BASE 1045205-00-B COVER STRUT TRUNK TRIM RH — SUBWFR 1045210-00-B TRUNK FOOTWELL عقب عقب 1009175-00-D BRKT, TRUNK LH 1009173-00-E BRKT — TRUNK, عقب 1045215-00-A تریم صندوق عقب دیوار عقب 1010499-00-A 1L03 NIFCO BRUSH CLIP 1009399-00-A BRUSH CLIP 5MM — 22.20MM 1010026 CLIP-00-AM, TRUNK LH 1009173-00-E BRKT — TRUNK, 7TRUNK LH 1009173-00-E BRKT — TRUNK, 20MM DIAMTER HEAD 1051663-00-A CHARGE PORT COVER TRIM 1018830-01-A RATCHETING ACTION RIVET — BLACK 1086755-00-G ASY,TRUNK LH 1009173-00-E BRKT — TRUNK,100TRUNK LH 1009173-00-E BRKT — TRUNK,TRUNK LH 1009173-00-E BRKT — TRUNK,TRUNK LH 1009173-00-E BRKT — TRUNK,TRUNK LH 1009173-00-E BRKT — TRUNK,100TRUNK LH 1009173-00-E BRKT — TRUNK,TRUNK LH 1009173-00-E BRKT — TRUNK,V3 1088790-00-A ASSY,TRUNK LH 1009173-00-E BRKT — TRUNK,90TRUNK LH 1009173-00-E BRKT — TRUNK,TRUNK LH 1009173-00-E BRKT — TRUNK,TRUNK LH 1009173-00-E BRKT — TRUNK,90L,SX 1088794-00-A ASY,TRUNK LH 1009173-00-E BRKT — TRUNK,75TRUNK LH 1009173-00-E BRKT — TRUNK,SX 1088999-01-B ASSY,TRUNK LH 1009173-00-E BRKT — TRUNK,70,TRUNK LH 1009173-00-E BRKT — TRUNK,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,MDLS 1106362-01-B ASY,TRUNK LH 1009173-00-E BRKT — TRUNK,75TRUNK LH 1009173-00-E BRKT — TRUNK,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,SX 1107679-01-E ASY,TRUNK LH 1009173-00-E BRKT — TRUNK,100TRUNK LH 1009173-00-E BRKT — TRUNK,TRUNK LH 1009173-00-E BRKT — TRUNK,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,RAVEN 1597780-01-A ASY-HV BATTERY,85TRUNK LH 1009173-00-E BRKT — TRUNK,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,پیچ باتری SX 1138547-00-A, RAVEN 1107679-01-E ASY-HV BATTERY, کاور SX 1055497-00-B,فیوز,پوشش پایین دسترسی 6010488-00-D, فیوز تاپ پنل 1006009-00-B SCR,RAVEN 1107679-01-E ASY-HV BATTERY,M6,SST 1054470-00-A SCR,کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز,M3.0-1.12×10، دلتا PT,PATCH 1009181-00-A BACKSHELL,RAVEN 1107679-01-E ASY-HV BATTERY,RAVEN 1107679-01-E ASY-HV BATTERY,MDLSX 1003915-10-F ASY,RAVEN 1107679-01-E ASY-HV BATTERY,RAVEN 1107679-01-E ASY-HV BATTERY,MDLS 1056505-00-E 12V RAPIDMATE ASSY,MX/MS2 1057519-00-A SCR,RAVEN 1107679-01-E ASY-HV BATTERY,کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز,RAVEN 1107679-01-E ASY-HV BATTERY,کاور FASTITE 1032384-00-C,RAVEN 1107679-01-E ASY-HV BATTERY,RAVEN 1107679-01-E ASY-HV BATTERY,جلو,RAVEN 1107679-01-E ASY-HV BATTERY,RAVEN 1107679-01-E ASY-HV BATTERY,RAVEN 1107679-01-E ASY-HV BATTERY,RAVEN 1107679-01-E ASY-HV BATTERY,پوشش BATT ENCLOS 1032386-00-C,RAVEN 1107679-01-E ASY-HV BATTERY,RAVEN 1107679-01-E ASY-HV BATTERY,H0610100003A0 پانل درب LH,BATT ENCLOS 1037218-00-B CLIP,RAVEN 1107679-01-E ASY-HV BATTERY,7.0 RAVEN 1107679-01-E ASY-HV BATTERY,20.0 RAVEN 1107679-01-E ASY-HV BATTERY,11.5L 1004383-00-C SCR,RAVEN 1107679-01-E ASY-HV BATTERY,RAVEN 1107679-01-E ASY-HV BATTERY,RAVEN 1107679-01-E ASY-HV BATTERY,PTCH 1009778-00-C BOLT TE M8x85 PC109 PTP-PC 1027563-00-B LH SHEAR PLATE 1027564-00-B RH SHEAR PLATE 1004392-00-B SCREW, RAVEN 1107679-01-E ASY-HV BATTERY, کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز ,RAVEN 1107679-01-E ASY-HV BATTERY, PATCH WITH WASHERS 1004402-00-B SCR,RAVEN 1107679-01-E ASY-HV BATTERY,STL 9.8، ZN,کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز,EXT L/W 1014204-00-F ASY,STL 9.8، ZN,STL 9.8، ZN,MDLS 1065155-00-A ASY,STL 9.8، ZN,ENCLOSURE 2.0,MDLS 1018551-00-C ASY,STL 9.8، ZN,STL 9.8، ZN,STL 9.8، ZN,MDLSX 1052349-00-A SEAL,STL 9.8، ZN,STL 9.8، ZN,STL 9.8، ZN,END 1053488-00-A SEAL,STL 9.8، ZN,STL 9.8، ZN,STL 9.8، ZN,STL 9.8، ZN,UP 1018552-00-C ASY,STL 9.8، ZN,STL 9.8، ZN,STL 9.8، ZN,MDLSX 1067110-00-B ASY,STL 9.8، ZN,مهره با برچسب 1109021-00-B,STL 9.8، ZN,STL 9.8، ZN,[10],G0110,TEFLON 1004379-00-B SCR,STL 9.8، ZN,STL 9.8، ZN,STL 9.8، ZN,PATCH 1030265-00-B SEAL,STL 9.8، ZN,سیلیکون 1038174-00-A RIVNUT,STL 9.8، ZN,کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز,پیچ ZnNi 1064644-00-A,STL 9.8، ZN,STL 9.8، ZN,پیچ SS 1005146-00-A, STL 9.8، ZN, RH 1035765-00-D پانورامیک سقف LINK مونتاژ — عقب چپ 1033886-00-E پانورامیک سقف LINK ASSEMBLY — عقب راست 1034356-00-E GUIDE SHOE ASSEMBLY 1-0050MBLYD, گرد CABLE CORE ASSEMBLY 1038709-00-A Gen II دیوار کانکتور 40A 1P 24FT — J1772 Plug 1050074-01-C VEHICLE کانکتور و مونتاژ کابل Z 1011906-000-00-1011906 CABLE CABLE 1011906-0000-C. 21.6mm 1011861-00-B اتصال دهنده قدرت بالا اتصال Fuse L2 مونتاژ - 200amp 1011912-00-B اتصال قدرت بالا اتصال Fuse L1 مونتاژ - 200amp 1011914-00-B DIAMETER X 28.6mm قطر خارجی X 7.08mm ضخامت پیچ 1011908-00-B, گرد CABLE CORE ASSEMBLY 1038709-00-A Gen II دیوار کانکتور 40A 1P 24FT — J1772 Plug 1050074-01-C VEHICLE کانکتور و مونتاژ کابل Z 1011906-000-00-1011906 CABLE CABLE 1011906-0000-C. 21.6mm 1011861-00-B اتصال دهنده قدرت بالا اتصال Fuse L2 مونتاژ - 200amp 1011912-00-B اتصال قدرت بالا اتصال Fuse L1 مونتاژ - 200amp 1011914-00-B DIAMETER X 28.6mm قطر خارجی X 7.08mm ضخامت پیچ 1011908-00-B 8.8, ZINC WITH PATCH 1047340-01-F PCBA,STL 9.8، ZN,STL 9.8، ZN,PCBA S3,MDL S/X 1047340-02-F,STL 9.8، ZN,STL 9.8، ZN,S2,MDL S/X 1064696-01-B CONTACTOR,STL 9.8، ZN,کیت CTR میدانی HVBAT 1084515-00-E بدون بسته فیوز 1.0 1.5 1486531-00-یک تماس,ماژول B,4 STL 9.8، ZN,STL 9.8، ZN,کیت میدانی PYRO FUSE — بسته 2.0 1107227-00-B FIELD KIT PYRO FUSE 100 KWH 1111313-00-F قطع اتصال,MDLSX 1486531-00-A PRYOTECHNIC BATTERY DISCONNET 1004635-00-A کیت میدانی فیوز PYRO — بسته,MDLSX 1486531-00-A PRYOTECHNIC BATTERY