قطعات خودرو جیلی

» قطعات خودرو جیلی

 • geely ec7 مجموعه چراغ مه شکن جلو سمت راست (با چراغ های روز) OEM 1067001221

  دسته بندی و برچسب ها:
  قطعات خودرو جیلی , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  geely ec7 مجموعه چراغ مه شکن جلو سمت راست (با چراغ های روز) OEM 1067001221

  استعلام

  مشخصات فنی

  geely ec7 مجموعه چراغ مه شکن جلو سمت راست (با چراغ های روز) OEM 1067001221,Jac Right front fog lamp assembly ,refine Right front fog lamp assembly ,J5 Right front fog lamp assembly ,s5 Right front fog lamp assembly ,J3 Right front fog lamp assembly ,lifan Right front fog lamp assembly ,x60 Right front fog lamp assembly ,520 مجموعه چراغ مه شکن جلو سمت راست ,620 مجموعه چراغ مه شکن جلو سمت راست ,greatwall Right front fog lamp assembly ,wingle Right front fog lamp assembly ,haval Right front fog lamp assembly ,h5 Right front fog lamp assembly ,h6 Right front fog lamp assembly ,geely Right front fog lamp assembly ,ec7 Right front fog lamp assembly ,ck Right front fog lamp assembly ,mk Right front fog lamp assembly ,panda Right front fog lamp assembly ,gx7 Right front fog lamp assembly ,chery Right front fog lamp assembly ,tiggo Right front fog lamp assembly ,qq Right front fog lamp assembly ,arrizo Right front fog lamp assembly ,fulwin Right front fog lamp assembly ,dongfeng Right front fog lamp assembly ,fengshen Right front fog lamp assembly ,sokon Right front fog lamp assembly ,dfsk Right front fog lamp assembly ,changan Right front fog lamp assembly ,eado Right front fog lamp assembly ,honor Right front fog lamp assembly ,cs75 Right front fog lamp assembly ,cx35 Right front fog lamp assembly ,jmc Right front fog lamp assembly ,ford transit Right front fog lamp assembly ,wuling Right front fog lamp assembly ,chevrolet n300 Right front fog lamp assembly ,n200 Right front fog lamp assembly ,faw Right front fog lamp assembly ,besturn Right front fog lamp assembly ,baic Right front fog lamp assembly ,baw Right front fog lamp assembly ,hafei Right front fog lamp assembly ,jinbei Right front fog lamp assembly ,brilliance Right front fog lamp assembly ,zhonghua Right front fog lamp assembly ,h530 Right front fog lamp assembly ,h330 Right front fog lamp assembly ,h320 Right front fog lamp assembly ,zotye Right front fog lamp assembly ,z300 Right front fog lamp assembly ,z500 Right front fog lamp assembly ,gonow Right front fog lamp assembly ,foton Right front fog lamp assembly ,byd Right front fog lamp assembly ,f3 Right front fog lamp assembly ,saic Right front fog lamp assembly ,rover Right front fog lamp assembly ,mg rover Right front fog lamp assembly ,baic s3 Right front fog lamp assembly ,FACE Right front fog lamp assembly ,howo Right front fog lamp assembly ,shacman Right front fog lamp assembly ,kinglong Right front fog lamp assembly ,yutong Right front fog lamp assembly ,joylong Right front fog lamp assembly ,higer Right front fog lamp assembly ,golden dragon Right front fog lamp assembly ,toyota Right front fog lamp assembly ,honda Right front fog lamp assembly ,hyundai Right front fog lamp assembly ,kia Right front fog lamp assembly ,nissan Right front fog lamp assembly

