قطعات خودرو لیفان

» قطعات خودرو لیفان

 • جک پیچ B3901121

  دسته بندی و برچسب ها:
  قطعات خودرو لیفان , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  لیفان 620 Front grille,جک پیچ B3901121

  استعلام

  مشخصات فنی

  لیفان 620 Front grille,Lifan Solano Front grille B2803150A2,Jac Front grille,refine Front grille,J5 Front grille,s5 Front grille,J3 Front grille,lifan Front grille,x60 Front grille,520 Front grille,620 Front grille,greatwall Front grille,wingle Front grille,haval Front grille,h5 Front grille,h6 Front grille,geely Front grille,ec7 Front grille,ck Front grille,mk Front grille,panda Front grille,gx7 Front grille,chery Front grille,tiggo Front grille,qq Front grille,arrizo Front grille,fulwin Front grille,dongfeng Front grille,fengshen Front grille,sokon Front grille,dfsk Front grille,changan Front grille,eado Front grille,honor Front grille,cs75 Front grille,cx35 Front grille,jmc Front grille,ford transit Front grille,wuling Front grille,chevrolet n300 Front grille,n200 Front grille,faw Front grille,besturn Front grille,baic Front grille,baw Front grille,hafei Front grille,jinbei Front grille,brilliance Front grille,zhonghua Front grille,h530 Front grille,h330 Front grille,h320 Front grille,zotye Front grille,z300 Front grille,z500 Front grille,gonow Front grille,foton Front grille,byd Front grille,f3 Front grille,saic Front grille,rover Front grille,mg rover Front grille,baic s3 Front grille,FACE Front grille,howo Front grille,shacman Front grille,kinglong Front grille,yutong Front grille,joylong Front grille,higer Front grille,golden dragon Front grille,toyota Front grille,honda Front grille,hyundai Front grille,kia Front grille,nissan Front grille

  B2304200 620
  B2304200 620
  B2304200
  B2304200
  B2304200
  B2304200
  B2304200 620
  B2304200
  B2304200,ترک کرد
  B2304200,ترک کرد 620
  B2304200
  B2304200,درست 620
  B2304200 620
  B2304200
  صفحه ثابت سمت چپ قاب سپر عقب B2804230
  صفحه ثابت سمت چپ قاب سپر عقب B2804230
  صفحه ثابت سمت چپ قاب سپر عقب B2804230
  صفحه ثابت سمت چپ قاب سپر عقب B2804230
  صفحه ثابت سمت چپ قاب سپر عقب B2804230 620
  صفحه ثابت سمت چپ قاب سپر عقب B2804230 620
  صفحه ثابت سمت چپ قاب سپر عقب B2804230 620
  صفحه ثابت سمت چپ قاب سپر عقب B2804230
  صفحه ثابت سمت چپ قاب سپر عقب B2804230 – صفحه ثابت سمت چپ قاب سپر عقب B2804230
  صفحه ثابت سمت چپ قاب سپر عقب B2804230 – صفحه ثابت سمت چپ قاب سپر عقب B2804230
  صفحه ثابت سمت چپ قاب سپر عقب B2804230 – صفحه ثابت سمت چپ قاب سپر عقب B2804230 620
  صفحه ثابت سمت چپ قاب سپر عقب B2804230
  صفحه ثابت سمت چپ قاب سپر عقب B2804230
  صفحه ثابت سمت چپ قاب سپر عقب B2804230
  صفحه ثابت سمت چپ قاب سپر عقب B2804230
  صفحه ثابت سمت چپ قاب سپر عقب B2804230 – صفحه ثابت سمت چپ قاب سپر عقب B2804230
  صفحه ثابت سمت چپ قاب سپر عقب B2804230 – صفحه ثابت سمت چپ قاب سپر عقب B2804230 620
  صفحه ثابت سمت چپ قاب سپر عقب B2804230
  صفحه ثابت سمت چپ قاب سپر عقب B2804230
  صفحه ثابت سمت چپ قاب سپر عقب B2804230
  صفحه ثابت سمت چپ قاب سپر عقب B2804230
  صفحه ثابت سمت چپ قاب سپر عقب B2804230
  صفحه ثابت سمت چپ قاب سپر عقب B2804230 – صفحه ثابت سمت چپ قاب سپر عقب B2804230
  صفحه ثابت سمت چپ قاب سپر عقب B2804230 – صفحه ثابت سمت چپ قاب سپر عقب B2804230
  صفحه ثابت سمت چپ قاب سپر عقب B2804230 – صفحه ثابت سمت چپ قاب سپر عقب B2804230 620
  صفحه ثابت سمت چپ قاب سپر عقب B2804230
  صفحه ثابت سمت چپ قاب سپر عقب B2804230
  صفحه ثابت سمت چپ قاب سپر عقب B2804230
  حلقه میله تثبیت کننده جلو B2906011
  حلقه میله تثبیت کننده جلو B2906011 620
  حلقه میله تثبیت کننده جلو B2906011.