DISCONNET 1004635-00-A کیت میدانی فیوز PYRO — بسته,2000A 1096346-01-A ASY,RAVEN 1107679-01-E ASY-HV BATTERY,MDLSX 1486531-00-A PRYOTECHNIC BATTERY DISCONNET 1004635-00-A کیت میدانی فیوز PYRO — بسته,MDLSX 1486531-00-A PRYOTECHNIC BATTERY DISCONNET 1004635-00-A کیت میدانی فیوز PYRO — بسته,ENCLOSURE 1450645-01-A ASY,RAVEN 1107679-01-E ASY-HV BATTERY,MDLSX 1486531-00-A PRYOTECHNIC BATTERY DISCONNET 1004635-00-A کیت میدانی فیوز PYRO — بسته,MDLSX 1486531-00-A PRYOTECHNIC BATTERY DISCONNET 1004635-00-A کیت میدانی فیوز PYRO — بسته,MDLSX 1486531-00-A PRYOTECHNIC BATTERY DISCONNET 1004635-00-A کیت میدانی فیوز PYRO — بسته 1.0 PACK 1041311-00-C حلقه بالایی RAPIDMATE ولتاژ بالا — باتری ولتاژ بالا 2.0 1055957-00-D تاپ حلقه,RAPIDSPLITTER 1020748-00-A SCR,MDLSX 1486531-00-A PRYOTECHNIC BATTERY DISCONNET 1004635-00-A کیت میدانی فیوز PYRO — بسته,M6,SST 1054470-00-A SCR,آنتن FM2,RHS 1448945-00-C,W/PATCH 1026758-00-D دریچه مونتاژ با چتر و حلقه های O-RING 1039595-00-B PLUG,MDLSX 1486531-00-A PRYOTECHNIC BATTERY DISCONNET 1004635-00-A کیت میدانی فیوز PYRO — بسته,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,جلو,ترک کرد,1.5 1059325-00-یک دریچه,1-MDLSX 1486531-00-A PRYOTECHNIC BATTERY DISCONNET 1004635-00-A کیت میدانی فیوز PYRO — بسته,MDLSX 1486531-00-A PRYOTECHNIC BATTERY DISCONNET 1004635-00-A کیت میدانی فیوز PYRO — بسته,باتری ولتاژ بالا HVBATT 1043512-00-D — 2.0 — واحد جانبی — جلد بالایی 1041309-00-G ASY,MDLSX 1486531-00-A PRYOTECHNIC BATTERY DISCONNET 1004635-00-A کیت میدانی فیوز PYRO — بسته,MDLSX 1486531-00-A PRYOTECHNIC BATTERY DISCONNET 1004635-00-A کیت میدانی فیوز PYRO — بسته,HVBAT 1002773-00-A BREATHER, MDLSX 1486531-00-A PRYOTECHNIC BATTERY DISCONNET 1004635-00-A کیت میدانی فیوز PYRO — بسته,JW 1004295-00-A NUT,HF,MDLSX 1486531-00-A PRYOTECHNIC BATTERY DISCONNET 1004635-00-A کیت میدانی فیوز PYRO — بسته,تسلا مدل s محور عقب پرتو پیچشی,W/PATCH 1004371-00-A WSHR,CALIPER 1013298-00-A ASY,MDLSX 1486531-00-A PRYOTECHNIC BATTERY DISCONNET 1004635-00-A کیت میدانی فیوز PYRO — بسته,ZNC 1004391-00-A SCR,MDLSX 1486531-00-A PRYOTECHNIC BATTERY DISCONNET 1004635-00-A کیت میدانی فیوز PYRO — بسته,کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز,کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز,M6,SST 1054470-00-A SCR,,W/WSHRS 1004400-00-A NUT,کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز,MDLSX 1486531-00-A PRYOTECHNIC BATTERY DISCONNET 1004635-00-A کیت میدانی فیوز PYRO — بسته,کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز,M6,SST 1054470-00-A SCR, W/WSHR 1004409-00-A SCR,MDLSX 1486531-00-A PRYOTECHNIC BATTERY DISCONNET 1004635-00-A کیت میدانی فیوز PYRO — بسته,MDLSX 1486531-00-A PRYOTECHNIC BATTERY DISCONNET 1004635-00-A کیت میدانی فیوز PYRO — بسته,کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز,MDLSX 1486531-00-A PRYOTECHNIC BATTERY DISCONNET 1004635-00-A کیت میدانی فیوز PYRO — بسته,کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز,کاور ZN 1005706-00-C,MDLSX 1486531-00-A PRYOTECHNIC BATTERY DISCONNET 1004635-00-A کیت میدانی فیوز PYRO — بسته,MDL S 1028688-00-F BATT HTR TOP BRKT,خنک کننده CX 1009210-00-A SCR,خنک کننده CX 1005706-00-C BLT HEX FL M6-1.25×16,خنک کننده CX 1005706-00-C BLT HEX FL M6-1.25×16,خنک کننده CX 1005706-00-C BLT HEX FL M6-1.25×16,ST,ردیف ND BLK 1023136-05-D ایالات متحده آمریکا/کانادا — مونتاژ کمربند ایمنی ردیف دوم — CENTER BLACK 1005267-05-C ایالات متحده آمریکا — مونتاژ سگک ردیف 2 — BLACK 1005269-BLACK - BLACK 1005269-05267-05-04-BLACK - BLACK 1005269-05-05-01 -00-B ایالات متحده آمریکا/کانادا/اروپا — براکت کمربند ایمنی ردیف 2 — راست 1022115-00-B پیچ لنگر بیرونی ردیف 2 1024900-00-A پیچ عقب گیر ردیف 2 BOLT BOLT 1120900,تسلا مدل s محور عقب پرتو پیچشی,PAT 1010868-00-C VALVE,2-خنک کننده CX 1005706-00-C BLT HEX FL M6-1.25×16,GADSL 1014830-00-A SCR,خنک کننده CX 1005706-00-C BLT HEX FL M6-1.25×16,خنک کننده CX 1005706-00-C BLT HEX FL M6-1.25×16,کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز,ZN-NI 1014884-00-B ASSY,خنک کننده CX 1005706-00-C BLT HEX FL M6-1.25×16,خنک کننده CX 1005706-00-C BLT HEX FL M6-1.25×16,خنک کننده CX 1005706-00-C BLT HEX FL M6-1.25×16,پلاگین HVBAT 1020444-00-A,1/8خنک کننده CX 1005706-00-C BLT HEX FL M6-1.25×16,خنک کننده CX 1005706-00-C BLT HEX FL M6-1.25×16,MDLSX 1486531-00-A PRYOTECHNIC BATTERY DISCONNET 1004635-00-A کیت میدانی فیوز PYRO — بسته,IS 1021295-00-G SEAL,خنک کننده CX 1005706-00-C BLT HEX FL M6-1.25×16,STL 9.8، ZN,NARROW 1021296-00-G SEAL,خنک کننده CX 1005706-00-C BLT HEX FL M6-1.25×16,STL 9.8، ZN,WIDE 1023867-00-A لاستیک 3/8 دوشاخه مخروطی قطر داخلی 1032635-00-I ASY,کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز,خنک کننده CX 1005706-00-C BLT HEX FL M6-1.25×16,خنک کننده CX 1005706-00-C BLT HEX FL M6-1.25×16,H0610100003A0 پانل درب LH,HVBATT 1036815-00-B SEAL,MDLSX 1486531-00-A PRYOTECHNIC BATTERY DISCONNET 1004635-00-A کیت میدانی فیوز PYRO — بسته,RAVEN 1107679-01-E ASY-HV BATTERY,MDLS 1036893-00-B SEAL,MDLSX 1486531-00-A PRYOTECHNIC BATTERY DISCONNET 1004635-00-A کیت میدانی فیوز PYRO — بسته,خنک کننده CX 1005706-00-C BLT HEX FL M6-1.25×16,پلاگین MDLSX 1039642-00-B,MDLSX 1486531-00-A PRYOTECHNIC BATTERY DISCONNET 1004635-00-A کیت میدانی فیوز PYRO — بسته,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,جلو,درست,1.5 1042040-00-یک SCR,خنک کننده CX 1005706-00-C BLT HEX FL M6-1.25×16,M6,SST 1054470-00-A SCR,خنک کننده CX 1005706-00-C BLT HEX FL M6-1.25×16,PATCH 1042703-01-G PCBA,خنک کننده CX 1005706-00-C