قطعات خودرو جک

» قطعات خودرو جک

 • جلوپنجره JAC J5 OEM 2803190U7101

  دسته بندی و برچسب ها:
  قطعات خودرو جک , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  جلوپنجره JAC J5 OEM 2803190U7101

  استعلام

  مشخصات فنی

  جلوپنجره JAC J5 OEM 2803190U7101
  2803300U2090 Buffer Beam Assy سپر جلو
  2803300U2010 ترمز جلو PIPEASSYRH
  2803300U8050
  2803300U8050E
  2803300U8260
  2803300U9010
  2803300U9010E
  2803310میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  2803310میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  2803330U1152
  2803330میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  2803330میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  2803401لنت جذب کننده جلو U1512
  2803500کمک فنر jac j6
  2803500کمک فنر jac j6
  2803505U7103
  2803507U7103
  2803510براکت نصب سمت چپ U1510,براکت ماژول جلو ASSY V5
  2803510U2010 ترمز جلو PIPEASSYRH
  2803520U1510
  2803520U2010 ترمز جلو PIPEASSYRH
  2803610U1510
  2803620U1510
  2803700U1510
  2803700U8262
  2804100ASSY سپر عقب U1510
  2804100کمک فنر jac j6
  2804100میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  2804100ASSY سپر عقب U2150
  2804100کمک فنر jac j6
  2804100U7103
  2804100U8050
  2804100-U8050 سپر عقب
  2804100U8260 ASSY سپر عقب
  2804100U8261
  2804100کمک فنر jac j6
  2804100U9090 ASSY سپر عقب
  2804101بدنه سپر عقب U1510 S II
  2804101میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  2804101U8050
  2804101U9010
  2804101U9090
  2804102U1510
  2804102میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  2804103میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  2804103U1510
  2804103کمک فنر jac j6
  2804103پیچ U7150 – سر شش ضلعی
  2804103لنت جذب انرژی سپر عقب U8010
  2804103U8050
  2804103U9030
  2804103U9090
  2804104میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  2804104کمک فنر jac j6
  2804105میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  2804107میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  2804107U8010XZ
  2804108میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  2804108U8010XZ
  2804110u1080
  2804110U1510
  2804110مشبک سپر U7101
  2804110U7150 ASSY سپر عقب
  2804110ASSY سپر عقب U7150XA
  2804110ASSY سپر عقب U7150XAZ
  2804110U7151
  2804110U7151XA
  2804110ASSY سپر عقب U8010
  2804110U8011 ASSY سپر عقب
  2804110U8030 ASSY سپر عقب
  2804110U8031 ASSY سپر عقب
  2804110ASSY سپر عقب U8160
  2804110U8230
  2804110X1010 ASSY سپر عقب
  2804111میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  2804111U8010XZ
  2804111U8011XZ
  2804111پشتیبانی از پایه سمت چپ سپر عقب U8030
  2804111U8030-1XZ
  2804111U8030-2XZ
  2804111U8030XZ
  2804111U8031XZ
  2804111U8050
  2804112میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  2804112پشتیبانی از پایه سمت راست سپر عقب U8030
  2804112U8050
  2804113میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  2804120U1510
  2804120میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  2804120U8230
  2804130سپر عقب U1010
  2804130U1010Z
  2804130U1010ZL
  2804130U1080
  2804130U1080AZ
  2804130U1080AZA
  2804130U1080AZB
  2804130U1080AZE
  2804130U1080AZI
  2804130U1080AZL
  2804130U1080AZM
  2804130U1080-S1