  1067000032 1067000032 گیره پلاستیکی پایین سنسور سرعت چرخ عقب Ⅰ (FC-1). (FC-1)
  1067000033 1067000033 گیره پلاستیکی پایین سنسور سرعت چرخ عقب Ⅰ (FC-1). (FC-1)
  1067000034 1067000034 گیره پلاستیکی پایین سنسور سرعت چرخ عقب Ⅰ (FC-1). (FC-1)
  1067000035 1067000176 گیره پلاستیکی پایین سنسور سرعت چرخ عقب Ⅰ (FC-1) & واحد کنترل نور & گیره پلاستیکی پایین سنسور سرعت چرخ عقب Ⅰ (FC-1))
  1067000036 1067000036 گیره پلاستیکی پایین سنسور سرعت چرخ عقب Ⅰ (FC-1). (FC-1)
  1067000037 1067000037 گیره پلاستیکی پایین سنسور سرعت چرخ عقب Ⅰ (FC-1). (FC-1)
  1067000038 1067000038 گیره پلاستیکی پایین سنسور سرعت چرخ عقب Ⅰ (FC-1). (FC-1)
  1067000039 1067000039 گیره پلاستیکی پایین سنسور سرعت چرخ عقب Ⅰ (FC-1)
  1067000040 1067000040 گیره پلاستیکی پایین سنسور سرعت چرخ عقب Ⅰ (FC-1) (FC-1)
  1067000041 1067000041 گیره پلاستیکی پایین سنسور سرعت چرخ عقب Ⅰ (FC-1)
  1067000042 1067000042 گیره پلاستیکی پایین سنسور سرعت چرخ عقب Ⅰ (FC-1)
  1067000043 1067000043 گیره پلاستیکی پایین سنسور سرعت چرخ عقب Ⅰ (FC-1). (FC-1)
  1067000044 1067000044 گیره پلاستیکی پایین سنسور سرعت چرخ عقب Ⅰ (FC-1). (FC-1)
  1067000045 1067000045 گیره پلاستیکی پایین سنسور سرعت چرخ عقب Ⅰ (FC-1)(FC-1)
  1067000046 1067000046 گیره پلاستیکی پایین سنسور سرعت چرخ عقب Ⅰ (FC-1). (FC-1)
  1067000047 1067000047 گیره پلاستیکی پایین سنسور سرعت چرخ عقب Ⅰ (FC-1). (FC-1)
  1067000048 1067000048 گیره پلاستیکی پایین سنسور سرعت چرخ عقب Ⅰ (FC-1). (FC-1)
  1067000049 1067000049 گیره پلاستیکی پایین سنسور سرعت چرخ عقب Ⅰ (FC-1)
  1067000050 1067000050 گیره پلاستیکی پایین سنسور سرعت چرخ عقب Ⅰ (FC-1)
  1067000051 1067000051 گیره پلاستیکی پایین سنسور سرعت چرخ عقب Ⅰ (FC-1)
  1067000052 1067000052 گیره پلاستیکی پایین سنسور سرعت چرخ عقب Ⅰ (FC-1)
  1067000053 1067000053 گیره پلاستیکی پایین سنسور سرعت چرخ عقب Ⅰ (FC-1)
  1067000054 1067000054 MICRO-FUSE 10A (FC-1)
  1067000055 1067000055 MICRO-FUSE 10A (FC-1)
  1067000057 1067000057 MICRO-FUSE 10A (FC-1). (FC-1)
  1067000058 1067000058 MICRO-FUSE 10A (FC-1). (FC-1)
  1067000059 1067000059 MICRO-FUSE 10A (FC-1) (FC-1)
  1067000060 1067000060 MICRO-FUSE 10A (FC-1)(FC-1)
  1067000061 1067000061 MICRO-FUSE 10A (FC-1)
  1067000065 1067000065 MICRO-FUSE 10A (FC-1)
  1067000072 1067000072 MICRO-FUSE 10A (FC-1) (FC-1)
  1067000073 1067000073 MICRO-FUSE 10A (FC-1). (FC-1)
  1067000074 1067000074 MICRO-FUSE 10A (FC-1). (FC-1)
  1067000075 1067000075 MICRO-FUSE 10A (FC-1). (FC-1)
  1067000076 1067000076 MICRO-FUSE 10A (FC-1). (FC-1)
  1067000077 1067000077 MICRO-FUSE 10A (FC-1). (FC-1)(MICRO-FUSE 10A (FC-1))
  1067000078 1067000078 MICRO-FUSE 10A (FC-1). (FC-1)
  1067000079 1067000079 MICRO-FUSE 10A (FC-1). (FC-1)
  1067000080 MICRO-FUSE 10A (FC-1). (FC-1)
  1067000081 1067000081 MICRO-FUSE 10A (FC-1). (FC-1)
  1067000082 1067000082 MICRO-FUSE 10A (FC-1). (MICRO-FUSE 10A (FC-1)) (FC-1)
  1067000083 1067000083 محفظه موتور محفظه سیم مهار. (FC-1)
  1067000084 1067000084 MICRO-FUSE 10A (FC-1)
  1067000085 1067000085 MICRO-FUSE 10A (FC-1)
  1067000086 1067000086 صفحه پشتی مهار سیم. (FC-1)