BLT HEX FL M6-1.25×16,12W 1057521-00-A Caster Jack Retrofit Kit 1060381-00-D SCREW,خنک کننده CX 1005706-00-C BLT HEX FL M6-1.25×16,M6,SST 1054470-00-A SCR,PB+PM 1004430-00-S ASY,TAP 1067510-00-A ASY,مهار,خنک کننده CX 1005706-00-C BLT HEX FL M6-1.25×16,HVBAT 1067816-00-A LABEL,خنک کننده CX 1005706-00-C BLT HEX FL M6-1.25×16,TRUNK LH 1009173-00-E BRKT — TRUNK,دریچه های چتری SX 1092642-00-B,12-2ایکس,THT 1099841-90-A ASY,خنک کننده CX 1005706-00-C BLT HEX FL M6-1.25×16,HVBAT 1099841-00-C ASSY,خنک کننده CX 1005706-00-C BLT HEX FL M6-1.25×16,HVBAT RAVEN CONTACTOR 1517973-00-A ASY,خنک کننده CX 1005706-00-C BLT HEX FL M6-1.25×16,خنک کننده CX 1005706-00-C BLT HEX FL M6-1.25×16,رله HVBATT 1011602-00-A,M10x1.50mm 2007059-00-B NUT HF M6-1.00,M10x1.50mm 2007059-00-B NUT HF M6-1.00,12V,40آ,PLUG-IN 1034406-00-C تنه جلو 12 پوشش جعبه فیوز ولتاژ 1119059-00-A درپوش جعبه فیوز,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,12V,M10x1.50mm 2007059-00-B NUT HF M6-1.00,EFUSE 1034405-00-D FUSEBOX,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,12V,M10x1.50mm 2007059-00-B NUT HF M6-1.00,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,12V,M10x1.50mm 2007059-00-B NUT HF M6-1.00,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,12V,FRUNK 1094405-00-F FUSEBOX,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,12V,M10x1.50mm 2007059-00-B NUT HF M6-1.00,EFUSE 1060392-00-A ASY,تعویض,M10x1.50mm 2007059-00-B NUT HF M6-1.00,COD.B RET 1032274-00-P ASY,— کانکتور 4 میلی‌متری AIR SUSP 1108866-00-A APPLIQUE CROSS CAR SEAL 1035034-00-C درزگیر بیرونی,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,M10x1.50mm 2007059-00-B NUT HF M6-1.00,12V+ 2092860-00-A ASY,— کانکتور 4 میلی‌متری AIR SUSP 1108866-00-A APPLIQUE CROSS CAR SEAL 1035034-00-C درزگیر بیرونی,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,M4.2 × 29 1013810-00-A SHOP,M10x1.50mm 2007059-00-B NUT HF M6-1.00,BATT+ 1048955-00-C CAP,ترمینال فیوز باتری 1024082-00-A BOLT, 5/16, M10x1.50mm 2007059-00-B NUT HF M6-1.00, 3/4 LENGTH 1051566-01-A آداپتور,M10x1.50mm 2007059-00-B NUT HF M6-1.00,12V BATTERY 2092875-00-A ASY,— کانکتور 4 میلی‌متری AIR SUSP 1108866-00-A APPLIQUE CROSS CAR SEAL 1035034-00-C درزگیر بیرونی,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,M4.2 × 29 1013810-00-A SHOP,M10x1.50mm 2007059-00-B NUT HF M6-1.00,MDL S 1028688-00-F BATT HTR TOP BRKT- 1011843-00-M10x1.50mm 2007059-00-B NUT HF M6-1.00,M10x1.50mm 2007059-00-B NUT HF M6-1.00,گرد CABLE CORE ASSEMBLY 1038709-00-A Gen II دیوار کانکتور 40A 1P 24FT — J1772 Plug 1050074-01-C VEHICLE کانکتور و مونتاژ کابل Z 1011906-000-00-1011906 CABLE CABLE 1011906-0000-C. 21.6mm 1011861-00-B اتصال دهنده قدرت بالا اتصال Fuse L2 مونتاژ - 200amp 1011912-00-B اتصال قدرت بالا اتصال Fuse L1 مونتاژ - 200amp 1011914-00-B DIAMETER X 28.6mm قطر خارجی X 7.08mm ضخامت پیچ 1011908-00-B,M10x1.50mm 2007059-00-B NUT HF M6-1.00,ZN12um 6007953 باتری هوشمند سنسور 1011844-00-A مهره, U-ZnAl 1006809-00-A پین تقویت کننده به پدال 1051030-00-B ترمز CLEVIS CLIP 1055857-00-A NUT HFPT M8x1.25, M10x1.50mm 2007059-00-B NUT HF M6-1.00, آداپتور SAE STEEL 1023921-01-C,M10x1.50mm 2007059-00-B NUT HF M6-1.00,12V BATTERY 1480221-00-A Battery, 12V, M10x1.50mm 2007059-00-B NUT HF M6-1.00, تسمه MS 1051743-00-C, 12M10x1.50mm 2007059-00-B NUT HF M6-1.00, DM 1024085-00-A NUT, 5/16, M10x1.50mm 2007059-00-B NUT HF M6-1.00, دندانه دار 1028669-00-D 12V BATTERY BRACKET 1010917-00-B SCR,M10x1.50mm 2007059-00-B NUT HF M6-1.00,کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز,براکت ZNFLAKE 1028668-00-E 12V BATTERY TRAY 1031029-00-E, 12M10x1.50mm 2007059-00-B NUT HF M6-1.00, DUAL MOTOR 1008842-00-A BOLT,براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E,براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E,[98],G1409 1052301-00-B BEC بست کابین 1034409-00-A FRONT TRUNK 12V FUSE BOX 1034409-00-B FRONT TRUNK 12V FUSE BOX 1094409-00BXE,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,12V,براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E,جلو,EFUSE 1094409-00-G FUSEBOX,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,12V,براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E,جلو,EFUSE 1488709-00-A ASY, پوشش DCDC VBAT, RAVEN 1024079-00-A SCREW,10-32,M10x1.50mm 2007059-00-B NUT HF M6-1.00,دندانه دار, 1 LENGTH 1013273-00-C FUSEBOX — باتری — SEPARATOR 1139235-00-A FUSE,MIDI,175آ,32V,کاور فیوز الکترونیکی M5 1140368-00-B, VBAT-DCDC CBL, MS 1140368-00-C VBat, پوشش DCDC مدل S 1488708-00-A ASY,4کاور T,فیوز الکترونیکی,RAVEN 1129934-00-C ASSY, جلد اصلی, Efuse 1450874-00-A ASSY,کاور کناری,M10x1.50mm 2007059-00-B NUT HF M6-1.00 2007129 مهره گیره, M6x1.00×00 TYPE S 1080797-00-A 280 فیوز میکرو HC رله SPST 1003428-00-A — Slo-Blo — 3.5A — 125V — SMD 1004888-00-A FUSE — 15A — 32V — SMD — 1206 1005067-00-فیوز - 0.1 آمپر - 32 ولت - سریع - نازک - 0402 - فیوز SMD 1008255-00-A, اندازه MIDI, 30M6,SST 1054470-00-A SCR, 32M6,SST 1054470-00-A SCR (براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E: براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E) 1008256-00-فیوز, اندازه MIDI, 40M6,SST 1054470-00-A SCR, 32M6,SST 1054470-00-A SCR (براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E: براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E) 1008257-00-فیوز, اندازه MIDI, 60M6,SST 1054470-00-A SCR, 32M6,SST 1054470-00-A SCR (براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E: براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E) 1008260-00-فیوز,براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E,200آ,32V 1008293-00-A FUSE, براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, 5M6,SST 1054470-00-A SCR, 32فیوز VOLT 1008295-00-A, براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, 10M6,SST 1054470-00-A SCR, 32M6,SST 1054470-00-A SCR (براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E: براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E) 1008296-00-فیوز, براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, 15M6,SST 1054470-00-A SCR, 32M6,SST 1054470-00-A SCR (براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E: براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, F25, براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E) 1008297-00-فیوز, براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, 20M6,SST 1054470-00-A SCR, 32M6,SST 1054470-00-A SCR (براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E: براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, F15, براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E) 1008313-00-فیوز, براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, 25M6,SST 1054470-00-A SCR, 32M6,SST 1054470-00-A SCR (براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E: براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E) 1008314-00-براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E 30 M6,SST 1054470-00-A SCR, 32 فیوز VOLT 1008315-00-A, براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, 25M6,SST 1054470-00-A SCR, 32M6,SST 1054470-00-A SCR (براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E: براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E) 1008316-00-فیوز, براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, 30M6,SST 1054470-00-A SCR, 32M6,SST 1054470-00-A SCR (براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E: براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E) 1008318-00-فیوز, براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, 40M6,SST 1054470-00-A SCR, 32فیوز VOLT 1009154-00-A — 50A — 500VAC/DC — A50QS50-4 1013638-00-A FUSE, اندازه MIDI, 50M6,SST 1054470-00-A SCR, 32M6,SST 1054470-00-A SCR (براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E: براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E) 1018765-00-فیوز, براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, 32M6,SST 1054470-00-A SCR, 225M6,SST 1054470-00-A SCR (براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E: براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E) 1032794-00-فیوز,350آ,500فیوز VAC/DC 1052261-60-A, براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, 60براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, 50براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E,براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E,براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E,40براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, 30براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, 20براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, 25براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, 40فیوز 1052262-30-A, براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, 30فیوز 1052262-30-A, براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, 20فیوز 1052262-30-A, براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, 25فیوز 1052262-30-A, براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E, 15فیوز 1052263-30-A,فیوز MICRO2,30A 1052263-20-A,فیوز MICRO2,20A 1052263-10-A,فیوز MICRO2,10A 1052263-05-A,فیوز MICRO2,5A 1052263-25-A,فیوز MICRO2,25A 1052263-15-A,فیوز MICRO2,15A 1052264-10-A,فیوز MICRO3,10A 1052264-05-A,فیوز MICRO3,5A 1052264-15-A,فیوز MICRO3,15A 1062191-00-A,براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E,250آ,32فیوز 1052262-30-A,MIDI,80آ,32V 1062193-00-A FUSE,MIDI,125آ,32V,فیوز کابین درون خطی 1062194-00-A,MIDI,200آ,32فیوز V 1062196-60-A, فیوز 1052262-30-A, 60فیوز 1052262-30-A, فیوز 1052262-30-A, 50فیوز 1052262-30-A, فیوز 1052262-30-A, 40فیوز 1052262-30-A, فیوز 1052262-30-A, 30فیوز 1052262-30-A, فیوز 1052262-30-A, 20فیوز 1052262-30-A, فیوز 1052262-30-A, 25فیوز 1071379-80-A,فیوز 1052262-30-A,32فیوز 1052262-30-A,فیوز 1052262-30-A,32فیوز 1052262-30-A,فیوز 1052262-30-A,32فیوز 1052262-30-A,فیوز 1052262-30-A,32V 2007294-00-A FUSE, 50 M6,SST 1054470-00-A SCR, 500 M6,SST 1054470-00-A SCR, رله ورودی AC 1009577-00-A,فیوز 1052262-30-A,نه,12V,100آ,فیوز 1052262-30-A,M10x1.50mm 2007059-00-B NUT HF M6-1.00,12V,40آ,PLUG-IN 1025401-00-A CLIP, فیوز 1052262-30-A 70 LBS RETENTION 1046116-00-A CLIP 4.8X15, ONE LEVEL 1016075-00-A U-NUT,ONE LEVEL 1046116-00-A BOLT, 14.8 طول 1010830-00-B ASY — تزیین سمت صندوق عقب LH 1010831-00-B ASY — گارنیش سمت صندوق عقب RH 1009272-00-F BRKT, ONE LEVEL 1046116-00-A BOLT, LH 1009273-00-F BRKT, ONE LEVEL 1046116-00-A BOLT, RH 1016334-00-E ASY, C-PILLAR REAR LH 1016335-00-D ASY, ONE LEVEL 1046116-00-A BOLT, 3صندلی RD ROW 1008173-00-A سوئیچ درب آسانسور غیر برقی, 3صندلی های ردیف RD 6008902-00-A کلید درب برقی, 3صندلی های ردیف RD 1016337-00-D ASY, C-PILLAR REAR RH 1002510-00-D ASY C-PILLAR TRIM UPR LH TEXTILE FOG 1007457-00-C ASY C-PILLAR TRIM UPR LH ALC WHT 1007457-02-C ASY LHTEXTILE FOG 1007457-00-C -C ASY C-PILLAR TRIM UPR LH PROV BLK 1007457-06-C ASY C-PILLAR TRIM UPR LH ULS BLK 1007457-07-C ASY C-PILLAR TRIM UPR LH NALC CRM CRM 100-7437-C