آرشیو ماهانه: دسامبر 2016

»آرشیو

JAC J5 سپر جلو نصب شده 2803100U7101

JAC J5 سپر جلو نصب شده 2803100U7101

JAC J5 LF درایو شفت & شفت RF

JAC J5 چپ محور محرک جلو,نصب شده 2200100U7020، JAC J5 شفت جلو سمت راست,نصب شده 2200200U7020

JAC J5 کلاچ صفحه فشار & دیسک کلاچ

JAC J5 فشار کلاچ فشار ویبراتوری نصب شده 1601100U8020، دیسک کلاچ J5 نصب شده 1601200U8020

JAC J5 TR414 نصب دریچه 52933-31300

JAC J5 TR414 نصب دریچه 52933-31300

موتور سانروف برای درخشش V5، نصب شده:3005702-A3

نام محصول:نوع موتور سانروف: موتور سانروف درخشش مورد:درخشش V5 نصب شده موتور سانروف:3005702-مدل ماشین A3:درخشش V5

قاب سانروف برای درخشش V5، نصب شده:3005699-A3

نام محصول:نوع قاب سانروف: درخشش V5 مورد قاب سانروف:درخشش نصب قاب سانروف:3005699-مدل ماشین A3:درخشش V5

درب باک بنزین برای درخشش H220، نصب شده:3005253

نام محصول:بنزین نوع درب مخزن: بنزین مورد درب مخزن:درخشش بنزین نصب شده درب مخزن:3005253 مدل ماشین:درخشش H220

JAC S5 قطعات خودرو عمده فروشی

JAC S5 قطعات خودرو عمده فروشی

JAC M5 قطعات خودرو عمده فروشی

JAC M5 قطعات خودرو عمده فروشی

JAC M1 قطعات خودرو عمده فروشی

JAC M1 قطعات خودرو عمده فروشی

JAC J7 قطعات خودرو عمده فروشی

JAC J7 قطعات خودرو عمده فروشی

JAC J6 قطعات خودرو عمده فروشی

JAC J6 قطعات خودرو عمده فروشی