  1067000087 1067000087 MICRO-FUSE 10A (FC-1). (FC-1)
  1067000088 1067000088 MICRO-FUSE 10A (FC-1). (FC-1)
  1067000089 1067000089 MICRO-FUSE 10A (FC-1). (FC-1)
  1067000090 1067000090 MICRO-FUSE 10A (FC-1). (FC-1)
  1067000091 1067000091 MICRO-FUSE 10A (FC-1). (FC-1)
  1067000092 1067000092 MICRO-FUSE 10A (FC-1). (FC-1)
  1067000093 1067000093 کمک مهار سیم ارتینگ یخ زدایی عقب. (FC-1)
  1067000094 1067000094 کمک مهار سیم ارتینگ یخ زدایی عقب. (FC-1)
  1067000095 1067000095 کمک مهار سیم ارتینگ یخ زدایی عقب. (FC-1)
  1067000097 1067000097 کمک مهار سیم ارتینگ یخ زدایی عقب. (FC-1)
  1067000098 1067000098 کمک مهار سیم ارتینگ یخ زدایی عقب. (FC-1)
  1067000099 1067000099 کمک مهار سیم ارتینگ یخ زدایی عقب. (FC-1)
  1067000100 1067000100 کمک مهار سیم ارتینگ یخ زدایی عقب. (FC-1)
  1067000101 1067000101 کمک مهار سیم ارتینگ یخ زدایی عقب. (FC-1)
  1067000102 1067000102 کمک مهار سیم ارتینگ یخ زدایی عقب. (FC-1)(کمک مهار سیم ارتینگ یخ زدایی عقب)
  1067000103 1067000103 کمک مهار سیم ارتینگ یخ زدایی عقب. (FC-1)(کمک مهار سیم ارتینگ یخ زدایی عقب)
  1067000104 1067000104 کمک مهار سیم ارتینگ یخ زدایی عقب(کمک مهار سیم ارتینگ یخ زدایی عقب)(FC-1)
  1067000105 1067000105 کمک مهار سیم ارتینگ یخ زدایی عقب(کمک مهار سیم ارتینگ یخ زدایی عقب)(FC-1)
  1067000106 1067000106 کمک مهار سیم ارتینگ یخ زدایی عقب. (FC-1)
  1067000107 1067000107 کمک مهار سیم ارتینگ یخ زدایی عقب. (FC-1)
  1067000108 1067000108 کمک مهار سیم ارتینگ یخ زدایی عقب. (FC-1)
  1067000109 1067000109 کمک مهار سیم ارتینگ یخ زدایی عقب. (FC-1)
  1067000112 1067000112 کمک مهار سیم ارتینگ یخ زدایی عقب. (FC-1)
  1067000114 1067000114 کمک مهار سیم ارتینگ یخ زدایی عقب. (FC-1)
  1067000115 1067000115 کمک مهار سیم ارتینگ یخ زدایی عقب. (FC-1)
  1067000116 کمک مهار سیم ارتینگ یخ زدایی عقب
  1067000117 1067000117 کمک مهار سیم ارتینگ یخ زدایی عقب. (FC-1)
  1067000118 1067000118 کمک مهار سیم ارتینگ یخ زدایی عقب(FC-1)
  1067000119 1067000119 کمک مهار سیم ارتینگ یخ زدایی عقب(FC-1)
  1067000120 1067000120 کمک مهار سیم ارتینگ یخ زدایی عقب(FC-1)
  1067000121 1067000121 کمک مهار سیم ارتینگ یخ زدایی عقب. (RIGHT TRIANGLE ROCKER ARM V5)(FC-1)
  1067000122 1067000122 کمک مهار سیم ارتینگ یخ زدایی عقب. (FC-1)
  1067000123 1067000123 کمک مهار سیم ارتینگ یخ زدایی عقب. (FC-1)
  1067000124 1067000124 کمک مهار سیم ارتینگ یخ زدایی عقب. (FC-1)
  1067000125 1067000125 کمک مهار سیم ارتینگ یخ زدایی عقب. (FC-1)
  1067000126 1067000126 کمک مهار سیم ارتینگ یخ زدایی عقب
  1067000127 1067000127 ASSY بلندگوی درب جلو. (FC-1)
  1067000128 1067000128 ASSY بلندگوی درب جلو
  1067000129 1067000129 ASSY بلندگوی درب جلو. (FC-1)
  1067000130 1067000130 ASSY بلندگوی درب جلو. (FC-1)
  1067000133 1067000133 ASSY بلندگوی درب جلو. (FC-1)
  1067000138 1067000138 COMPRESSOR ASSY. ASSY بلندگوی درب جلو(ASSY بلندگوی درب جلو)
  1067000139 1067000139 کندانسور اسسی. (FC-1)
  1067000140 ASSY بلندگوی درب جلو
  1067000141 1067000141 HVAC ASSY. (ASSY بلندگوی درب جلو)(FC-1)(چونگ کینگ)