ASY C-PILLAR TRIM UPR LH NALC CRM 100-7437- RH TEXTILE FOG 1007458-00-C ASY C-PILLAR TRIM UPR RH ALC WHT 1007458-02-C ASY C-PILLAR TRIM UPR RH ALC BLK 1007458-04-C ASY C-PILLAR TRIM UPR RH ALC WHT 1007458-02-C ASY C-PILLAR TRIM UPR RH ALC BLK 1007458-04-C ASY C-PILLCAR 1-PRV400 ASY C-PILLAR TRIM UPR RH ULS BLK 1007458-07-C ASY C-PILLAR TRIM UPR RH NALC CRM 1016078-00-A TRIM CLIP 1.7 به پانل 3 میلی متری با سوراخ 7 میلی متری 1015863-00-A SCR,RR UPPER LINK ASSY 1027421-00-E REAR LINC UPPER SUSPENSION SEMBLY — DUAL MOTOR 1027426-00-C REAR CAM BLOCK — چپ 6008661-00-C بلوک بادامک عقب,کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز,کالیپر ترمز جلو با لنت — راست — قرمز 1042640-01-F کالیپر ترمز جلو بدون لنت — چپ 1007794-00-C کالیپر ترمز جلو WITHOUT PADS — RED 1042640-01-F کالیپر ترمز جلو بدون لنت — چپ -00-C کالیپر ترمز جلو بدون لنت — عملکرد قرمز — RIGHT 1007795-01-D BOLT HF M12x1.75×45[RH 1035765-00-D پانورامیک سقف LINK مونتاژ — عقب چپ 1033886-00-E پانورامیک سقف LINK ASSEMBLY — عقب راست 1034356-00-E GUIDE SHOE ASSEMBLY 1-0050MBLYD]-07 1006642-00-A GROMMET FOR M6 threads 1007818-00-B ERGO CLIP, 2.5-3 C-PILLAR REAR RH 1016337-00-D ASY C-PILLAR TRIM UPR LH TEXTILE FOG 1002510-00-D ASY C-PILLAR TRIM UPR LH ALC WHT 1007457-00-C ASY 1007457-00-C ASY2510-00 -C ASY C-PILLAR TRIM UPR LH PROV BLK 1007457-04-C ASY C-PILLAR TRIM UPR LH ULS BLK 1007457-06-C ASY C-PILLAR TRIM UPR LH NALC CRM CRM 1007-457-C ASY C-PILLAR TRIM UPR LH NALC CRM 1007-457 RH TEXTILE FOG 1007437-00-D ASY C-PILLAR TRIM UPR RH ALC WHT 1007458-00-C ASY C-PILLAR TRIM UPR RH ALC BLK 1007458-02-C ASY C-PILLAR TRIM UPR RH ALC WHT 1007458-00-C ASY C-PILLAR TRIM UPR RH ALC BLK 1007458-02-C ASY C-PILLCAR 1-PRV400 ASY C-PILLAR TRIM UPR RH ULS BLK 1007458-06-C ASY C-PILLAR TRIM UPR RH NALC CRM 1007458-07-C TRIM CLIP,12C-PILLAR REAR RH 1016337-00-D ASY C-PILLAR TRIM UPR LH TEXTILE FOG 1002510-00-D ASY C-PILLAR TRIM UPR LH ALC WHT 1007457-00-C ASY 1007457-00-C ASY2510-00 -C ASY C-PILLAR TRIM UPR LH PROV BLK 1007457-04-C ASY C-PILLAR TRIM UPR LH ULS BLK 1007457-06-C ASY C-PILLAR TRIM UPR LH NALC CRM CRM 1007-457-C ASY C-PILLAR TRIM UPR LH NALC CRM 1007-457 RH TEXTILE FOG 1007437-00-D ASY C-PILLAR TRIM UPR RH ALC WHT 1007458-00-C ASY C-PILLAR TRIM UPR RH ALC BLK 1007458-02-C ASY C-PILLAR TRIM UPR RH ALC WHT 1007458-00-C ASY C-PILLAR TRIM UPR RH ALC BLK 1007458-02-C ASY C-PILLCAR 1-PRV400 ASY C-PILLAR TRIM UPR RH ULS BLK 1007458-06-C ASY C-PILLAR TRIM UPR RH NALC CRM 1007458-07-C TRIM CLIP,16L,169 پوشش 1021437-00-D TRIM LIFTGATE TROUGH LH 1021438-00-D TRIM LIFTGATE TROUGH RH 1021434-00-A TAPE, پوشش 1007818-00-B TRIM LIFTGATE TROUGH LH 1021437-00-D TRIM LIFTGATE TROUGH RH 1021438-00-D TAPE, TROUGH TRIM 1013804-00-D STOP, LIFTGATE 1052754-00-C EDGE CLIP,90 پوشش 1007818-00-B TRIM LIFTGATE TROUGH LH 1021437-00-D TRIM LIFTGATE TROUGH RH 1021438-00-D TAPE,3 WAY 1009231-S0-A ASY, پوشش 1007818-00-B TRIM LIFTGATE TROUGH LH 1021437-00-D TRIM LIFTGATE TROUGH RH 1021438-00-D TAPE, LOWER 1019302-00-A FOAM TAPE, 25× 12.5 1009236-00-H ASY, پوشش 1007818-00-B TRIM LIFTGATE TROUGH LH 1021437-00-D TRIM LIFTGATE TROUGH RH 1021438-00-D TAPE, UPPER 1009238-00-B PAD, تایر خرد شده 1049607-00-A 245 / 35R21 زمستان Pirelli Sottozero3 تایر 1050699-00-A P245 / 35R21 Continental Sport Contact - 96Y 1053501-00-A P85D Tire - P265 / 35R21 - CSC5P T0 1053502-00-A 245 / 45R19 102Y لاستیک S MICHELIN PS3 — MAT 1065206-00-B 245/35ZR21 96Y S MICHELIN PSS TIRE 1079720-00-A 265/35ZR21 101Y S MICHELIN PSS-00-B 245/35ZR21 96Y S -C 245/45R19 98W A/S GOODYEAR EAGLE TOURING 6005890-00-E MICHELIN PS4S — 245/35R21, پوشش 1007818-00-B TRIM LIFTGATE TROUGH LH 1021437-00-D TRIM LIFTGATE TROUGH RH 1021438-00-D TAPE, LOWER 1009262-90-E PULL, پوشش 1007818-00-B TRIM LIFTGATE TROUGH LH 1021437-00-D TRIM LIFTGATE TROUGH RH 1021438-00-D TAPE, LH, LIFTGATE 1009263-00-E PULL, پوشش 1007818-00-B TRIM LIFTGATE TROUGH LH 1021437-00-D TRIM LIFTGATE TROUGH RH 1021438-00-D TAPE, RH, LIFTGATE — STD 1009264-90-E PULL, پوشش 1007818-00-B TRIM LIFTGATE TROUGH LH 1021437-00-D TRIM LIFTGATE TROUGH RH 1021438-00-D TAPE, RH, LIFTGATE — POWER 1010327-00-A Switch, پوشش 1007818-00-B TRIM LIFTGATE TROUGH LH 1021437-00-D TRIM LIFTGATE TROUGH RH 1021438-00-D TAPE, SHUTFACE 1011813-00-A TRIM CLIP NIFCO 12733 1009233-00-H ASY, پوشش 1007818-00-B TRIM LIFTGATE TROUGH LH 1021437-00-D TRIM LIFTGATE TROUGH RH 1021438-00-D TAPE, پارچه گریل MSH 1008245-00-A CLIP, پوشش 1007818-00-B TRIM LIFTGATE TROUGH LH 1021437-00-D TRIM LIFTGATE TROUGH RH 1021438-00-D TAPE, 5.8X1.5-3.5 1009234-00-I ASY, پوشش 1007818-00-B TRIM LIFTGATE TROUGH LH 1021437-00-D TRIM LIFTGATE TROUGH RH 1021438-00-D TAPE, پوشش 1007818-00-B TRIM LIFTGATE TROUGH LH 1021437-00-D TRIM LIFTGATE TROUGH RH 1021438-00-D TAPE, LH 1009235-00-I ASSY, پوشش 1007818-00-B TRIM LIFTGATE TROUGH LH 1021437-00-D TRIM LIFTGATE TROUGH RH 1021438-00-D TAPE, پوشش 1007818-00-B TRIM LIFTGATE TROUGH LH 1021437-00-D TRIM LIFTGATE TROUGH RH 1021438-00-D TAPE, RH 1011955-90-D DOOR, گیره رهاسازی اضطراری 1008703-00-A پیچ پلاک RR,SCR, پوشش 1007818-00-B TRIM LIFTGATE TROUGH LH 1021437-00-D TRIM LIFTGATE TROUGH RH 1021438-00-D TAPE,ماژول B,گرد CABLE CORE ASSEMBLY 1038709-00-A Gen II دیوار کانکتور 40A 1P 24FT — J1772 Plug 1050074-01-C VEHICLE کانکتور و مونتاژ کابل Z 1011906-000-00-1011906 CABLE CABLE 1011906-0000-C. 21.6mm 1011861-00-B اتصال دهنده قدرت بالا اتصال Fuse L2 مونتاژ - 200amp 