  2804130U1080-S2
  2804130U1080-S3
  2804130U1080ZA
  2804130U1080ZB
  2804130U1080ZI
  2804130U1080ZL
  2804130U1100-02
  2804130U1100A
  2804130ASSY سپر عقب U1100Z
  2804130U1100ZA
  2804130U1100ZB
  2804130U1100ZI
  2804130U1100ZL
  2804130سپر عقب U1152
  2804130U1152-01
  2804130میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  2804130قاب سپر عقب U8010
  2804130میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  2804130U8230
  2804130U8260
  2804131U1510
  2804132U1510
  2804133U1152
  2804135U1152
  2804136U1152
  2804140U8230
  2804150میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  2804150کمک فنر jac j6
  2804150میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  2804150U8230
  2804160میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  2804170میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  2804170پشتیبانی از نصب سمت چپ سپر عقب U2010
  2804170پشتیبانی از نصب سپر عقب در سمت چپ U7101
  2804170پشتیبانی از نصب سمت چپ سپر عقب U8010
  2804170پشتیبانی از نصب سپر عقب در سمت چپ U8010XZ
  2804180میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  2804180پشتیبانی از نصب سمت راست سپر عقب U2010
  2804180پشتیبانی از نصب سپر عقب U7101 سمت راست
  2804180پشتیبانی از نصب سمت راست سپر عقب U8010
  2804180U8010XZ
  2804190میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  2804190کمک فنر jac j6
  2804200کمک فنر jac j6
  2804210میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  2804230بست U1010
  2804300مجموعه پرتو سپر عقب U1510
  2804300کمک فنر jac j6
  2804300U2010 ترمز جلو PIPEASSYRH
  2804300کمک فنر jac j6
  2804300U8050
  2804301کمک فنر jac j6
  2804302کمک فنر jac j6
  2804303کمک فنر jac j6
  2804304کمک فنر jac j6
  2804305بست U8510
  2804310U8260
  2804320U8260
  2804400U8262
  2804401لنت جذب عقب U1512
  2804510U1510 ASSY نگهدارنده سپر عقب سمت چپ.
  2804510U2010 ترمز جلو PIPEASSYRH
  2804520U1510 براکت نگهدارنده سمت راست سپر عقب ASSY.
  2804520U2010 ترمز جلو PIPEASSYRH
  2805010A1.5MD
  2805011Z23
  2805012Z23
  2805020Z23
  2805025Z1
  2806011E0
  2806011E0
  2806015D0
  2806016J1
  2806100U8180
  2806100X1020
  2810002میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  2810003میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  2810020میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  2810021میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  2810030بلوک U1010 – DAMP UPR
  28100-4A012
  28100-4A500
  28100-4A510
  28100-4A700
  28100-V3100
  28100-V3200 ASSY,تصویه کننده هوا
  28100-V3490Z
  28100-V3590
  28100-V3730
  28100-میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  28100-V7010
  28100-V7110
  28100-Y3070
  28100-Y3070
  28100-Y3070
  2810100U1010 ASSY زیر قاب
  2810100U1510 ASSY زیر قاب
  2810100کمک فنر jac j6
  2810100میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  2810100U2011Z-B1
  2810100U8050 ASSY زیر قاب
  2810100U9020 ASSY زیر قاب
  2810101U1510