  حلقه میله تثبیت کننده جلو B2906011 620
  حلقه میله تثبیت کننده جلو B2906011
  حلقه میله تثبیت کننده جلو B2906011.
  حلقه میله تثبیت کننده جلو B2906011 620
  حلقه میله تثبیت کننده جلو B2906011
  حلقه میله تثبیت کننده جلو B2906011
  حلقه میله تثبیت کننده جلو B2906011 – حلقه میله تثبیت کننده جلو B2906011 620
  حلقه میله تثبیت کننده جلو B2906011
  حلقه میله تثبیت کننده جلو B2906011
  حلقه میله تثبیت کننده جلو B2906011
  حلقه میله تثبیت کننده جلو B2906011
  حلقه میله تثبیت کننده جلو B2906011
  حلقه میله تثبیت کننده جلو B2906011 – حلقه میله تثبیت کننده جلو B2906011
  حلقه میله تثبیت کننده جلو B2906011
  حلقه میله تثبیت کننده جلو B2906011 620
  حلقه میله تثبیت کننده جلو B2906011
  حلقه میله تثبیت کننده جلو B2906011
  حلقه میله تثبیت کننده جلو B2906011
  حلقه میله تثبیت کننده جلو B2906011.
  حلقه میله تثبیت کننده جلو B2906011
  حلقه میله تثبیت کننده جلو B2906011
  حلقه میله تثبیت کننده جلو B2906011
  حلقه میله تثبیت کننده جلو B2906011 – چرخ
  حلقه میله تثبیت کننده جلو B2906011.
  حلقه میله تثبیت کننده جلو B2906011.
  حلقه میله تثبیت کننده جلو B2906011
  حلقه میله تثبیت کننده جلو B2906011
  حلقه میله تثبیت کننده جلو B2906011 620
  حلقه میله تثبیت کننده جلو B2906011 620
  حلقه میله تثبیت کننده جلو B2906011
  B3401100 مونتاژ میله فرمان و فرمان
  B3401100 مونتاژ میله فرمان و فرمان
  B3401100 مونتاژ میله فرمان و فرمان.
  B3401100 مونتاژ میله فرمان و فرمان 620
  B3401100 مونتاژ میله فرمان و فرمان
  B3401100 مونتاژ میله فرمان و فرمان
  B3401100 مونتاژ میله فرمان و فرمان
  B3401100 مونتاژ میله فرمان و فرمان
  B3401100 مونتاژ میله فرمان و فرمان 620
  B3401100 مونتاژ میله فرمان و فرمان
  B3401100 مونتاژ میله فرمان و فرمان
  B3401100 مونتاژ میله فرمان و فرمان
  B3401100 مونتاژ میله فرمان و فرمان
  B3401100 مونتاژ میله فرمان و فرمان
  B3401100 مونتاژ میله فرمان و فرمان
  B3401100 مونتاژ میله فرمان و فرمان
  B3401100 مونتاژ میله فرمان و فرمان
  B3401100 مونتاژ میله فرمان و فرمان
  B3401100 مونتاژ میله فرمان و فرمان
  B3401100 مونتاژ میله فرمان و فرمان
  B3401100 مونتاژ میله فرمان و فرمان
  B3401100 مونتاژ میله فرمان و فرمان
  B3401100 مونتاژ میله فرمان و فرمان.
  B3401100 مونتاژ میله فرمان و فرمان.
  B3401100 مونتاژ میله فرمان و فرمان.
  B3401100 مونتاژ میله فرمان و فرمان.
  B3401100 مونتاژ میله فرمان و فرمان,B3401100 مونتاژ میله فرمان و فرمان
  B3401100 مونتاژ میله فرمان و فرمان.
  B3401100 مونتاژ میله فرمان و فرمان.
  B3401100 مونتاژ میله فرمان و فرمان.
  B3401100 مونتاژ میله فرمان و فرمان
  B3401100 مونتاژ میله فرمان و فرمان
  B3408010 براکت مخزن فرمان برقی.
  B3408010 براکت مخزن فرمان برقی
  B3408010 براکت مخزن فرمان برقی.
  B3408010 براکت مخزن فرمان برقی
  B3408010 براکت مخزن فرمان برقی
  B3408010 براکت مخزن فرمان برقی,B3408010 براکت مخزن فرمان برقی
  B3408010 براکت مخزن فرمان برقی,B3408010 براکت مخزن فرمان برقی
  B3408010 براکت مخزن فرمان برقی.
