قطعات خودرو لیفان

» قطعات خودرو لیفان

 • لیفان 520 HECU ASSY-ABS L3550100

  دسته بندی و برچسب ها:
  قطعات خودرو لیفان , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  لیفان 520 HECU ASSY-ABS,L3550100,lifan 520 HECU assy ABS,

  استعلام

  مشخصات فنی

  لیفان 520 HECU ASSY-ABS,L3550100,lifan 520 HECU assy ABS,گیره براکت ECU موتور (FC-1)(Hydraulic & Electronic Control Unit),Jac HECU assy ABS,refine HECU assy ABS,J5 HECU assy ABS,s5 HECU assy ABS,J3 HECU assy ABS,lifan HECU assy ABS,x60 HECU assy ABS,520 HECU assy ABS,620 HECU assy ABS,greatwall HECU assy ABS,wingle HECU assy ABS,haval HECU assy ABS,h5 HECU assy ABS,h6 HECU assy ABS,geely HECU assy ABS,ec7 HECU assy ABS,ck HECU assy ABS,mk HECU assy ABS,panda HECU assy ABS,gx7 HECU assy ABS,chery HECU assy ABS,tiggo HECU assy ABS,qq HECU assy ABS,arrizo HECU assy ABS,fulwin HECU assy ABS,dongfeng HECU assy ABS,fengshen HECU assy ABS,sokon HECU assy ABS,dfsk HECU assy ABS,changan HECU assy ABS,eado HECU assy ABS,honor HECU assy ABS,cs75 HECU assy ABS,cx35 HECU assy ABS,jmc HECU assy ABS,ford transit HECU assy ABS,wuling HECU assy ABS,chevrolet n300 HECU assy ABS,n200 HECU assy ABS,faw HECU assy ABS,besturn HECU assy ABS,baic HECU assy ABS,baw HECU assy ABS,hafei HECU assy ABS,jinbei HECU assy ABS,brilliance HECU assy ABS,zhonghua HECU assy ABS,h530 HECU assy ABS,h330 HECU assy ABS,h320 HECU assy ABS,zotye HECU assy ABS,z300 HECU assy ABS,z500 HECU assy ABS,gonow HECU assy ABS,foton HECU assy ABS,byd HECU assy ABS,f3 HECU assy ABS,saic HECU assy ABS,rover HECU assy ABS,mg rover HECU assy ABS,baic s3 HECU assy ABS,FACE HECU assy ABS,howo HECU assy ABS,shacman HECU assy ABS,kinglong HECU assy ABS,yutong HECU assy ABS,joylong HECU assy ABS,higer HECU assy ABS,golden dragon HECU assy ABS,toyota HECU assy ABS,honda HECU assy ABS,hyundai HECU assy ABS,kia HECU assy ABS,nissan HECU assy ABS
  L3550100 HECU
  L3550100A1
  L3550100A2
  L3550100B1 MABS
  L3550100D1
  L3550100F1
  L3550200 ABS bracket
  L3550200A1 BRACKET ASSY
  L3550300C1
  L3550300D1 MABS
  L3550400 Proportional Valve
  L3550400C1
  L3550500 Proportional valve bracket
  L3550500B1 Proportional valve bracket
  L3610100 idle sensor
  L3610100A1
  L3612100 ECU
  L3612100B1
  L3612100B2 ECU
  L3612100C
  L3612100C1
  L3612210A1 SENSOR – واحد SMR577266
  L3612220A1
  L3612221A1 BoltMAP sensor
  L3612230A1 SENSOR – SMW250295 CASING ASSY
  L3612231A1
  L3612240B1 Throttle position sensor
  L3612250 Speedometer sensor
  L3612250A Speedometer sensor
  L3612260 Oxygen Sensor
  L3612260B1 Oxygen Sensor
  L3612260C SENSOR – اکسیژن
  L3612270A1
  L3612300 post catalytic-Oxygen Sensor
  L3612300B1 SENSOR – اکسیژن
  L3612310 Inertia switch
  L3612310A1
  L3612320 Crankshaft Position Sensor
  L3612320A1
  L3612320B1 SENSOR – موقعیت میل لنگ
  L3612320C SENSOR – موقعیت میل لنگ
  L3612321B1
  L3612322B1
  L3612340 Power steering switch
  L3612340A1 Power steering switch
  L3612600 SENSOR – موقعیت میل لنگ
  L3612600B1 SENSOR – موقعیت میل لنگ
  L3614100 Fuel level sensor
  L3614100A1 Fuel level sensor
  L3614100A2 Fuel level sensor
  L3614101 Sensor seal
  L3630100F1
  L3630300 front wheel speed sensor
  L3630300A1 front wheel speed sensor
  L3630300B1 front wheel speed sensor
  L3630300D1 front wheel speed sensor
  L3630400 Rear wheel speed sensor
  L3630400A1 Rear wheel speed sensor
  L3630400B1 Rear wheel speed sensor
  L3630400D1 Rear wheel speed sensor
  L3701100B1 Generator assy.