  2810101میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  2810102میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  2810103میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  2810104میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  2810105میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  2810106میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  2810107میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  2810108میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  2810110U7150 FRAME ASSY – ثانوی
  2810110U8050
  2810120U1010 BUSH
  2810120کمک فنر jac j6
  2810120میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  2810120U8050
  2810121کمک فنر jac j6
  2810130کمک فنر jac j6
  2810130میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  2810130U8050
  2810131کمک فنر jac j6
  2810140میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  2810141کمک فنر jac j6
  2810151کمک فنر jac j6
  2810161کمک فنر jac j6
  2810171کمک فنر jac j6
  2810200U2010 زیر فریم – دستیار عقب
  2810200U7150 زیر قاب – دستیار عقب
  2810211کمک فنر jac j6
  2810212میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  28110-V1010
  28111-4A500
  28111-V7110
  28112-V7110
  28113-32510 عنصر پاک کننده هوا
  28113V3490
  28113-عنصر پاک کننده هوا V3490
  28114-فنر گیره V7110
  28116-22000 براکت-پاک کننده هوا
  28116-7A050
  28125-V7110
  28127-44000
  28128-44000 بوته
  281304A001
  28130-4A001
  28130-69013
  28130-69014
  28130-7G200
  28130-7G200/7G210
  28130-7G200/7G210
  28130-7G210
  28136-V3200
  28137-V3730
  28137-میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  28138-4A501
  28138-V1010
  28138-V7110
  28139-4A500
  28139-V1010
  28150-V7010 NUT – محرک ورودی — سرویس MSR HVAC 1139238-00-A ACTUATOR ASSY — PASS TEMP
  28160-42660
  28160-4A211
  28160-V3490
  28160-V3590
  28160-V6110
  28160-V6110Z
  28160-V7010Z
  28160-V7110
  28160-V7110Z
  28161-4A101
  28161-4A102 AIRINTAKETUBEASY
  28161-V3590 AIRINTAKETUBEASY
  28161-میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  28161-V7010Z
  28161-V7040
  28161-Y1010
  28161-Y1470
  28161-Y4060
  28161-Y4060
  28161-Y4110
  28161-Y4570
  28162-43651
  28162-4A212
  28162-7D500
  28162-7H100
  28162-8A601
  28162-V3490
  28162-Y1010
  28162-Y3040
  28162-Y3040
  28162-Y3070
  28162-Y4040
  28162-Y4170
  28163-4A210
  28163-Y4040
  28163-Y5030
  28164-32530
  28164-38210
  28164-V3730
  28164-میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  28164-Y5030
  28164-Y54A0
  28165-Y5030
  28166-43500 براکت نصب,خروجی هوا پاک کن
  28167-V7110
  28168-V6110
  28169-V6110
  28169-Y1430
  28169-Y3020
  28169-Y3070
  28169-Y4040
  28169-Y4050
  28169-Y4060
  28169-Y4500
  28170-42661
  28170-4A211
  28170-V3490Z
  28170-V3590
  28170-V6110
  28170-V6110Z
  28170-V7010Z
  28170-V7110
  28170-V7110Z
  28171-Y1470
  28171-Y1550
  28171-Y1600
  28171-Y3020
  28171-Y3060
  28171-Y3070
  28171-Y3100
  28171-Y4040
  28171-Y4060
  28171-Y4110
  28171-Y4170
  28171-Y4500
  28171-Y4870
  28171-Y5030
  28171-Y54A0
  28172-43510
  28172-4A201
  28172-4A211
  28172-V3590
  28172-V7110
  28172-Y1420
  28172-Y1430
  28172-Y1470
  28172-Y1550
  28172-Y1600
  28172-Y4040
  28172-Y4040
  28172-Y4050
  28172-Y4060
  28172-Y4060
  28172-Y4110
  28172-Y4170
  28172-Y5030
  28172-Y54A0
  28173-4A003
  28173-4A210
  28173-4A500
  28173-V3490
  28173-V7110Z
  28173-Y1420
  28173-Y1430