1011912-00-B اتصال قدرت بالا اتصال Fuse L1 مونتاژ - 200amp 1011914-00-B DIAMETER X 28.6mm قطر خارجی X 7.08mm ضخامت پیچ 1011908-00-B,ST,ZnAl with washer 1128034-00-B 3下护板卡子 PUSH PULL RIVET,8MM,5-7 DTS80 1455940-00-B مدل S کیت یدکی محفظه فوب کلید 1032984-00-C سیم پیچ ورودی غیرفعال با فرکانس پایین 1005627-00-B Screw T20 ST4.2X20 WASHER 1032984-00-C,نایلون,BLK 1083401-05-J M3, IP SUB ASY, BASE و PREMIUM, PVC 1083390-00-I M3, IP, مشبک بلندگو, ASY, BASE 1091225-00-F M3, IP, WCM000190 GASKET-EXH PP به MANFD جک سیلندر کلاچ Slave, دکور ASY, WOOD 1100567-00-F M3, IP, دکور ASY, آلومینیوم 1083340-00-H M3, IP, محرک ورودی — سرویس MSR HVAC 1139238-00-A ACTUATOR ASSY — PASS TEMP, ASY, BASE 1083341-99-B M3, IP GLOVE BOX REWORKED SOLENOID, FOR SERVICE ONLY 1083332-00-D M3, IP, محرک ورودی — سرویس MSR HVAC 1139238-00-A ACTUATOR ASSY — PASS TEMP, NVH PAD 1100583-00-A A PILLAR EDGE CLIP 1083384-00-D M3, IP, STEERING CLMN GAP HIDER, LOWER 1100574-00-H M3, IP, BROW FINISHER, ASY 1083345-00-E M3, IP, DRIVER KNEE AIRBAG COVER, ASY 1118707-00-A SCREW,براکت ZNFLAKE 1010917-00-B 12V BATTERY TRAY 1028668-00-E,5×19.5,STL,ZNNI 1083368-00-D M3, IP, NVH PAD, UPPER 1099272-00-E M3, IP, ستون فرمان, CLIP REVIEBRE 1101136-00-F M3 DISPLAY HOUSING, NECK 1083361-00-D M3, IP, END CAP, SUBSTRATE, LH 1083362-00-D M3, IP, END CAP, SUBSTRATE, RH 1090280-00-A U-CLIP,11.7×6.8,STL,ZN 1095453-00-A SCREW GRMMT,9.45×9.45,PA66 1100582-00-A U-CLIP,11.7×6.8,STL,ZN 1083350-00-E M3, IP, PASSENGER KNEE AIRBAG COVER, ASY 1083334-00-B M3, IP, محرک ورودی — سرویس MSR HVAC 1139238-00-A ACTUATOR ASSY — PASS TEMP, DAMPER 1083380-00-F M3, IP, KNEE IMPACT FOAM 1139785-00-A Y卡子 BOLT,HF,M6-1.0×21[88],BLK 1011542-05-A مجموعه سنسور ضربه شتاب 1005274-00-B سنسور ضربه فشار فشار ASSY 1005275-00-A BLT[ب],MAT 1135412-00-A Model 3, Rr Fascia, پیچ 462-1000224-B پیچ, Tow 1023057-00-A DRAIN TUBE ASM-LAMP HSNG 1023052-00-A ELBOW-DRAIN TUBE ASM 1023383-00-A PLUG — DRAIN TUBE ACCESS 6009582-00-F SEAL, LIFTGATE 6009585-00-I SEAL, BODY SIDE RR PRIMARY, LH 6009586-00-I SEAL, BODY SIDE RR PRIMARY, RH 1038407-00-A SEAL — DOOR RR INR BELT — LH 1038408-00-A SEAL — DOOR RR INR BELT — RH 1038395-80-A SEAL — DOOR RR OTR BELT — LH 9610, تسمه RR OTR درب, RH 1095789-00-C ASY_ MS DOOR RR OTR BELT LH_PLASTIC 1095921-00-C ASY_ MS DOOR RR OTR BELT RH_PLASTIC 1005422-00-D SEAL, درب جلوی ستون B حاشیه چپ 1005423-00-D مهر و موم, در جلوی درب ستون B حاشیه سمت راست 6009595-00-D مهر و موم, درب عقب, LEFT 6009596-00-D SEAL, درب عقب, RIGHT 6009591-00-E SEAL — DOOR RR C حاشیه ستون — LH W/O LOWER DOOR EDGE 6009592-00-E Seal — DOOR RR C PILLAR REGIN — RH W/O LOWER DOOR EDGE 1702-E, چسب 6009583-00-N SEAL, سمت بدن در مقابل اولیه, LH 6009584-00-M SEAL, سمت بدن در مقابل اولیه, RH 1038405-00-A SEAL — DOOR FR INR BELT — LH 1038406-00-A SEAL — DOOR FR INR BELT — RH 1038393-00-A SEAL — DOOR FR OTR BELT — LH 9-DORSE BELT — RH 1095786-00-C ASY_ MS DOOR FR OTR BELT LH_PLASTIC 1095920-00-C ASY_ MS DOOR FR OTR BELT RH_PLASTIC 6009593-00-D SEAL —-0509593-00-D SEAL —-095920-00-C -00-D SEAL, درب جلو یک حاشیه ستون چپ مهر 1005421-00-D, جلوی درب A PILA REGIN RIGHT 1006083-00-A TAPE BAFFLE FR — RR DOOR LONGHE MTG REINF 1021183-00-B SMALL STUFFER, تسمه بیرونی 1021462-00-B STUFFER بزرگ, مهر و موم کمربند بیرونی 1074847-00-A SEAL, HOOD MS2 1521808-00-A SEAL, HOOD 1060710-00-A SEAL, کلاه به غلاف, ماژول کنترل درب REFRESH 1003101-00-E 1016389-00-A BLT,RR UPPER LINK ASSY 1027421-00-E REAR LINC UPPER SUSPENSION SEMBLY — DUAL MOTOR 1027426-00-C REAR CAM BLOCK — چپ 6008661-00-C بلوک بادامک عقب,کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز,FR LH 1447650-00-A LH DM Jounce Hose Bracket 1038627-00-A RH DM Jounce Hose Bracket 1038628-00-A LH MANDO BRAK HSE — REAR — LEFT 1088732-00OCE 1088732-000-000 شیلنگ ترمز — عقب — راست 1088733-00-C شیلنگ ترمز JJUNCE RR RH 6006357-00-D Banjo Bolt,5کمپرسور 468QL1-8104035 Bracket کمپرسور 468QL1-8104035-01 کمپرسور براکت 468QL1-8104039 کمپرسور تنظیم براکت 468QL1-8104039-01 کمپرسور تنظیم براکت 468QL1-8104950 کمپرسور Assy 468QL1-8104950-01 کمپرسور Assy 468QL1-8104950-02 کمپرسور Assy 468QL1H-1000950 موتور Assy 468QL1HB-1000950 Engine Assy 468QL-3707950 شمع جرقه Assy 471Q[RH 1035765-00-D پانورامیک سقف LINK مونتاژ — عقب چپ 1033886-00-E پانورامیک سقف LINK ASSEMBLY — عقب راست 1034356-00-E GUIDE SHOE ASSEMBLY 1-0050MBLYD]-07 1007511-00-ماژول کنترل درب بالابر برقی 1008177-00-A BOLT, M6-1.0x50MM ZINC 1008177-01-A BOLT,M6-1.0×50، DIN6921، STL,صفحه G8.8,ZF720 1003550-00-A POWER LIFTGATE CHIME 1037846-00-D — پایین درب جلو, سمت راست — صفحه پلاستیکی 1037847-00-D — درب جلو پایین, چپ — PLASTIC 6009549-00-F ASY-HINGE UPR FR 2007212-00-C BOLT HF M8-1.25X25 MATPOINT SERR G98 1008571-00-C BLT,کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز,FR LH 1447650-00-A LH DM Jounce Hose Bracket 1038627-00-A RH DM Jounce Hose Bracket 1038628-00-A LH MANDO BRAK HSE — REAR — LEFT 1088732-00OCE 1088732-000-000 شیلنگ ترمز — عقب — راست 1088733-00-C شیلنگ ترمز JJUNCE RR RH 6006357-00-D Banjo Bolt,M8x25[9.8] 1028183-00-فروشگاه, کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز, رینگ های آلومینیومی تویوتا, M8x25 [9.8] 6009552-00-E ASY-HINGE LWR, FR, LH 6009552-01-E ASY-HINGE LWR, RR, LH 6009569-00-E ASY-HINGE LWR, FR, RH 6009569-01-E ASY-HINGE LWR, RR, RH 1005714-00-A PLUG-DOOR ACCESS LWR 1466719-00-A MS Door Front Replacement Kit 1045194-00-A BUTYL FOIL PATCH 50x50x1mm 1009585-00-A, در، درب, 45X85 