  L3701110A Pulley
  L3701110A1 Generator pulley wheel
  L3701111A Rectifier
  L3701112A Insulant
  L3701113A Cover
  L3701120A Front cap
  L3701121A1 Generator adjustor
  L3701130A Bearing
  L3701140A Stater
  L3701150A Rotor
  L3701160A Bearing
  L3701170A End cap
  L3701180A Voltage regulator
  L3701190A Brush
  L3703100 Battery
  L3703100A1
  L3703200
  L3703200B1
  L3703201 Battery bottom
  L3703201A1
  L3703203
  L3703203A1
  L3703203C1
  L3703209 ROD
  L3703211 GASKET – لاستیک
  L3703211A1 GASKET – لاستیک
  L3704100 Ignite switch
  L3704100A1
  L3704101 CAP – چرخ
  L3704101A1 CAP – چرخ
  L3704200
  L3704200A1
  L3705100A1 COIL – واحد SMR577266
  L3705101A1
  L3705110A1
  L3707100A1
  L3707200A1
  L3707300A1
  L3707400A1
  L3707800A1 PLUG ASSY – واحد SMR577266
  L3708100 Startor assy.
  L3708100A1
  L3708110A Front cap assy.
  L3708111A Front cap with brush assy.
  L3708112A Fork
  L3708120A unidirectional
  L3708130A Solenoid Switch
  L3708140A Star gear
  L3708150A Reducing gear
  L3708160A Spider gear
  L3708170A Armature
  L3708180A Shuck
  L3708190A Brush bracket
  L3721100 Horn assy.
  L3721100A1
  L3721100A2 Horn assy.
  L3721101 Horn bracket
  L3721101A1
  L3721101B1 Horn bracket
  L3721110 Horn(alt)
  L3721110A1
  L3721110B1 Horn(alt)
  L3721120 Horn(bass)
  L3721120A1
  L3721120B1 Horn(bass)
  L3721201
  L3722000
  L3722000A1
  L3722011 FUSE
  L3722110 Fuse
  L3722110A1
  L3722130 Fuse
  L3722130A1
  L3722130A1
  L3722140 Fuse
  L3722140A1
  L3722140A1
  L3722150 Fuse
  L3722150A1
  L3722160 Fuse
  L3722160A1
  L3722170 Fuse
  L3722170A1
  L3722180 Fuse
  L3722180A1
  L3722190 Fuse
  L3722220
  L3722220A1
  L3722530B1
  L3722540B1
  L3722610
  L3722620B1
  L3722630B1
  L3722640B1
  L3722650B1
  L3722660B1
  L3725100 LIGHTER ASSY – سیگار
  L3725100A1 LIGHTER ASSY – سیگار
  L3735110 Main relay
  L3735110A1
  L3735120 Fuel Pump Relay
  L3735120A1
  L3735130 A/C compressor relay
  L3735130A1
  L3735140 Cooling fan relay
  L3735140A1
  L3735140B1 Cooling fan relay
  L3735150 Fog lamp relay
  L3735150A1
  L3735160 Flash relay
  L3735160A1
  L3735170 Horn relay
  L3735170A1
  L3735180 Windsheld wiper relay
  L3735180A1
  L3735190 Windsheld defroster relay
  L3735190A1
  L3735210 Steering lamp relay
  L3735210A1
  L3741100 Wiper motor
  L3741100A1 Wiper motor
  L3745100 Evaporator blower motor
  L3745170 Electronic fan resistor
  L3746101
  L3746101A1
  L3746101C01
  L3746101C02
  L3746103 Children lock
  L3746103A1
  L3746110C1
  L3746201
  L3746201A1
  L3746201C01
  L3746201C02
  L3746202 Glass lifter switch
  L3746202A1
  L3746202A1
  L3746210C1 SWITCH – B3745400 Assy محرک
  L3746301
  L3746301A1
  L3746301C01
  L3746301C02
  L3746401
  L3746401A1
  L3746401A2
  L3746401A3
  L3750100
  L3750100A1
  L3750101
  L3750101A1
  L3750101B1
  L3750110A1
  L3750110B2
  L3750120
  L3750120A1
  L3750120B1
  L3750200 Warning switch
  L3750200A1
  L3765100A1 E-Throttle assy.