  1067000142 1067000142 ASSY بلندگوی درب جلو. ASSY بلندگوی درب جلو(ASSY بلندگوی درب جلو)
  1067000143 1067000143 شیلنگ فشار بالا. (FC-1)(ASSY بلندگوی درب جلو)
  1067000144 1067000144 ASSY بلندگوی درب جلو. (FC-1)
  1067000145 1067000145 ASSY بلندگوی درب جلو. (FC-1)
  1067000146 1067000146 ASSY براکت عقب شلنگ فشار پایین. (FC-1)
  1067000147 1067000147 ASSY براکت لوله فشار بالا. (FC-1)
  1067000148 1067000148 (بهبود یافته)A/C کنترل پنل ASSY.(FC-1)
  1067000149 1067000149 تهویه هوای اواپراتور. (FC-1)
  1067000150 1067000150 صندلی عقب LF VENT-PIPE (FC-1)
  1067000151 1067000151 صندلی عقب LR VENT-PIPE (FC-1)
  1067000152 1067000152 لوله هواکش RF صندلی عقب (FC-1)
  1067000153 1067000153 صندلی عقب RR VENT-PIPE (FC-1)
  1067000154 1067000154 لوله دریچه انتقال اواپراتور (FC-1)
  1067000155 1067000155 آینه دید عقب الکتریکی بیرونی سمت چپ (FC-1)
  1067000157 1067000157 آینه دید عقب برقی سمت راست (FC-1)
  1067000159 1067000159 قاب درب LF QARTER TIM COVER ASSY. (FC-1)
  1067000160 1067000160 قاب درب RF QARTER TIM COVER ASSY. (FC-1)
  1067000167 1067000167 گیره نگهدارنده کاوشگر رادار (FC-1)(شنژن)
  1067000170 1067000170 کنترل از راه دور ضد سرقت & ASSY براکت. (AZ) (FC-1)
  1067000173 1067000173 کنترل از راه دور شیپور ضد سرقت. (FC-1)(ووهان)
  1067000176 1067000176 کنترل مرکزی & واحد کنترل نور & ASSY براکت. (AZ) (FC-1).)
  1067000181 1067000181 مجموعه دسته سیم کشی آنتن(FC-1)
  1067000182 1067000182 COMPRESSOR ASSY. (CH) (FC-1)(ژجیانگ)
  1067000183 1067000183 شیلنگ فشار پایین (FC-1)(ژجیانگ)
  1067000184 1067000184 شیلنگ فشار بالا. (FC-1)(ژجیانگ)
  1067000185 1067000185 ASSY آنتن GPS.(FC-1)
  1067000188 1067000188 A/C کنترل پنل ASSY. (FC-1)(کولر یوکسین)
  1067000189 1067000189 HVAC ASSY. (FC-1)(YUXIN A/C)
  1067000190 1067000190 کنترلر رادار معکوس & ASSY براکت. (لوکس)(شنژن)
  1067000192 1067000192 ASSY کاوشگر رادار معکوس. (FC-1)(شنژن)
  1067000194 1067000194 کنترلر رادار معکوس & ASSY براکت. (FC-1)(لیوژو)
  1067000195 1067000195 گیره نگهدارنده کاوشگر رادار (FC-1)(لیوژو)
  1067000196 1067000196 ASSY کاوشگر رادار معکوس. (FC-1)(لیوژو)
  1067000197 1067000197 کنترلر رادار معکوس & براکت (لوکس)(FC-1)(لیوژو)
  1067000201 1067000201 ASY سنسور سرعت چرخ جلو.(FC-1)
  1067000202 1067000202 دستی A/C کنترل پنل ASSY.(FC-1)
  1067000203 1067000203 HVAC ASSY دستی.(FC-1)
  1067000209 1067000209 تخته تریم سوئیچ کنترل درب FL(FC-1)
  1067000210 1067000210 سوئیچ کنترل درب FL
  1067000211 1067000211 تخته تریم سوئیچ کنترل درب(FC-1)
  1067000212 1067000212 FR & سوئیچ کنترلی درب عقب(FC-1)
  1067000213 1067000213 تخته تریم سوئیچ کنترل درب RL(FC-1)
  1067000214 1067000214 تخته تریم سوئیچ کنترل درب RR(FC-1)
  1067000215 1067000215 محفظه موتور محفظه سیم مهار.(با رله بهبود یافته است) (FC-1)
  1067000216 1067000216 ALTHORN ASSY. (FC-1)(بهبود یافته)
  1067000218 1067000218 لنز آینه الکتریکی بیرونی سمت چپ (FC-1)
  1067000219 1067000219 لنز آینه عقب برقی سمت راست (FC-1)
  1067000223 1067000223 رادیو + دی وی دی + GPS ASSY.(آنتن بدون سیم)(FC-1)
  1067000225 1067000225 پلاگین سنسور براق تهویه مطبوع(FC-1)