  28173-Y1470
  28173-Y1550
  28173-Y1600
  28173-Y1640
  28173-Y4040
  28173-Y4050
  28173-Y4110
  28173-Y5030
  28173-Y54A0
  28174-Y1420
  28174-Y1430
  28174-Y4040
  28174-Y4050
  28174-Y54A0
  28175-Y4040
  28175-Y54A0
  28179-V7110
  28179-Y4110
  28179-Y4500
  28180-V3730
  28180-V3730Z
  28181-V3730
  28181-Y1010
  28181-Y1460
  28181-Y1470
  28181-Y1550
  28181-Y1600
  28181-Y3070
  28181-Y4060
  28182-V3730
  28182-Y1470
  28182-Y1600
  28182-Y3070
  28182-Y4060
  28184-7D102
  28184-7G200
  28184-7G200
  28184-7G200
  28184-Y3070
  28185-Y3070
  28190-42660
  28190-4A200
  28190-V3490
  28190-V3590
  28190-V6110
  28190-V7010
  28190-V7110
  28191-V3320
  28191-Y1010
  28192-Y1010
  28194-7D003
  28194-7D004
  28194-7D103
  28195-V3590
  28197-V3320
  28200039/PJGS
  28200102/PJGS
  2820015/PJGS
  28200157/PJGS
  28200-4A201
  28200-84011
  28214-7G200
  28214-Y3070
  28215-7D002
  28215-Y3070
  28216-Y3070
  28217-Y3070
  28218-Y3070
  28220-4A700
  28220-7D000
  28220-7D000
  28220-7G200
  28220-Y3070
  28220-Y3070
  28229-7D000
  28230-4A002
  28230-Y3070
  28240-4B150
  28240-4جلوپنجره B151 Jac,جلوپنجره جک اصلاح شده است,جلوپنجره جک J5,جلوپنجره جک s5,جلوپنجره جک s3,جلوپنجره جک J3,جلوپنجره جک m5,جلوپنجره لیفان,جلوپنجره لیفان x60,لیفان 520 جلوپنجره,لیفان 620 جلوپنجره,لیفان 320 جلوپنجره,جلوپنجره دیوار بزرگ,جلوپنجره بال دیواری بزرگ,جلوپنجره دیوار بزرگ هاوال,جلوپنجره دیوار بزرگ h5,جلوپنجره دیوار بزرگ h6,دیوار بزرگ جلو مشبک,جلوپنجره جیلی,جلوپنجره جیلی ec7,جلوپنجره جیلی ck,جلوپنجره جیلی mk,جلوپنجره جیلی emgrand,جلوپنجره جیلی ec8,جلوپنجره پاندا جیلی,جلوپنجره جیلی gx7,جلوپنجره جیلی TX4,جیلی لینک & جلوپنجره Co,جلوپنجره چری,جلوپنجره چری تیگو,جلوپنجره چری qq,جلوپنجره چری آریزو,جلوپنجره فولوین چری,جلوپنجره چری FACE,گریل جلو دانگ فنگ,جلوپنجره دانگ فنگ فنگشن,گریل جلویی دانگ فنگ سوکون,گریل جلو dfsk دانگ فنگ,جلوپنجره چانگان,جلوپنجره Changan Eado,جلوپنجره چانگان افتخار,جلوپنجره چانگان cs75,جلوپنجره چانگان cx35,جلوپنجره چانا,جلوپنجره Jmc,جلوپنجره ترانزیت فورد,جلوپنجره Wuling,جلوپنجره شورولت n300,جلوپنجره شورولت n200,جلوپنجره فاو,جلوپنجره Faw besturn,جلوپنجره Baic,جلوپنجره Baic s3,جلوپنجره Baw,جلوپنجره حافی,کباب پز جلو جینبی,جلوپنجره برلیانس,جلوپنجره Zhonghua,جلوپنجره برلیانس h530,جلوپنجره برلیانس h330,جلوپنجره برلیانس h320,جلوپنجره Zotye,جلوپنجره زوتیه z300,جلوپنجره Zotye z500,جلوپنجره زوتیه دمی,جلوپنجره گنو,جلوپنجره فوتون,جلوپنجره کامیون فونتون,جلوپنجره Byd,جلوپنجره جهانی f3,جلوپنجره Byd g5,جلوپنجره سایک,جلوپنجره Saic Roewe,جلوپنجره مریخ نورد ساچی,جلوپنجره مریخ نورد Saic mg,گریل جلو هوو,جلوپنجره Sinotuck,جلوپنجره Shacman,جلوپنجره کینگ لانگ,جلوپنجره یوتونگ,جلوپنجره Joylong,گریل جلو بالاتر,جلوپنجره جلوپنجره اژدهای طلایی,جلوپنجره تویوتا,جلوپنجره هوندا,جلوپنجره نیسان,جلوپنجره مزدا,جلوپنجره میتوسوبیشی,جلوپنجره هیوندای,جلوپنجره کیا,جلوپنجره فولکس واگن,کباب پز جلو بی ام و,جلوپنجره رنو,جلوپنجره پژو,جلوپنجره فورد,جلوپنجره آئودی,جلوپنجره mazade benz,جلوپنجره بیوک,جلوپنجره کادیلاک,جلوپنجره گک,جلوپنجره ترامپچی Gac,جلوپنجره پانکراس,

  فرم درخواست ( ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد )

  نام:
  *
  پست الکترونیک:
  *
  پیام:

  تایید:
  2 + 5 = ?

  شاید شما هم دوست داشته باشید

 • دسته بندی محصولات