  L3774101B1 SCREW – سر منگنه شش ضلعی داخلی
  L3774110 Lamp switch
  L3774110A1
  L3774120 Lamp switch
  L3774120A1
  L3774130 Switch seat
  L3774130A1
  L3776110
  L3776110A1
  L3776110B1
  L3776121
  L3776121A1
  L3776121B1
  L3776122
  L3776123
  L3776123A1
  L3776123B1
  L3776124
  L3776124A1
  L3776124B1
  L3776201 Reverse camera
  L3776201A1
  L3776202
  L3776202A1
  L3776203
  L3776203A1
  L3776204 Fixed nut,reverse camera
  L3776204A1
  L3781110 Parking brake switch
  L3781120 Brake pedal switch
  L3782100 Wing mirror switch
  L3782100A1
  L3782100B1
  L3791100 Remote receiver
  L3791100A1
  L3791100B1 Central locking case
  L3791200
  L3791200A1
  L3791201 Remoter battery
  L3791201A1
  L3791300 DEVICE – میله کششی میله استابلایزر عقب U2010(برقی)
  L3791300A1 DEVICE – میله کششی میله استابلایزر عقب U2010(برقی)
  L3791400 DEVICE – میله کششی میله استابلایزر عقب U2010(برقی)
  L3791400A1 DEVICE – میله کششی میله استابلایزر عقب U2010(برقی)
  L3791500 Lock controller, در پشتی
  L3791500A1
  L3793000
  L3793000A1
  L3793001
  L3820100
  L3820100A1
  L3820100C1
  L3901110 Tools bag
  L3901111 Wrench 10*12
  L3901112 Wrench 13*15
  L3901117 Screwdriver
  L3901120
  L3901122
  L3901130 Tools box
  L3902011A1
  L3902012A1
  L3902013A1
  L3902110
  L3902130
  L3902140
  L3902140B1
  L3902180
  L3902190
  L3903000
  L3904011
  L3904011A2 vehicle lnameplate
  L3910100
  L3910200 Fire extinguisher
  L3921011 Front LOGO“LLL”
  L3921011A1
  L3921011A2 Front LOGO“LLL”
  L3921012 Rear LOGO“LLL”
  L3921012A1
  L3921012A2 Rear LOGO“LLL”
  L3921013 Rear LOGO“力帆”
  L3921013A1
  L3921013B1 Rear LOGO“LIFAN”
  L3921013B1E01 Rear LOGO”لیفان”
  L3921013B2 Rear LOGO“LIFAN”
  L3921015 Rear model LOGO“LF7160A1”
  L3921015A1
  L3921017
  L3921018 Side LOGO“1.6L”
  L3921018A1
  L3921018A2 Side emblem“1.6L”
  L3921019 Rear model LOGO“520”
  L3921019A1
  L3921019A2 Rear model LOGO“520”
  L3921019B1 Rear model LOGO“breez”
  L3921019B2 Rear Logo emblem“520”
  L3921022 Configuration mark“WISDOM”
  L3921022B1 Configuration mark“TALENT”
  L3921022C1 Configuration mark“ELITE”
  L4001000C1 Engine harness
  L4001000C100 Starter wire harness
  L4001000C2 Engine harness
  L4001000C3 Engine harness
  L4001000C4 Engine harness
  L4001000C8 B end harness
  L4001000C80
  L4001000C80-FZ Engine power harness
  L4002100
  L4002100A1
  L4002200
  L4002200A1
  L4002200D1
  L4003000 Wire harness,TCU ABC3621100B1
  L4003000B1
  L4003001 Lock clip
  L4003001A1
  L4003011 Locker washer
  L4005000
  L4005000A1 WIRING-SUNROOF
  L4007100
  L4007100A1 HARNESS – جلو از طریق LH
  L4007171 Front cable sleeve
  L4007200
  L4007200A1 HARNESS – درب جلو RH
  L4007300 HARNESS – درب عقب LH
  L4007300A1 HARNESS – جلو از طریق LH
  L4007371 Rear cable sleeve
  L4007400
  L4007400A1
  L4008020A1
  L4008110
  L4008110A1
  L4008120
  L4008120A1 Generator B wire
  L4008130 Defrost wire
  L4008130A1
  L4008150 Brake shoe worm inspection harness
  L4008150A1
  L4011000 Front harness
  L4011000A1
  L4011000B1
  L4011000C1
  L4011000D1
  L4011010
  L4011010B1
  L4013000
  L4013000A1
  L4104100
  L4104100A1
  L4104100B1 Door lamp switch
  L4108100 Registration lamp
  L4108100A1
  L4111100 Steering lamp,ترک کرد
  L4111100D1 Steering light,آینه بیرونی سمت چپ
  L4111200 Steering lamp,درست
  L4111200D1 Steering light,آینه بیرونی درست
  L4116100 Left front fog lamp
  L4116100A1
  L4116101 Bulb,چراغ مه شکن جلو
  L4116101A1
  L4116102 Left front fog lamp gasket
  L4116102A1
  L4116103
  L41161100 Left front fog lamp
  L4116200 Right front fog lamp
  L4116200A1
  L4116202 Right front fog lamp gasket
  L4116202A1
  L4116203
  L4116300 Left rear fog lamp
  L4116300A1
  L4116301 Bulb,چراغ مه شکن عقب
  L4116301A1