  B3408010 براکت مخزن فرمان برقی
  B3408010 براکت مخزن فرمان برقی
  B3408010 براکت مخزن فرمان برقی
  B3408010 براکت مخزن فرمان برقی 620
  B3408010 براکت مخزن فرمان برقی
  B3408010 براکت مخزن فرمان برقی
  B3408010 براکت مخزن فرمان برقی
  B3408010 براکت مخزن فرمان برقی
  B3408010 براکت مخزن فرمان برقی
  B3408010 براکت مخزن فرمان برقی
  B3408010 براکت مخزن فرمان برقی
  B3408010 براکت مخزن فرمان برقی
  B3408010 براکت مخزن فرمان برقی
  B3408010 براکت مخزن فرمان برقی
  B3408010 براکت مخزن فرمان برقی
  B3408010 براکت مخزن فرمان برقی
  B3408010 براکت مخزن فرمان برقی.
  B3408010 براکت مخزن فرمان برقی
  B3408010 براکت مخزن فرمان برقی
  B3408010 براکت مخزن فرمان برقی
  B3408010 براکت مخزن فرمان برقی
  B3408010 براکت مخزن فرمان برقی
  B3408010 براکت مخزن فرمان برقی 620
  دیسک ترمز B3502111 عقب سمت چپ
  پیچ B3502182,کالیپر ترمز عقب
  B3502230 مجموعه کفشک ترمز عقب
  B3502240
  B3502250
  B3502260
  B3502400
  B3502410 ترمز عقب چپ پایین
  بازوی چرخشی ترمز دستی B3502571
  میله تنظیم ترمز دستی B3502580
  B3502591 فنر برگشتی
  پین B3502592
  B3502593 فنر کشیده
  صفحه پشتیبانی B3502594
  فنر ثابت B3502595
  B3502596 فنر لنگه ترمز
  B3502597 پین کفشک ترمز
  ترمز عقب راست B3502600
  مونتاژ کالیپر ترمز عقب راست B3502610
  B3502730
  B3502900
  B3502910 ترمز عقب راست پایین
  بازوی چرخشی ترمز دستی B3502971,آر
  میله تنظیم ترمز دستی B3502980,درست
  B3504100 براکت پدال ترمز.
  B3504141 لاستیک پدال ترمز
  پمپ ترمز B3504210.
  B3504351 بوش
  لوله لاینر B3504361
  B3506110 لوله چپ جلو I,ABS 620
  B3506110B1 620
  B3506110C1 لوله چپ جلو I,ABS
  B3506120 لوله چپ جلو II,ABS 620
  شیلنگ ترمز جلو B3506130 620
  لوله سیلندر اصلی B3506140,ABS 620
  B3506140B1 620
  لوله سیلندر اصلی B3506140C1,ABS
  لوله سیلندر اصلی B3506140C1,ABS 620
  لوله سیلندر اصلی B3506140C1 620
  لوله سیلندر اصلی B3506140C1,ABS
  لوله سیلندر اصلی B3506140C1,ABS 620
  لوله سیلندر اصلی B3506140C1 620
  لوله سیلندر اصلی B3506140C1,ABS
  لوله سیلندر اصلی B3506140C1,ABS 620
  لوله سیلندر اصلی B3506140C1,ABS
  لوله سیلندر اصلی B3506140C1,لوله سیلندر اصلی B3506140C1 620
  لوله سیلندر اصلی B3506140C1,ABS 620
  لوله سیلندر اصلی B3506140C1,ABS
  لوله سیلندر اصلی B3506140C1,لوله سیلندر اصلی B3506140C1 620
  لوله سیلندر اصلی B3506140C1 620
  لوله سیلندر اصلی B3506140C1 620
  لوله سیلندر اصلی B3506140C1 620
  لوله سیلندر اصلی B3506140C1 620
  لوله سیلندر اصلی B3506140C1 620
  لوله سیلندر اصلی B3506140C1 620
  لوله سیلندر اصلی B3506140C1 620
  لوله سیلندر اصلی B3506140C1 620
  لوله سیلندر اصلی B3506140C1 620
  لوله سیلندر اصلی B3506140C1 620
  لوله سیلندر اصلی B3506140C1 620
  لوله سیلندر اصلی B3506140C1 620
  لوله سیلندر اصلی B3506140C1 620
  لوله سیلندر اصلی B3506140C1 620
  لوله سیلندر اصلی B3506140C1 620
  لوله سیلندر اصلی B3506140C1 620
  لوله سیلندر اصلی B3506140C1 620
  لوله سیلندر اصلی B3506140C1
  لوله سیلندر اصلی B3506140C1
  لوله سیلندر اصلی B3506140C1,لوله سیلندر اصلی B3506140C1
  B3508420 کابل های ترمز دستی اجزای جلو 620
  شلنگ جاروبرقی B3540011 620
  تقویت کننده سیلندر اصلی ترمز B3540100 با Oiler Assy 620
  سیلندر اصلی ترمز B3540200 با مونتاژ روغن 620
  دیگ مایع B3540250
  B3540270 درب قابلمه سیال
  B3540300 تقویت کننده خلاء.
