آرشیو ماهانه: آوریل 2017

»آرشیو

کلاچ CYLINER MASTER CHERY Cowin و,سر سیلندر کلاچ برای چری,A15-1608010

کلاچ CYLINER MASTER CHERY Cowin و,سر سیلندر کلاچ برای چری,A15-1608010

stablizer لینک جیلی سیکا سمت چپ,1400509180,جلوی نوار تثبیت کننده سمت چپ برای GEELY

stablizer لینک جیلی سیکا سمت چپ,1400509180,جلوی نوار تثبیت کننده سمت چپ برای GEELY,

جیلی CK نصب شده نوار تثبیت کننده 1400551180

لینک stablizer GEELY سمت راست CK,1400551180,از stabilizer جلو سمت راست GEELY CK

تنسنر GEELY CK,E030200005، تسمه تایمینگ GEELY تنسنر غلتک,

TENSIONER GELLY CK,E030200005، تسمه تایمینگ GEELY تنسنر غلتک,

کلاچ CLYNER Gelly به CK 1402280025

کلاچ CLYNER Gelly به CK,1402280025,سر سیلندر کلاچ برای جیلی CK

توپ CK GEELY مشترک,1400505180,توپ مشترک کمتری برای CK GEELY,پایین تر برای جیلی CK / Otaka پیش (2005 – 2017)

توپ CK GEELY مشترک,1400505180,توپ مشترک کمتری برای CK GEELY,پایین تر برای جیلی CK / Otaka پیش (2005 – 2017)

عقب نصب و راه اندازی کمک فنر مجمع جیلی LG-3A,1014014164

عقب نصب و راه اندازی کمک فنر مجمع جیلی LG-3A,1014014164

FRT سیستم تعلیق SUB-ASSY (جیلی MK) 1014001713

FRT سیستم تعلیق SUB-ASSY. (MK) 1014001713

سپر جلو از قطعات جیلی Emgrand EC7 کد 1068001651

سپر جلو از قطعات جیلی Emgrand EC7 کد 1068001651

24V 7.5KW کامینز جزیره استارت 5256984 prestolite M105R3038SE

24V 7.5KW کامینز جزیره استارت 5256984 prestolite M105R3038SE