1014178-00-A SCR, گرد CABLE CORE ASSEMBLY 1038709-00-A Gen II دیوار کانکتور 40A 1P 24FT — J1772 Plug 1050074-01-C VEHICLE کانکتور و مونتاژ کابل Z 1011906-000-00-1011906 CABLE CABLE 1011906-0000-C. 21.6mm 1011861-00-B اتصال دهنده قدرت بالا اتصال Fuse L2 مونتاژ - 200amp 1011912-00-B اتصال قدرت بالا اتصال Fuse L1 مونتاژ - 200amp 1011914-00-B DIAMETER X 28.6mm قطر خارجی X 7.08mm ضخامت پیچ 1011908-00-B, M4X12 1018860-00-A فوم, صفحه دسترسی درب جلو 1108508-00-A وصله فویل بوتیل 350x45x1mm 1062634-00-A GAS STRUT — HOOD 6006603-00-C GAS STRUT — BHOOD 10101603-00-C GAS STRUT — BHOOD 10101641 PROP LH BODY 2007222-00-B BOLT HF, M6x14, پچ STL ZNFL, TRX 1008840-00-C BRKT-GAS PROP RH HOOD 1008841-00-C BRKT-GAS PROP LH HOOD 1029284-99-D HOOD HINGE ACTIVE LH 1029285-99-D HODING, فعال, RH 1016260-00-A BLT,کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز,FR LH 1447650-00-A LH DM Jounce Hose Bracket 1038627-00-A RH DM Jounce Hose Bracket 1038628-00-A LH MANDO BRAK HSE — REAR — LEFT 1088732-00OCE 1088732-000-000 شیلنگ ترمز — عقب — راست 1088733-00-C شیلنگ ترمز JJUNCE RR RH 6006357-00-D Banjo Bolt,M8-1.25x20x24[8.8]-09 1538314-00-گیره نگهدارنده بند (فقط خدمات) 1046842-00-یک مهره HF M8 PC10 (فلنج مهره پنتاپورت به منیفولد) 6006613-00-A ASY HINGE LIFTGATE LH 6006612-00-A ASY HINGE LIFTGATE RH 1031090-00-A Clear Auto Sealer, 3م 08551 1008866-00-سپر B WEDGE - LIFTGATE 1004039-00-B دمپر گوه درج, LIFTGATE 1008867-00-A BLT PANFLG D10 M6-1.00×14[9.8]ضربه گیر ZnAl 6007220-00-B-OVERSLAM AT LWR LIFTGATE 1008863-00-C WEDGE DAMPER, بدن, LH 1008864-00-C WEDGE DAMPER, بدن, RH 1004038-00-B درج, دمپر گوه, BODY 1008782-00-A BLT PANFLG SHLDR M6-1.0×14[9.8]ZnAl 6007576-00-B سنسور ANTI PINCH ASY LH 6007576-00-C سنسور ANTI PINCH ASY LH 6007570-00-B ANTI PINCH SENSOR ASY RH 6007576-00-C ASY RH 6007576-00-C pinch sen 6006608-00-B LIFTGATE GAS TRUT LH 6006611-00-B LIFTGATE SPRING STRUT LH 6006610-00-C LIFTGATE POWER STRUT RH 6009427-00-BGHAS STRUT&WSHR,M8x27,[88],کالیپر ترمز جلو با لنت — راست — قرمز 1042640-01-F کالیپر ترمز جلو بدون لنت — چپ 1007794-00-C کالیپر ترمز جلو WITHOUT PADS — RED 1042640-01-F کالیپر ترمز جلو بدون لنت — چپ -00-C کالیپر ترمز جلو بدون لنت — عملکرد قرمز — RIGHT 1007795-01-D BOLT HF M12x1.75×45[ب],کالیپر ترمز جلو با لنت — راست — قرمز 1042640-01-F کالیپر ترمز جلو بدون لنت — چپ 1007794-00-C کالیپر ترمز جلو WITHOUT PADS — RED 1042640-01-F کالیپر ترمز جلو بدون لنت — چپ -00-C کالیپر ترمز جلو بدون لنت — عملکرد قرمز — RIGHT 1007795-01-D BOLT HF M12x1.75×45,ADH 1121299-00-A اسپویلر فیبر کربن, نوار MS 1023182-00-C, چسب های جانبی DBL, LIFTGATE SPOILER 1021050-00-A PRIMER, پرایمر نواری 94 1066222-00-B اثر هنری, پلاک انتشار صفر — W/ 4 سوراخ های نصب 1002461-00-B محافظ آب بالابر LH 1002462-00-B محافظ آب بالابر RH 1004838-00-B NUT RVT RND THK M6-1.00X3.0 ZnAl-C 10038,FH,M6x25، STL,G1009 1003547-00-A NUT RVT RND THK M6-1.00×5.5 ZnAl 2007028 مهره فلنج فرم, M8x1.25 1083176-00-A RIV-NUT,M8x0.7-3.8، STL,صفحه ZNNI 1064363-00-A, RR DOOR, LH 1067943-00-A PLATE, RR DOOR, RH 6009555-00-F ASY-HINGE UPR RR 6008912-99-C LATCH ASY FR RH 6008913-99-C LATCH ASY FR LH 6006535-00-B REINF-LATCH 6008913-99-C ASY-HINGE UPR RR 6008912-99-C 2007218 BLT CSKFLT TRX M6-1.00×18[9.8]ZnAl 1039668-00-B RELEASE CABLE-FR DOOR 1003540-00-A DOOR PULL CUP ASSEMBLY — FRONT LEFT 1003541-00-A DOOR PULL CUP BRACKET —FROCLIPLE-00SE, برای درخت, کابل درب 1066877-00-A GROMMET — RSB BOLSTER 1007287-00-A Handle — Liftgate 1007285-00-C Surround — Handle — Liftgate 1008853-00-A BLT M60 HF D1.[]دسته ZnAl 1013417-00-B, LIFTGATE EMERGENCY RELEASE 1008854-00-A SCR ST PANFLG 4X14 D9 1003549-00-B CINCHING ACTUATOR 6006654-00-B ASY LIFTGATE LATCH - MBL ASY LIFTGATE LATCH - MWR ST PANFLG 4X14 D9 1003549-00-B 14[9.8] ZnAl 1008186-00-B CABLE — CINCH LIFTGATE 1020965-00-A EDGE CLIP CABLE TIE 6008911-99-D LATCH ASY RR LH 6008914-99-D LATCH R21100R,M8x16، FL,M6,SST 1054470-00-A SCR,کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز[8.8],کالیپر ترمز جلو با لنت — راست — قرمز 1042640-01-F کالیپر ترمز جلو بدون لنت — چپ 1007794-00-C کالیپر ترمز جلو WITHOUT PADS — RED 1042640-01-F کالیپر ترمز جلو بدون لنت — چپ -00-C کالیپر ترمز جلو بدون لنت — عملکرد قرمز — RIGHT 1007795-01-D BOLT HF M12x1.75×45[ST ROW RH BLK/FOG 1079278-01-C NA-SEATBELT ASY],ADH 2007217-00-B BLT,M6,SST 1054470-00-A SCR,CPSU,M8-1.25×25,[9.8]-م-09 6008250-00-صفحه ضربه گیر B — پیچ و مهره 1063466-00-A STRIKER&WSHR,M6X22، STL[8.8],ZN 1002973-00-G مجموعه درب بازکن — جلو چپ 1007940-00-G مجموعه درب بازکن — RIGHT FRONT 1009338-00-A PALNUT M5x10 100TR-100000-100X10-100-100-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000000, چفت در, جلو / عقب, RIGHT/LEFT 1016535-00-A RETAINER, کابل درب 1033015-00-E STRIKER, HOOD 1059507-00-B STRIKER, HOOD 1008833-01-A BOLT PF, M8x16, کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز[98] ZNNI BLK 1066937-00-A HOOD LATCH SPACER 1061814-00-E CABLE HOOD LATCH PRIMARY RELEASE 1061816-00-E CABLE HOOD LATCH RELEASE SECONDARY RELEASE L-0606069 CABLE HOOD LATCH SECONDARY RELEASE 106060069, انتشار دفترچه راهنمای ثانویه 1057342-00-A BOLT,M5x16، PF,M6,SST 1054470-00-A SCR,کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز[8.8],JW-C2 1002731-00-A BAFFLE,ECOFIX 1451870-00-A MS HOOD LATCH CABLE SECONDARY Release CLIP 1033010-00-C ACTUATOR, HOOD LATCH 1038903-00-A SCREW PF 50×25 DELTA PT 6006601-00-B HOOD LATCH 6009164-00-E CABLE HOOD LATCH RELEASE 6009132-00 PT 