  B3540400 POWER ASSIST ASSY – خلاء
  B3540420 اتصال لوله های ترمز
  B3540700
  B3550100 ABS
  ABS B3550100B1 620
  B3550211 BARCKET – ABS
  B3550211B1 BARCKET – ABS
  شیر متناسب B3550400
  شیر متناسب B3550411
  سنسور پارک B3603820
  سنسور پارک B3603820A09
  سنسور پارک B3603820A10
  سنسور پارک B3603820A12
  سنسور پارک B3603820A13
  سنسور پارک B3603820A14
  سنسور رادار معکوس B3603820B1 X60
  سنسور پارک B3603820B1A09
  سنسور پارک B3603820B1A10
  سنسور پارک B3603820B1A12
  سنسور پارک B3603820B1A13
  سنسور پارک B3603820B1A14
  براکت B3603841,سنسور رادار معکوس X60
  سیم پیچ ایموبلایزر B3605200
  هشدار امنیتی B3605400
  B3612100
  ECU B3612100B2
  ECU B3612100B4
  ECU B3612100B4
  ECU B3612100B4
  ECU B3612100B4
  ECU B3612100B4
  ECU B3612100B4 620
  ECU B3612100B4
  ECU B3612100B4
  ECU B3612100B4
  ECU B3612100B4
  ECU B3612100B4
  ECU B3612100B4
  ECU B3612100B4
  ECU B3612100B4
  ECU B3612100B4
  ECU B3612100B4
  ECU B3612100B4
  ECU B3612100B4
  ECU B3612100B4
  ECU B3612100B4
  ECU B3612100B4
  ECU B3612100B4
  ECU B3612100B4
  ECU B3612100B4
  ECU B3612100B4
  ECU B3612100B4 – ECU B3612100B4
  ECU B3612100B4,ECU B3612100B4
  ECU B3612100B4, ECU B3612100B4
  ECU B3612100B4
  ECU B3612100B4
  ECU B3612100B4
  ECU B3612100B4
  ECU B3612100B4
  ECU B3612100B4
  ECU B3612100B4
  ECU B3612100B4
  ECU B3612100B4.
  B3704162 پیچ سوئیچ جرقه زنی
  B3704170
  کلید B3704210
  صفحه کلید B3704221
  کنترل از راه دور B3704240
  B3704240B1
  B3704241
  B3704243
  B3704300 دکوراسیون سوئیچ جرقه زنی
  سیلندر قفل درب B3704510,درب سمت چپ جلو
  سیلندر قفل درب B3704520,درب جلو سمت راست
  سیلندر قفل صندوق عقب B3704550
  B3721100 HORN – لحن بالا
  B3721200 HORN – لحن پایین
  کیس کنترل مرکزی B3722100
  کیس کنترل مرکزی B3722100A2
  B3722200
  کیس کنترل مرکزی B3722200A2
  B3722211 درپوش کیس کنترل مرکزی
  B3725100 LIGHTER ASSY – سیگار
  فندک B3725100A2
  موتور برف پاک کن B3741100
  موتور دمنده B3745100
  B3745180 ماژول کنترل سرعت موتور دمنده کولر گازی
  ماژول کنترل سرعت موتور دمنده کولر گازی B3745180C1
  ماژول کنترل سرعت موتور دمنده کولر گازی B3745180D1
  محرک B3745200,دمنده
  محرک B3745200C1,دمنده
  محرک B3745200D1,دمنده
  B3745210
  محرک B3745300,حالت ضربه
  محرک B3745300C1,حالت ضربه
  محرک B3745300D1,حالت ضربه
  B3745310
  B3745400 Assy محرک,B3745400 Assy محرک
  B3745400 Assy محرک,B3745400 Assy محرک
  B3745400 Assy محرک,B3745400 Assy محرک
  B3745400 Assy محرک
  B3745400 Assy محرک,B3745400 Assy محرک
  B3745400 Assy محرک,درب سمت چپ جلو
  B3745400 Assy محرک
  B3745400 Assy محرک,درب سمت چپ جلو
  B3745400 Assy محرک,درب سمت چپ جلو
  B3745400 Assy محرک
  B3745400 Assy محرک,درب سمت چپ جلو
  B3745400 Assy محرک,درب سمت چپ جلو 620
  B3745400 Assy محرک
  B3745400 Assy محرک
  B3745400 Assy محرک
  B3745400 Assy محرک,درب جلو سمت راست
  B3745400 Assy محرک,درب جلو سمت راست
  B3745400 Assy محرک,درب جلو سمت راست
  B3745400 Assy محرک – B3745400 Assy محرک
  B3745400 Assy محرک – B3745400 Assy محرک
  B3745400 Assy محرک,B3745400 Assy محرک
  B3745400 Assy محرک,B3745400 Assy محرک
  B3745400 Assy محرک,B3745400 Assy محرک 620
  B3745400 Assy محرک,B3745400 Assy محرک
  B3745400 Assy محرک,B3745400 Assy محرک
  B3745400 Assy محرک,B3745400 Assy محرک
  B3745400 Assy محرک,B3745400 Assy محرک
  B3745400 Assy محرک,ترک کرد
  B3745400 Assy محرک,درست
  B3745400 Assy محرک
  B3745400 Assy محرک
  B3748111 گیره شیشه محافظ باد عقب, درست
  B3748111 گیره شیشه محافظ باد عقب, ترک کرد
  B3748111 گیره شیشه محافظ باد عقب
  B3748111 گیره شیشه محافظ باد عقب
  B3748111 گیره شیشه محافظ باد عقب
  B3748111 گیره شیشه محافظ باد عقب
  B3748111 گیره شیشه محافظ باد عقب
  B3748111 گیره شیشه محافظ باد عقب.