  1067000230 1067000230 پنل کنترل تهویه مطبوع خودکار(FC-1)
  1067000231 1067000231 پانل تهویه مطبوع خودکار قاب خارجی.(FC-1)
  1067000232
  1067000233
  1067000239 1067000037 SRS ECU ASSY.(FC-1)
  1067000240 1067000121 سیم پیچ سیم پیچ.(FC-1)
  1067000247 1067000247 عملگر دریچه گاز دما(چونگ کینگ)(FC-1)
  1067000248 1067000248 محرک دریچه گاز(چونگ کینگ)(FC-1)
  1067000249 1067000249 محرک دریچه گاز دایره ای ورودی/خروجی(چونگ کینگ)(FC-1)
  1067000250 1067000250 اواپراتور FC-1
  1067000251 1067000251 دسته سیم تهویه مطبوع(چونگ کینگ)(FC-1)
  1067001003
  1067001004 TPMS Sensor Assy.
  1067001006 با سیم کشی کابین FUSE BOX ASSY یکپارچه شده است.
  1067001007 رله نوع کوچک
  1067001011 رله MINI TYPE
  1067001017 آینه بیرونی سمت چپ
  1067001018 آینه بیرونی درست
  1067001025 بازوی برف پاک کن چپ
  1067001026 بازوی برف پاک کن راست
  1067001027
  1067001028
  1067001031
  1067001034
  1067001036
  1067001038
  1067001039
  1067001043
  1067001063
  1067001064
  1067001065 سوئیچ هشدار خطر
  1067001066
  1067001067
  1067001068
  1067001069
  1067001071
  1067001072
  1067001073
  1067001074 سوئیچ تنظیم روشنایی متر
  1067001075
  1067001076
  1067001077
  1067001088
  1067001090 فندک
  1067001092 LOW-HORN ASSY.
  1067001093 ALT-HORN ASSY.
  1067001101
  1067001104 MULTI-FUNCTION COMBINATION METER Assy
  1067001106 میزبان سنسور پارکینگ
  1067001107 سنسور پارکینگ
  1067001109
  1067001121 جعبه فیوز جدا
  1067001123 30فیوز
  1067001124 40فیوز
  1067001126 60فیوز
  1067001128 100فیوز
  1067001129 5یک فیوز مینی
  1067001131 10یک فیوز مینی
  1067001132 15یک فیوز مینی
  1067001133 20یک فیوز مینی
  1067001134 25یک فیوز مینی
  1067001145
  1067001147
  1067001149
  1067001151
  1067001161 ایربگ برای راننده
  1067001162 براکت ECU SRS
  1067001164
  1067001165
  1067001167 ایربگ برای راننده
  1067001168 کیسه هوا پرده ای سمت چپ
  1067001169 کیسه هوا پرده ای راست
  1067001171
  1067001173
  1067001180
  1067001181
  1067001184 ساعت بهاری
  1067001188
  1067001189
  1067001190
  1067001191
  1067001192
  1067001198 مهار سیم متر
  1067001201 ASSY لامپ گنبدی داخلی.(GB/GS)
  1067001202
  1067001203
  1067001204
  1067001205
  1067001211 لامپ ترکیبی جلو سمت چپ
  1067001212 لامپ ترکیبی جلو سمت راست
  1067001218 مونتاژ چراغ مه شکن عقب چپ
  1067001218 ASSY نور مه شکن LR.(FE-1)
  1067001219 مونتاژ چراغ مه شکن عقب راست
  1067001219 RR مه شکن ASSY.(FE-1)
  1067001220 مجموعه چراغ مه شکن جلو سمت چپ (با چراغ های روز)
  1067001221 مجموعه چراغ مه شکن جلو سمت راست (با چراغ های روز)
  1067001222 1067001222 فیوز منبع برق اصلی (100آ)(FC-1)
  1067001225
  1067001230 لامپ ترکیبی عقب چپ
  1067001231 لامپ ترکیبی عقب سمت راست
  1067001237
  1067001244
  1067001247 ASSY کنترل از راه دور.
  1067001248
  1067001250
  1067001254
  1067001272
  1067001274
  1067001275 صفحه فشار باتری

  فرم درخواست ( ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد )

  نام:
  *
  پست الکترونیک:
  *
  پیام:

  تایید:
  3 + 4 = ?

  شاید شما هم دوست داشته باشید

 • دسته بندی محصولات