  L4116302 Left rear fog lamp gasket
  L4116302A1
  L4116400 Right rear fog lamp
  L4116400A1
  L4116402 Right rear fog lamp gasket
  L4116402A1
  L4116500
  L4116500A1
  L4116600
  L4116600A1
  L4121100
  L4121100A1
  L4121101 Bult,high beam light
  L4121101A1
  L4121102 Bult,low beam light
  L4121102A1
  L4121103 Bulbsteering lamp
  L4121103A1
  L4121104 Bulb,نسل زد تسلا
  L4121104A1
  L4121200
  L4121200A1
  L4123100 Front ceiling light
  L4123100A1
  L4123100B02 Room light,جلو
  L4123100B03 Room light,جلو
  L4123101 Bulb,ceiling light
  L4123101A1
  L4123200 Rear ceiling light
  L4123200A1
  L4123200B02 Rear ceiling light
  L4123200B03 Rear ceiling light
  L4123201 Bulbrear ceiling light
  L4123201A1
  L4127000 Trunk light
  L4127000A1
  L4127011
  L4127011A1
  L4127040 Bulbtrunk lamp
  L4131100 Rear left door lamp
  L4131100A1
  L4131101 door lamp bulb
  L4131101A1
  L4131200 Door lamp,درب جلو سمت راست
  L4131200A1
  L4131300 Door lamp,درب سمت چپ جلو
  L4131300A1
  L4131400 Rear right door lamp
  L4131400A1
  L4131500 Relaysteering light
  L4131500A1
  L4133100 Left tail lamp
  L4133100A1
  L4133200 Rear right door lamp
  L4133200A1
  L4133300 Left tail lamp
  L4133300A1
  L4133301
  L4133301A1
  L4133400 Rear right door lamp
  L4133400A1
  L4134100 LAMP – ترمز با ارتفاع بالا
  L4134100A1
  L4134200 Brake lamp switch
  L4134200A1
  L5010000 Vehicle body assy.
  L5101016 Flued opening plug
  L5101016A1
  L5101017 Flued opening plug
  L5101017A1
  L5101018 Rubber plug
  L5101018A1
  L5101019 Rubber plug
  L5101019A1
  L5101021 Rubber Plug
  L5101022 Rubber plug
  L5101023 Rubber plug
  L5109000B01
  L5109013A1
  L5109014 Plastic clip
  L5109014A1
  L5109015 Front carpet front fixation
  L5109016 Front carpet rear fixation
  L5109100B15 Carpet assy.
  L5110021 Front carpet front felt
  L5110021A1
  L5110022 Front carpet rear felt
  L5110022A1
  L5120000 Front floor assy.
  L5120101 Left floor longeron
  L5120101A1
  L5120102A1
  L5120103A1
  L5120111A1
  L5120112A1
  L5120113A1
  L5120114A1
  L5120201 Right floor longeron
  L5120201A1
  L5120202A1
  L5120203A1
  L5120211A1
  L5120212A1
  L5120301A1
  L5120302A1
  L5120303A1
  L5120305A1
  L5120306 Clip
  L5120307A1
  L5120308A1
  L5120309
  L5120309A1
  L5120311A1
  L5120312 central control ECU BRACKET
  L5120312A1
  L5120401A1
  L5120411A1
  L5120412A1
  L5120501A1
  L5120511A1
  L5120600 Front floor
  L5120601A1
  L5120602
  L5120602A1
  L5120603A1
  L5120604A1
  L5120605A1
  L5120606A1
  L5130000 Rear floor assy.
  L5130000A1
  L5130101A1
  L5130102A1
  L5130201
  L5130201A1
  L5130202A1
  L5130203A1
  L5130301
  L5130301A1
  L5130302A1
  L5130303A1
  L5130401A1
  L5130411A1
  L5130412A1
  L5130421A1
  L5130422A1
  L5130423A1
  L5130424A1
  L5130431A1
  L5130432A1
  L5130441A1
  L5130443A1
  L5130444A1
  L5130451 Beam left brace panel
  L5130451A1
  L5130452A1
  L5130461 Beam right brace panel
  L5130461A1
  L5130501A1
  L5130502A1
  L5130503A1
  L5130504A1
  L5130511A1
  L5130512A1
  L5130521A1
  L5130522A1
  L5130523A1
  L5130601A1
  L5130602A1
  L5130603A1
  L5130604A1
  L5130611A1
  L5130612A1
  L5130622A1
  L5130623A1
  L5130701A1
  L5130702A1
  L5130703A1
  L5130711A1
  L5130712A1
  L5130801A1
  L5130802A1
  L5130803A1
  L5130804A1
  L5130805A1
  L5130809A1
  L5130816A1
  L5130817 Plastic plug
  L5130817A1
  L5130818 Rubber plug
  L5130818A1
  L5130831
  L5130831A1
  L5130832 Rear chair hook
  L5130832A1
  L5130833 Plastic sleeverear chair hook
  L5130833A1
  L5130834 Pin
  L5130834A1
  L5130837A1
  L5130850 Trunk lock cable
  L5130850A1
  L5130860 Trunk lock switch
  L5130901A1
  L5130902A1
  L5205100 Wiper linkage Assembly
  L5205100A1 Wiper linkage Assembly
  L5205110 Master wiper assy.