  B3748111 گیره شیشه محافظ باد عقب
  B3748111 گیره شیشه محافظ باد عقب
  B3748111 گیره شیشه محافظ باد عقب
  B3748111 گیره شیشه محافظ باد عقب.
  B3748111 گیره شیشه محافظ باد عقب
  B3748111 گیره شیشه محافظ باد عقب
  B3748111 گیره شیشه محافظ باد عقب
  B3748111 گیره شیشه محافظ باد عقب 620
  B3748111 گیره شیشه محافظ باد عقب – B3748111 گیره شیشه محافظ باد عقب
  B3748111 گیره شیشه محافظ باد عقب,در پشتی
  B3748111 گیره شیشه محافظ باد عقب
  B3748111 گیره شیشه محافظ باد عقب
  B3748111 گیره شیشه محافظ باد عقب
  B3748111 گیره شیشه محافظ باد عقب
  B3748111 گیره شیشه محافظ باد عقب
  B3748111 گیره شیشه محافظ باد عقب 620
  B3748111 گیره شیشه محافظ باد عقب
  B3748111 گیره شیشه محافظ باد عقب 620
  B3748111 گیره شیشه محافظ باد عقب 620
  B3748111 گیره شیشه محافظ باد عقب
  B3748111 گیره شیشه محافظ باد عقب
  B3748111 گیره شیشه محافظ باد عقب
  B3748111 گیره شیشه محافظ باد عقب
  B3748111 گیره شیشه محافظ باد عقب
  B3748111 گیره شیشه محافظ باد عقب
  B3748111 گیره شیشه محافظ باد عقب
  B3748111 گیره شیشه محافظ باد عقب
  جک پیچ B3901121
  جک پیچ B3901121A2
  جک لنگ B3901122
  جک لنگ B3901122A2
  جعبه ابزار B3901130
  B3902110
  B3902130
  B3902140
  B3902160
  B3902180
  B3903000
  آرم جلویی B3921011”LLL”
  آرم جلویی B3921011A2”LLL”
  B3921012
  آرم عقب B3921012A2”LLL”
  B3921015 مدل عقب LOGO”LF7162″
  B3921015B1
  B3921015C1
  B3921016
  B3921019
  B3921019A2 مدل عقب LOGO”620″
  B3921022 مدل عقب LOGO”سولانو”
  B3926100 مثلث های اضطراری
  سیم منفی باتری B4001350
  دسته جلو B4001600
  دسته جلو B4001600A2
  دسته جلو B4001600B1
  دسته جلو B4001600C1
  B4002020 سیم ارت یخ زدایی
  مهار بدنه چپ B4002100
  مهار رادار معکوس B4002800
  مهار سیم رادار معکوس B4002800B1
  مهار پانل ابزار B4003100
  مهار پانل ابزار B4003100A2
  B4003100B1
  B4003100C1
  B4003100D1
  سیم زیرسیگاری B4003310
  B4003600 HARNESS ASSY – S3921213 پلاک مدل عقب نشان عقب "X60"
  مهار ایربگ B4003600B1
  B4004710
  سیم کشی-سانروف B4005100
  سیم کشی-سانروف B4005100B1
  مهار B4006100 – جلو از طریق LH
  مهار B4006200 – درب جلو RH
  B4006300 دسته درب سمت چپ عقب
  B4006300B1 دسته درب سمت چپ عقب
  دسته درب عقب راست B4006400
  B4006400B1 دسته درب عقب سمت راست
  سنسور سرعت چرخ عقب چپ B4009240
  سنسور سرعت چرخ عقب راست B4009250
  B4009282 براکت پلاستیکی,سنسور سرعت RL
  B4009283 براکت فلزی,سنسور سرعت RL
  B4009284 براکت فلزی,سنسور سرعت عقب
  B4009285 براکت پلاستیکی,سنسور سرعت عقب
  B4009286 براکت پلاستیکی,سنسور سرعت RR
  B4009287 براکت فلزی,سنسور سرعت RR
  B4031011 پوشش مهار
  B4031012 پوشش مهار,ستون B,درست
  چراغ ثبت سمت چپ B4108100
  B4108200 چراغ ثبت سمت راست