6009132-00-00-00-00-00-00-00-00-00 LELEA 6009132-00-00-00-00-00-00-00-00-00:00 PM 1064670-00-A C PILLAR LATCH CLOSE OUT PANEL RH 1115346-00-A CLIP, پوشش 1007818-00-B TRIM LIFTGATE TROUGH LH 1021437-00-D TRIM LIFTGATE TROUGH RH 1021438-00-D TAPE, 5.8X1.5-3.5 1038222-00-A TRIM CLIP 8X2.5 1060477-00-B مونتاژ پیش بند سمت چپ MS2 1060479-00-C مونتاژ پیش بند سمت راست MS2 1012944-00-D CLIP, پیش بند زیرپوش به گلگیر 1060481-00-E پیش بند عقب MS2 LHD 1068141-00-B لوله تخلیه ثانویه MS2 LHD 1057326-00-B AERO SHIELD, RAVEN 1107679-01-E ASY-HV BATTERY, MS2 1057326-00-C AERO SHIELD, RAVEN 1107679-01-E ASY-HV BATTERY, MS2 1016365-00-B TESLA BADGE’T’- عقب 1013738-00-C MODEL S BADGE 1059217-00-A 70 نشان — دیفرانسیل عقب — MODEL S 1097285-00-A MODEL S 60D BADGE 1059208-01-A MODEL S 70D BADGE 1083137-00-B 75 BADGE 1083138-00-B 75D BADGE 1059267-00-A MODEL S 90 نشان 1059266-00-A 90D, نشان MS و MX 1059268-00-A P90D, MS و MX 1068008-00-A MODEL S/X P90D BALDICROUS BADGE 1067217-00-B P85D/P90D BAR BAR BAR 1066305-00-A 100D 1066330-00-A P100D BADGE 1083672-00-A P100D LUDICROUS BADGE 14848 -00-A DUAL MOTOR BADGE 1484849-00-A DUAL MOTOR PERFORMANCE BADGE 1061913-00-C قاب براکت پلاک گواهینامه, که, MS2 1019229-00-E HARD, کیسه, بست های صفحه جلو, AND JP TW 1019047-00-D SCR,RR UPPER LINK ASSY 1027421-00-E REAR LINC UPPER SUSPENSION SEMBLY — DUAL MOTOR 1027426-00-C REAR CAM BLOCK — چپ 6008661-00-C بلوک بادامک عقب,5xPT-12[RH 1035765-00-D پانورامیک سقف LINK مونتاژ — عقب چپ 1033886-00-E پانورامیک سقف LINK ASSEMBLY — عقب راست 1034356-00-E GUIDE SHOE ASSEMBLY 1-0050MBLYD],ZnNi BLK-R , پیچ پلاک عقب 1061911-00-C پوسته براکت پلاک گواهینامه, که, MS2 1061912-00-C LICENSE PLATE BRKT STRUCTUAL BASE NA MS2 1071549-00-B NA LIC PLATE BRKT STRUCT BASE TAPE MS2 1055832-00-B SCREW-M6XLOB60-1-1055832-00-B SCREW-M6XLO80-1. قاب LP, تمام برقی, NA 1118487-00 RR LP FRAME, ALL WHEEL DRIVE NA 1025729-00-A درپوش سخت افزاری قاب پلاک گواهینامه و نگهدارنده 1041315-00-B MS EXTERIOR MIRROR SEMBLY, PM 1138040-00-B نیمه شفت جلو راست - دو موتور 1030616-00-D نیم شفت جلو, داخلی, LH 1041317-00-G MS EXT MIRROR ASY, MS2 1058073-00-B RVT PUSH-PULL 8X18X20.0 1006521-00-A مجموعه واشر مجرای جلو 1039348-00-A سنسور کیفیت هوا 1055747-00-1055747-1055747-00-00, داخلی, LH 1022111-00-A NVH FOAM, آینه بیرونی, LH 1041316-00-B MS EXT MIRROR ASY, PM 1138040-00-B نیمه شفت جلو راست - دو موتور 1030616-00-D نیم شفت جلو, داخلی, RH 1041318-00-G MS آینه بیرونی ASY, MS2 1058073-00-B RVT PUSH-PULL 8X18X20.0 1006521-00-A مجموعه واشر مجرای جلو 1039348-00-A سنسور کیفیت هوا 1055747-00-1055747-1055747-00-00, داخلی, RH 1022112-00-A فوم سختی ارتعاشی نویز, آینه بیرونی, RIGHT 1026519-00-A SHIM, نایلون, AHESIVE BACKED 1006507-00-A BLT HF M8-1.25×16 TLOB ZnAl 1042523-00-A MS EXT MIRROR GLASS فقط,PM 1138040-00-B نیمه شفت جلو راست - دو موتور 1030616-00-D نیم شفت جلو,DOM,LH 1042524-00-A فقط شیشه آینه بیرونی MS,PM 1138040-00-B نیمه شفت جلو راست - دو موتور 1030616-00-D نیم شفت جلو,DOM,RH 1042525-00-A فقط شیشه آینه بیرونی MS,PREM,DOM,LH 1042528-00-A فقط شیشه آینه بیرونی MS,PREM,DOM,RH 1039307-00-A ASY-BRIGHT MOLDING, سمت بدن, LH 1077351-00-D ASY_MS PLASTIC BRIGHT MOLDING, LH COMP 1039308-00-A ASY-BRIGHT MOLDING, سمت بدن, RH 1079448-00-D ASY_MS PLASTIC BRIGHT MOLDING, RH COMP 1026820-00-A FOAM TAPE, V710 1022798-00-A SCR DUAL LEAD 4.8-1.59×9 [8.8] 1005220-00-C GROMMET — UPPER SEAL CARRIER 1004534-00-B ASY — B PILLAR APPLIQUE LH 1092306-S0-D APPLIQUE,تسلا مدل s محور عقب پرتو پیچشی,B PLR,LH ASSY 1092306-00-G APPLIQUE,تسلا مدل s محور عقب پرتو پیچشی,B PLR,LH ASSY 1004535-00-B ASY — B PILLAR APPLIQUE RH 1092307-S0-D APPLIQUE,تسلا مدل s محور عقب پرتو پیچشی,B PLR,RH ASSY 1092307-00-G APPLIQUE,تسلا مدل s محور عقب پرتو پیچشی,B PLR,RH ASSY 1009769-00-A CLIP, A21-5608026 GRIL-RH, با مهر 1011686-00-A گیره, LIFTGATE APPLIQUE 1011695-00-A CLIP, CALIPER 1013298-00-A ASY, APPLIQUE LIFTGATE 1020987-00-A APPLIQUE TAPE, 5X90MM 1020988-00-A APPLIQUE TAPE, 12نوار آپلیکی X55MM 1021607-00-B, LH 1021608-00-B APPLIQUE TAPE, جاذب بیرونی بای موتور جلو RH 1032644-00-E, جذب کننده کاور موتور LHD DM 1042781-00-C, OUTER 1050480-00-B ABSORBER FRUNK, DM 1006535-00-A RVT PUSH-PULL 8X18X28.5 1050484-00-B ABSORBER AERO SHIELD FRONT, DM 1101789-00-J کانکتور موبایل جهانی, کیت شارژ NA 1509564-00-A, Gen II UMC, ON 1490374-10-B CHARGEPORT, که,CP,MY 1473503-00-A حسگر هدف,MCPD,GEN3,M3 1537264-00-B CP ECU, ASSY, ژنرال 4, درپوش ایمنی NA 1506911-00-D, که,CP,پیچ MY 1512841-00-B,HF,M6-1.0×70,[88],JW-C2 1002731-00-A BAFFLE,با 1521216-00-A DKEPS,M6-1.0,[8],G1009 1109003-00-D HV HARN,FDU,M3 1109004-10-G HV HARN,خنک کننده CX 1005706-00-C BLT HEX FL M6-1.25×16,M3 1109006-00-C HV BKT,RAVEN 1107679-01-E ASY-HV BATTERY,SEAL 1108552-00-A مهره HF M10 PC10 1047337-00-A ماژول کنترل ستون فرمان I-SHAFT LINK 1060802-00-B,M3 1109008-00-C HV BKT,RAVEN 1107679-01-E ASY-HV BATTERY,بالا,M3 1135228-00-A CAP, شما وصل می کنید, STL 9.8، ZN, باسبار ولتاژ بالا M3 1501773-10-D, 1 کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز,CP,MY 1507971-00-B مهار کمپرسور AC 1552447-00-A BOLT,HF,M8-1.25×22,[109],G0110,MAT 1521609-00-A DSEMS,HX,M6x31,[98],BLK 1011542-05-A مجموعه سنسور ضربه شتاب 1005274-00-B سنسور ضربه فشار فشار ASSY 1005275-00-A BLT[L],MAT 1530060-00-A BOLT,HF,M6-1.0×45,[88],G0309,SD

  فرم درخواست ( ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد )

  نام:
  *
  پست الکترونیک:
  *
  پیام:

  تایید:
  5 + 4 = ?

  شاید شما هم دوست داشته باشید

 • دسته بندی محصولات