  L5205110A1
  L5205111 Left wiper brush
  L5205111A1
  L5205112
  L5205112A1
  L5205113 Wiper arm Cap
  L5205113 Wiper arm cap
  L5205113A1 Wiper arm Cap
  L5205120 Sub-wiper assy.
  L5205120A1
  L5205121 Right wiper brush
  L5205121A1
  L5205122
  L5205122A1
  L5205123A1
  L5205124 Wiper arm dust jacket
  L5205132 Master wiper arm shaft
  L5205133 Sub-wiper arm shaft
  L5205134A1
  L5205140 Master wiper brush assy.
  L5205140 Master wiper components
  L5205141 Master wiper brush
  L5205142 Master wiper brush plate
  L5205143 Master wiper brush frame
  L5205150 Sub-wiper brush components
  L5205151 Sub-wiper brush
  L5205152 Sub-wiper brush plate
  L5205153 Sub-wiper brush frame
  L5205160 Master wiper arm
  L5205160 Master wiper arm component
  L5205170 Sub-wiper arm
  L5205170 Sub-wiper arm
  L5206011 Rear windshield seal
  L5206012
  L5206013
  L5206101 Front windshield
  L5206101A1
  L5206103 Seal,front windshield
  L5206103A1
  L5207100 Washer can capcomponent
  L5207100B1
  L5207101 Washer can
  L5207101A1
  L5207101B1
  L5207104 Seal
  L5207105 Wiper can metal component
  L5207106 Water inlet pipe seal
  L5207106B1
  L5207107 straight tube
  L5207110 Water inlet pipe cap
  L5207110A1
  L5207110B1
  L5207111 Water inlet pipe
  L5207112 Washer can cap
  L5207201 electric washer pump
  L5207201A1 electric washer pump
  L5207202 OUTLET PIPE
  L5207202A1 OUTLET PIPE
  L5207203 Pump seal
  L5207300 Washer hose
  L5207300A1
  L5207301 Nozzle
  L5207301A1
  L5207306 T-valve,washer can
  L5207317 Rubber plug
  L5301000 Front cowl assy.
  L5301000A1
  L5301102
  L5301105 Steering pillar brace panel
  L5301310
  L5301321 Dash panel upper beam
  L5301323 Wiper panel
  L5301324 Sub wiper panel
  L5301324A1
  L5301400 Front cowl middle beam
  L5301401
  L5302100 Upper beam fender component
  L5302101 Upper beam fender
  L5302101A1
  L5302102 NUT – محرک ورودی — سرویس MSR HVAC 1139238-00-A ACTUATOR ASSY — PASS TEMP
  L5302102A1 NUT – محرک ورودی — سرویس MSR HVAC 1139238-00-A ACTUATOR ASSY — PASS TEMP
  L5302103 Clip
  L5302103A1
  L5302104 Screw cap
  L5302104A1
  L5302105 Seal
  L5302105A1
  L5302106 Engine ECU panel
  L5302106A1
  L5303200
  L5303200A1
  L5303200B02 Glovebox assy.
  L5303203A1
  L5305000 DASHBOARD ASSY – زیر
  L5305100A1
  L5305101A1 CENTRAL CONSOLE BODY ASSY.
  L5305102A1 MAGNET
  L5305106A1 RIGHT TRIM PANEL- A21-5305063 BOX
  L5305107A1
  L5305108A1
  L5305109A1
  L5305112B1
  L5305201A1
  L5305202A1
  L5305203A1
  L5305204A1
  L5305205A1
  L5305300
  L5305301
  L5305301A1
  L5305301C01
  L5305301C02
  L5305302
  L5305302A1
  L5305303
  L5305303A1
  L5306000 DASHBOARD ASSY
  L5306013 Front seal
  L5306013A1
  L5306015 VENT – A21-5305063 BOX
  L5306015A1 VENT – A21-5305063 BOX
  L5306016 VENT – A21-5305063 BOX
  L5306016A1 VENT – A21-5305063 BOX
  L5306019A1
  L5306019B1
  L5306021
  L5306021A1
  L5306022A1
  L5306100A1
  L5306310
  L5306310A1
  L5306310B1
  L5306311C01
  L5306320
  L5306320A1
  L5306320B1
  L5306321C01
  L5306330
  L5306330A1
  L5306330B1
  L5306400
  L5306403 Sponge strip
  L5306404 Sponge strip
  L5306405 Sponge strip
  L5306500
  L5306500A1
  L5306601
  L5306601A1
  L5306601C01
  L5306601C02
  L5306602
  L5306700A1
  L5306700B01
  L5310011 Front cowl heat insulater
  L5310011A1
  L5310012 Left damperfront cowl fender
  L5310013 Right damperfront cowl fender
  L5310014 Front compartment insulator
  L5310014A1
  L5310015 Front cowl lower fender heat insulator
  L5310017A1
  L5310021 Front left cowl heat insulator
  L5310021A1
  L5310022 Front right cowl heat insulator
  L5310022A1
  L5310023A1
  L5310023B01
  L5310024A1
  L5310024B01
  L5401001 Left cowl assy.