  چراغ فرمان B4111300,ترک کرد 620
  B4111400
  چراغ فرمان B4111400,درست 620
  B4116100 چراغ مه شکن جلو چپ 620
  چراغ مه شکن جلو سمت راست B4116200 620
  چراغ سر جلو چپ B4121100 620
  چراغ سر جلو چپ B4121100B1 (سابق,لامپ زنون,قابل تنظیم)
  چراغ سر جلو چپ B4121100C1
  چراغ سر جلو سمت راست B4121200 620
  چراغ سر جلو سمت راست B4121200B1 (سابق,لامپ زنون,قابل تنظیم)
  چراغ سر جلو سمت راست B4121200C1
  B4123012 براکت چراغ سقفی عقب
  چراغ سقفی جلو B4123100
  B4123100B03 چراغ سقفی جلو
  B4123100B1 چراغ سقفی جلو
  چراغ سقفی عقب B4123400
  چراغ سقفی عقب B4123400B03
  B4123400B1 چراغ سقفی عقب.
  چراغ صندوق عقب B4127100
  چراغ جلو درب چپ B4131100
  چراغ جلو درب سمت راست B4131200
  چراغ درب عقب چپ B4131300
  چراغ درب عقب راست B4131400
  چراغ عقب چپ B4133300 620
  B4133400 چراغ عقب سمت راست 620
  لامپ B4134100 – ترمز با ارتفاع بالا
  چراغ ترمز بالابر B4134100B28
  B5009001
  براکت ثابت لاستیک زاپاس B5101210
  دوشاخه B5107111
  B5107112 دوشاخه لاستیکی
  دوشاخه B5107117
  B5107122
  B5107123 درپوش باک سوخت
  B5107518 پلاگین لاستیکی کف
  B5107519 پلاگین لاستیکی کف
  B5109100B15 فرش فرش.
  B5110111 دمپر کف,جلو سمت چپ
  B5110112 دمپر کف,جلو سمت راست
  B5110113 دمپر کف,عقب سمت چپ
  B5110114 دمپر کف,عقب سمت راست
  B5110115 دمپر کف,ترک کرد
  B5110116 دمپر کف,درست
  B5110117 دمپر صندوق عقب
  B5120000 assy طبقه جلو.
  B5130000 assy کف عقب.
  B5140100
  B5140400
  B5205100 اتصال برف پاک کن با مونتاژ موتور
  B5205116 کلاه برف پاک کن
  B5205200 آسی برف پاک کن چپ.
  B5205210 بازوی برف پاک کن چپ
  B5205220 برس برف پاک کن چپ
  B5205300 برف پاک کن سمت راست.
  B5205310 بازوی برف پاک کن راست
  B5205320 برس برف پاک کن سمت راست
  B5206110 شیشه ضد باد جلو 630
  B5206113 مهر و موم شیشه ای ضد باد جلو
  B5206115
  B5206116
  B5206117
  B5206120 شیشه ضد باد عقب
  B5206123 آب بندی شیشه ای ضد باد عقب
  قوطی لباسشویی B5207100 620
  B5207300 شلنگ واشر.
  B5207330 نازل شستشو
  B5301000 تیر بالای کاسه جلو
  B5301011 پلاگین لاستیکی روپوش جلو
  B5301012
  دوشاخه B5301013
  دوشاخه B5301515
  B5302000 کاسه جلو.
  B5302200 پرتو داشبورد.
  B5303100
  جعبه دستکش B5303100B15.
  جعبه دستکش B5303100B28.
  B5303110 قفل جعبه دستکش 620
  B5303110B28 قفل جعبه دستکش
  B5303115 سگ قفل جعبه دستکش
  B5303117
  B5303118
  B5303119
  B5304013
  B5304210 روکش سمت چپ تهویه
  B5304211
  B5304212 مهر و موم پوشش سمت چپ تهویه
  B5304213
  B5304214
  B5304216
  B5304220 روکش سمت راست تهویه
  B5304221
  B5304222 مهر و موم پوشش سمت راست تهویه
  B5304231
  B5304241 آبگیر شیشه جلو
  پانل ترمز پارک B5305010B15 assy
  پانل ترمز پارک B5305010B28 assy
  کنسول B5305100B15 assy.
  کنسول B5305100B28 assy.
  B5305111 CENTRAL CONSOLE BODY ASSY.
  پنل بیرونی B5305114,قرار دادن فنجان نوشیدن
  پانل بیرونی B5305114B28,قرار دادن فنجان نوشیدن
  پنل بیرونی B5305115,قرار دادن فنجان نوشیدن
  پانل بیرونی B5305115B28,قرار دادن فنجان نوشیدن
  B5305117 فنر,قرار دادن فنجان نوشیدن
  فنر B5305117B28,قرار دادن فنجان نوشیدن
  اسپیسر قرار دادن فنجان آبخوری B5305118B28
  جعبه دستکش B5305200,کنسول
  جعبه دستکش B5305200B28,کنسول
  سوئیچ جعبه ای B5305214
  B5305223
  B5305250
  B5305300B16 پنل میانی پایین.
  B5305311 پنل میانی پایین
  B5305312 روکش اهرم تعویض دنده
  B5305314 گیره روکش اهرم تعویض دنده
  B5305315 گیره پلاستیکی
  B5305410B15 سینی ASSY – خاکستر
  B5305410B16 سینی ASSY – خاکستر
  B5305410B1B16 زیرسیگاری جلو.
  B5305430 زیرسیگاری عقب.
  پوشش خوشه ابزار B5306011B16
  دمپر جعبه دستکش B5306020
  B5306031B15 سپر ستون فرمان
  B5306031B28 سپر ستون فرمان
  گلگیر داشبورد B5306110B14,بالا
  گلگیر داشبورد B5306110B28,بالا
  هواکش B5306115B14 – A21-5305063 BOX
  هواکش B5306116B14 – A21-5305063 BOX
  سرپوش B5306117,سنسور نوری
  سرپوش B5306118,سنسور نور خورشید
  B5306125
  پنل کیسه هوای سرنشین B5306125B14
  پنل کیسه هوای سرنشین B5306125B28
  گلگیر داشبورد B5306130B15,S6104200 مجموعه شیشه بالابر برقی درب جلو سمت راست بالابر شیشه ای
  گلگیر داشبورد B5306130B28,S6104200 مجموعه شیشه بالابر برقی درب جلو سمت راست بالابر شیشه ای
  جعبه یادداشت B5306132
  جعبه یادداشت B5306132B28
  B5306133 قفل جعبه یادداشت ها
  سگک دستکش B5306138
  B5306210 صفحه ثابت چپ,تیر داشبورد
  صفحه ثابت B5306220 سمت راست,تیر داشبورد
  B5306230 تیر داشبورد
  B5306250 نوار اقامت چپ,تیر داشبورد
  B5306260 نوار سمت راست,تیر داشبورد
  B5306270 پیوند را بکشید,تیر داشبورد
  B5306300B14 DUCT ASSY – LH
  B5306300B28 نازل تهویه سمت چپ
  B5306400B14 نازل تهویه سمت راست
  B5306400B28 نازل تهویه سمت راست
  B5306412 تهویه میانی
  B5306431
  B5306432
  B5306441
  B5306442
  B5306510B16 نازل تهویه میانی,قسمت راست
  B5306510B28 نازل تهویه میانی,قسمت راست
  B5306520B16 نازل تهویه میانی,قسمت راست
  B5306520B28 نازل تهویه میانی,قسمت راست
  ست جلوپنجره B5306581
  B5306711B14 رویه سپر ستون فرمان
  B5306711B28 رویه سپر ستون فرمان
  B5306712B14 سپر ستون فرمان پایین تر
  B5306712B28 سپر ستون فرمان پایین تر
  B5306810C03 تزئینات داشبورد,ترک کرد
  B5306820C03 تزئینات داشبورد,درست
  عایق حرارتی روپوش جلویی B5310110
  B5310120 عایق حرارتی موتورخانه
  B5310311
  دمپر اسفنجی B5400111,گرفتن
  B5400112 بالشتک ستون B
  دوشاخه B5400115
  B5400116 نمد پشت بدنه جانبی
  B5400311 گلگیر جلو چپ 620
  صفحه ثابت B5400315
  B5400316 گلگیر کوچک
  B5400318 گلگیر جلو چپ 1 620
  B5400321 گلگیر جلو سمت راست 620
  B5400328 گلگیر جلو سمت راست 1
  B5400331 گلگیر عقب چپ 620
  B5400337 ضد اسپری,گلگیر عقب چپ
  B5400338 گلگیر عقب چپ 1 620
  B5400339 دکوراسیون عقب سمت چپ,گل گیر
  B5400341 گلگیر عقب سمت راست 620
  B5400342 ضد اسپری,گلگیر عقب سمت راست
  B5400343 دکوراسیون عقب سمت راست,گل گیر
  B5400348 گلگیر عقب سمت راست 1 620
  B5401010 کاسه چپ.