  L5401002 Right cowl assy.
  L5401100 Left cowl outer assy.
  L5401101C
  L5401101F Left cowl assy.
  L5401101M Outer panel in part,روپوش چپ
  L5401101R Rear left mudguard
  L54011201 Drain shelf
  L5401131 Left tail lamp fixing plate
  L5401141 Shelf of the wing
  L5401200 Right cowl outer assy.
  L5401201C
  L5401201F Right cowl assy.
  L5401201M Outer panel in part,روپوش راست
  L5401201R Rear right mud guard 1
  L54012201 Drain shelf
  L5401231 Right tail lamp fixing plate
  L5401241 Shelf of the wing
  L5401300 Left cowl innerter assy.
  L5401400 Right cowl inner assy.
  L5401510 Cap hinge, Oil Filler
  L5401510A1
  L5401511 Cap,Oil Filler
  L5401511A1
  L5401512 Hinge plate
  L5401513 Hinge seat
  L5401514 Hinge shaft
  L5401515 Hinge plastic cover
  L5402111A1
  L5402111B01
  L5402112 Clip
  L5402112A1 FASTENER
  L5402121A1
  L5402121B01
  L5402122A1
  L5402122B01
  L5402123 Guide stopper
  L5402124 Metal clip
  L5402124A1
  L5402131A1
  L5402131B01
  L5402132 NUT – محرک ورودی — سرویس MSR HVAC 1139238-00-A ACTUATOR ASSY — PASS TEMP
  L5402132A1 NUT – محرک ورودی — سرویس MSR HVAC 1139238-00-A ACTUATOR ASSY — PASS TEMP
  L5402141A1
  L5402141B01
  L5402151A1
  L5402151B01
  L5402211A1
  L5402211B01
  L5402221A1
  L5402221B01
  L5402231A1
  L5402231B01
  L5402241A1
  L5402241B01
  L5402251A1
  L5402251B01
  L5402311 Left panel 1,B pillar
  L5402311A1
  L5402312 Left panel 2,B pillar
  L5402312A1
  L5402321 Left panel,C pillar
  L5402321A1
  L5402331 Left pillar decoration panel
  L5402411 Right panel 2,B pillar
  L5402411A1
  L5402412 Right panel 2,B pillar
  L5402412A1
  L5402421 Right panel,C pillar
  L5402421A1
  L5402431 Right pillar decoration panel
  L5402511
  L5406101 Left triangle window glass
  L5406101A1
  L5406102 Left triangle window glass seal
  L5406102A1
  L5406201 Right triangle window glass
  L5406201A1
  L5406202 Right triangle window glass seal
  L5406202A1
  L5408650 Door lock buckle
  L5408650A1
  L5408650B1
  L5506100 Registration lamp trim component
  L5506100A1
  L5506100B1 Registration lamp trim component
  L5506101 Registration lamp trim
  L5506101A1
  L5506101A2 Registration lamp trim
  L5506101B1 License plate trim
  L5506101B2 Registration lamp trim
  L5506102 Seal,registration lamp trim
  L5506103 Trunk handle
  L5506103A1
  L5601300 Trunk shelf component
  L5601300A1
  L5601301 Lower beam outer panelrear wind-shield
  L5601302 Trunk shelf
  L5601303 Trunk shelf brace panel
  L5601400 Rear skirt panel
  L5601400A1
  L5601410 Rear skirt panel inner
  L5601420 Rear skirt panel outer
  L5601421 Rear cowl outer panel
  L5601422 Rear bumper bracket,ترک کرد
  L5601422 Rear bumper bracket,ترک کرد
  L5601424 Rear bumper bracket,درست
  L5601424 Rear bumper bracket,درست
  L5602011 Rear skirt fender
  L5602011A1
  L5602012 Plastic clip
  L5602012A1
  L5602012B01 Plastic clip
  L5602012B02 Plastic clip
  L5602012B03 Plastic clip
  L5602013 Trunk interior
  L5602013A1
  L5602014A1
  L5602015A1
  L5603012
  L5603013
  L5603101 Rear wind-shield glass
  L5603101A1
  L5603101B1
  L5603102 Rear wind-shield glass seal
  L5603102A1
  L5604000 Trunk cover
  L5604000A1
  L5604010 Trunk lid
  L5604014
  L5604015
  L5604100 Trunk cover inner panel
  L5604200 Trunk cover outer panel
  L5604203 Trunk cover left tail lamp panel
  L5604204 Trunk cover right tail lamp panel
  L5604401 WEATHERSTRIP – بار مسافر
  L5604401A1 WEATHERSTRIP – بار مسافر
  L5604405 FASTENER
  L5604405A1 FASTENER
  L5605100 Trunk lid hinge,ترک کرد
  L5605100A1
  L5605100B1 Trunk cover left hinge
  L5605100C1 Trunk lid hinge,ترک کرد
  L5605101A1
  L5605120
  L5605120B1 trunk pneumatic rod
  L5605120C1 Trunk lid pneumatic spring
  L5605200 Trunk lid hinge,درست
  L5605200A1
  L5605200B1 Trunk cover right hinge
  L5605200C1 Trunk lid hinge,درست
  L5605202 Trunk cover hinge buffer
  L5605202A1
  L5606100A1
  L5606101 Trunk lock shield
  L5606120 Trunk lock assy.