  صفحه اتصال جلو چپ B5401011
  B5401020 روپوش راست.
  صفحه اتصال جلوی راست B5401021
  B5401110
  B5401300 درپوش پرکننده سوخت
  پشتیبانی سقف B5402011,جلو سمت چپ
  پشتیبانی سقف B5402012,عقب سمت چپ
  پشتیبانی سقف B5402021,جلو سمت راست
  B5402022 پشتیبانی سقف,عقب سمت راست
  B5402111B03 گلگیر بالا سمت چپ,گرفتن
  B5402111B15 گلگیر بالا سمت چپ,گرفتن
  B5402120B15 گلگیر پایین سمت چپ,گرفتن
  B5402120B28 گلگیر پایین سمت چپ,گرفتن
  B5402130B03 گلگیر بالا سمت چپ,ستون B
  B5402130B15 گلگیر بالا سمت چپ,ستون B
  B5402141B15 گلگیر پایین سمت چپ,ستون B
  B5402141B28 گلگیر پایین سمت چپ,ستون B
  B5402150B03 گلگیر بالا سمت چپ,ستون C
  B5402150B15 گلگیر بالا سمت چپ,ستون C
  B5402171B15 گلگیر آستانه سمت چپ جلو
  B5402171B28 گلگیر آستانه سمت چپ جلو
  B5402181B15 گلگیر آستانه سمت چپ عقب
  B5402181B28 گلگیر آستانه سمت چپ عقب
  B5402211B03 گلگیر بالا سمت راست,گرفتن
  B5402211B15 گلگیر بالا سمت راست,گرفتن
  B5402220B15 گلگیر پایین سمت راست,گرفتن
  B5402220B28 گلگیر پایین سمت راست,گرفتن
  B5402230B03 گلگیر بالا سمت راست,ستون B
  B5402230B15 گلگیر بالا سمت راست,ستون B
  B5402241B15 گلگیر پایین سمت راست,ستون B
  B5402241B28 گلگیر پایین سمت راست,ستون B
  B5402250B03 گلگیر بالا سمت راست,ستون C
  B5402250B15 گلگیر بالا سمت راست,ستون C
  B5402271B15 گلگیر آستانه سمت راست جلو
  B5402271B28 گلگیر آستانه سمت راست جلو
  B5402281B15 گلگیر آستانه سمت راست عقب
  B5402281B28 گلگیر آستانه سمت راست عقب
  B5405122
  B5405222
  B5416211 تزیین پنجره مثلثی سمت چپ
  مهر B5416212,دکوراسیون پنجره مثلثی سمت چپ
  B5416213
  B5416221 تزئین پنجره مثلثی راست
  مهر B5416222,دکوراسیون پنجره مثلثی سمت راست
  B5416225 پلاک دامن
  B5416226 پلاک دامن
  B5506210
  تریم پلاک B5506210A2
  B5532110 روکش گلگیر جلو,ترک کرد
  B5532120 روکش گلگیر جلو,درست
  B5600031 دمپر سمت چپ صندوق عقب
  B5600032 دمپر سمت راست صندوق عقب
  B5601100 Assy قفسه.
  B5601200 کالسکه عقب.
  B5601241 براکت سمت چپ سپر عقب
  براکت سمت راست سپر عقب B5601251
  B5602111
  گلگیر دامن عقب B5602111B16
  تزئینات صندلی عقب B5602211B16
  B5604000 درب صندوق عقب.
  B5604401 مهر و موم صندوق عقب
  B5605011 میله پیچشی سمت چپ تنه
  B5605012 میله پیچشی تنه راست
  B5605100 لولای سمت چپ درب صندوق عقب
  B5605113
  B5605200 لولای سمت راست درب صندوق عقب
  B5605211
  B5606110 قفل صندوق عقب
  B5606120 سگک درب صندوق عقب
  B5606120B1
  B5606200
  B5606212
  صندوق عقب B5606400&کابل مخزن سوخت
  کابل سوئیچ تنه B5606420
  B5606423 سوئیچ محفظه چمدان کابل کشنده خودرو را قفل می کند
  B5606427
  B5606430 سوخت گیری وسایل نقلیه در مجموعه کابل سوئیچ
  گیره B5606433
  B5608100B02 گلگیر چپ صندوق عقب
  پنل دسترسی B5608112

  فرم درخواست ( ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد )

  نام:
  *
  پست الکترونیک:
  *
  پیام:

  تایید:
  4 + 4 = ?

  شاید شما هم دوست داشته باشید

 • دسته بندی محصولات