  L5606200 Trunk lock cylinder
  L5606300 SNAPCLOSE-LUGGAGE
  L5606300A1 SNAPCLOSE-LUGGAGE
  L5608101 Trunk left fender
  L5608101A1
  L5608103 Plastic inlay button
  L5608103A1
  L5608103B01 Plastic inlay clip
  L5608103B02 Plastic inlay clip
  L5608103B03 Plastic inlay clip
  L5608104
  L5608104A1
  L5608201 Trunk right fender
  L5608201A1
  L5608301 Trunk carpet
  L5608301A1
  L5608302 Spare tyre cover
  L5608302A1
  L5608302A2 Spare tyre cover
  L5608304A2 Trunk outer plate damper
  L5608306
  L5608306A1
  L5608307
  L5608307A1
  L5608400A1
  L5608400B01 Trunk shelf panel
  L5608400C1B01 Trunk shelf panel
  L5608400C1B02 Trunk shelf panel
  L5608400C1B15 Trunk shelf panel
  L5608400D1
  L5608400D1B15
  L5608401B01 Shelf fender
  L5608401B02 Shelf fender
  L5608401B1B01 Shelf fender
  L5608401B1B02 Shelf fender
  L5608401C1B01 Shelf fender
  L5608401C1B02 Shelf fender
  L5608401C1B09
  L5608401D1B01 Shelf fender
  L5608401D1B02 Shelf fender
  L5608401D1B09
  L5608402
  L5608405A1
  L5608405B01 Left safty belt sleeve
  L5608405B02 Left safty belt sleeve
  L5608405B03 Left safty belt sleeve
  L5608405B10 Left safty belt sleeve
  L5608405B15 Left safty belt sleeve
  L5608406 Right safty belt sleeve
  L5608406A1
  L5608406B01
  L5701011 Roof
  L5701011Y98
  L5701021
  L5701030 Roof beam,جلو
  L5702100A1
  L5702101A1
  L5702101B01 Headlining
  L5702101B02 Headlining
  L5702101B03 Headlining
  L5702101B15 Headlining
  L5702101B1B01 Headlining
  L5702101B1B02 Headlining
  L5702101B1B03 Headlining
  L5702101B1B07 Headlining
  L5704100 Roof left trim component
  L5704100A1
  L5704200 Roof right trim component
  L5704200A1
  L5710011
  L5710012
  L5710012A1
  L5710012A2 Headlining damper
  L5811100A1 SAFETY BELT – LH جلو
  L5811100B01 SAFETY BELT – LH جلو
  L5811100B02 SAFETY BELT – LH جلو
  L5811100B10 SAFETY BELT – LH جلو
  L5811100B15 SAFETY BELT – LH جلو
  L5811100C1B02 Left front safty belt
  L5811100C1B05 SAFETY BELT – LH جلو
  L5811100C1B10 Left front safty belt
  L5811100C1B15 SAFETY BELT – LH جلو
  L5811101A1
  L5811101B01
  L5811101B02 Left front safty belt buckle
  L5811101B10 Left front safty belt buckle
  L5811101B15 Left safety belt buckle
  L5811101C1B02 Left front safty belt buckle
  L5811101C1B05
  L5811101C1B10 Left front safty belt buckle
  L5811101C1B15
  L5811102B01
  L5811102B02 Safety belt cap
  L5811102B10 Safety belt cap
  L5811102B15 Safety belt cap
  L5811110B10
  L5811200A1 SAFETY BELT – RH جلو
  L5811200B01 SAFETY BELT – RH جلو
  L5811200B02 SAFETY BELT – RH جلو
  L5811200B10 SAFETY BELT – RH جلو
  L5811200B15 SAFETY BELT – RH جلو
  L5811200C1B02 Right front safty belt
  L5811200C1B05 SAFETY BELT – RH جلو
  L5811200C1B10 Right front safty belt
  L5811200C1B15 SAFETY BELT – RH جلو
  L5811201A1
  L5811201B01
  L5811201B02 Right front safty belt buckle
  L5811201B10 Right front safty belt buckle
  L5811201B15 Right safety belt buckle
  L5811201C1B02 Right front safty belt buckle
  L5811201C1B05
  L5811201C1B10 Right front safty belt buckle
  L5811201C1B15
  L5812000A1
  L5812000B01
  L5812000B02 Rear safety belt
  L5812000B10 Rear safety belt
  L5812000B15 Rear safety belt
  L5812000C1B02 Rear safty belt
  L5812000C1B05
  L5812000C1B10 Rear safty belt
  L5812000C1B15
  L5812100A1 SAFETY BELT – LH عقب
  L5812101A1
  L5812101B01
  L5812101B02 Rear safty belt buckle
  L5812101B10 Rear safty belt buckle
  L5812101B15 Rear safety belt buckle
  L5812101C1B02 Rear safty belt buckle
  L5812101C1B05
  L5812101C1B10 Rear safty belt buckle
  L5812101C1B15
  L5812200A1 SAFETY BELT – RH عقب
  L5813100A1 BELT ASSYSAFETY
  L5813100B01 BELT ASSYSAFETY
  L5813100B02 Middle safty belt
  L5813100B10 BELT ASSYSAFETY
  L5813100B15 BELT ASSYSAFETY
  L5813100C1B02 Middle safty belt
  L5813100C1B05 BELT ASSYSAFETY
  L5813100C1B10 Middle safty belt
  L5813100C1B15 BELT ASSYSAFETY
  L5813101B02 Middle safty belt waistband
  L5813101B10 Middle safty belt waistband
  L5813102B02 Middle safty belt buckle
  L5813102B10 Middle safty belt buckle
  L5813102C1
  L5824100
  L5824100A1
  L5824111B1 SCREW
  L5MF14A1 Transmission assy.
  L5MF14A1-1701011A1 Clutch housing
  L5MF14A1-1701138A1 Driven gear, 4سرعت هفتم
  L5MF14A1-1701140A1 Driven gear, 5سرعت هفتم
  L5MF14A1-1701340A1 Drive gear,4سرعت هفتم
  L5MF14A1-1701350A1 Drive gear, 5سرعت هفتم
  L5MF14A1-1701591A1 Output shaft
  L5MF14A1-1702100A1 Shifting mechanism
  L5MF14A1-2303300A1 Differential
  L5MF14A1-2303308A1 Differential gear
  L5MF16A1 Transmission assy.
  L5MF16A1-1702100A Shifting controller assy.
  L6101001
  L6101001A1
  L6101002
  L6101002A1
  L6101100 Left front door outer
  L6101200 Right front door outer
  L6101300 Left front door inner
  L6101350 Left front anti-collision bar
  L6101372
  L6101400 Right front door inner
  L6101460 Right front anti-collision bar
  L6102011A1
  L6102021
  L6102021A1
  L6102022
  L6102022A1
  L6102022A1
  L6102100B1
  L6102100C1
  L6102100C1B02
  L6102101 Clip
  L6102101A1 FASTENER
  L6102115A1 Hex flange bolt
  L6102116A1
  L6102117 PLUG
  L6102117A1
  L6102122 PLUG
  L6102131
  L6102131A1
  L6102200B1
  L6102200C1
  L6102231
  L6102231A1
  L6103111 Glass,left front door
  L6103111A1
  L6103112 Glass,right front door
  L6103112A1
  L6103113 Guide block,شیشه
  L6103113A1
  L6103114 Glass clip
  L6103114A1
  L6104100 Glass lifter,left front door
  L6104100A1
  L6104100A2 Window lifter,جلو سمت چپ
  L6104200 Glass lifter,right front door
  L6104200A1
  L6104200A2 Window lifter,جلو سمت راست
  L6105110 Left front door lock
  L6105110A1
  L6105110B1
  L6105113 Lock con-rodleft front door
  L6105113A1
  L6105115
  L6105115A1
  L6105117
  L6105117A1
  L6105121
  L6105121A1
  L6105123
  L6105123A1
  L6105150 Outer handle,left front door
  L6105150A1
  L6105151 Lock cylinder of left front door out handle

  فرم درخواست ( ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد )

  نام:
  *
  پست الکترونیک:
  *
  پیام:

  تایید:
  0 + 4 = ?

  شاید شما هم دوست داشته باشید

 • دسته بندی محصولات