قطعات خودرو سایک

» قطعات خودرو سایک

 • مشخصات فنی

  مریخ نورد میلی گرمی 75 لوله خنک کننده zt 1.8T PRT,PFK000040، رووی 750، رووی 350، قطعات رووی,لوازم جانبی برای روو,لوازم جانبی برای روو 750 قطعات,لوازم جانبی برای روو 750 قطعات یدکی,لوازم جانبی برای روو 750 سپر جلو,roewe 550, roewe,لوازم جانبی برای روو,لوازم جانبی mg3,mg gs,میلی گرم قطعات خودرو,کیت بدن mg6,لوازم جانبی برای روو,آرشیو ماهانه,رادیو ماشین mg3,لوازم جانبی برای روو,mg90s,لوازم جانبی برای روو,لوازم جانبی خودرو mg550,mg6,خودرو mg995, mg6, mg,گرانول میلی گرم,میلی گرم لوازم جانبی خودرو,لوازم جانبی برای روو,
  UBC500090 کولر ASSY-AUTO TRSM OIL
  UBD000040
  UBD000050
  UBH90021B
  UBI000010
  UBP000490 شیلنگ-AUTO TRSM TO OIL COLR
  UBP000510
  UBP90060B
  UBU000180
  UCB100692
  UCB90082A
  UCBS0010A
  UCBS0020A
  UCBS0030A
  UCBS0080A
  UCBS0090A
  UCBS0110A
  UCBS0120A
  UCK000130
  قطعه UCK000130
  UHBS0010A
  گیربکس اتوماتیک موتور UHC000320 MG بدون اینترلاک دنده
  UKD000160
  UKD000200
  UKE101070 LEVER ASSY-MAN TRANS
  UKJ000330 جعبه های دستگیره انتخابگر
  UKN100910
  UKN100940 ROD ASSEMBLY-PLANE SELECTOR TRANS
  UKN100950
  ULS000010
  کابل شیفت ULS000020-مشکی
  کابل شیفت ULS000021
  کابل شیفت ULS000030-قرمز
  کابل شیفت ULS000031
  ULS100060
  ULS100070
  مهر و موم دیفرانسیل UNG100060
  UQB000060
  UQB000221
  UQB000380
  UQB100973
  URB 10009
  URB 10034
  URB10009
  بشقاب URB10034 1,4
  URB100702
  URF000121
  کیت کلاچ URF000122 1.8cc – 215میلی متر
  URF000131
  URF000170
  کلاچ بلبرینگ UTJ000020
  UTJ90017B
  UTX10001
  UUB000070
  سیلندر کلاچ UUB100040 MGF
  کلاچ سیلندر Slave تویوتا
  کلاچ سیلندر Slave تویوتا
  UUB90013B
  کلاچ مکانیزم آزاد کردن کابل UUC000050
  UUC101250
  UUC101270
  VUBS0060A
  VVE200046 VALVE-Exhaust
  شیرهای کنترل روغن VVE200050
  VVE200054 VALVE-PURGE
  VYMS0010A
  WAG000670
  ست پیچ و مهره سر سیلندر سری WAM2293
  WAM2492 WASHER-CR/SHF THR 1.8
  WAM2492MGO CRANKSHAFT AXIAL Metals 1.4 L/V
  بوش بلبرینگ میل لنگ WAM4026 1.8 بالا
  WAM4026-0.25 بوش بلبرینگ میل لنگ 1.8 +0.25
  WAM4026BLU LOWER SUPPORT METALS MG6 MT WG1 (WAM4026-BLU)
  WAM4026-BLU SHELL-CR/SHF BERS MN (MM URF000131 URF000170 UTJ000020 UUUB0000 URUB00007 UUUB0000 UUB000070 UUUUC100040 UUB000070 UUC100040 UUUB100193 UUC000050 UUCS0050 VVE20005 VVE200050 دریچه های کنترل نفت VVE200050 VVE200054 دریچه های کنترل VVE200054 VIMS0010A WAM2492MGO METALES AXIALES CIGUEYNAL,MM URF000131 URF000170 UTJ000020 UUUB0000 URUB00007 UUUB0000 UUB000070 UUUUC100040 UUB000070 UUC100040 UUUB100193 UUC000050 UUCS0050 VVE20005 VVE200050 دریچه های کنترل نفت VVE200050 VVE200054 دریچه های کنترل VVE200054 VIMS0010A WAM2492MGO METALES AXIALES CIGUEYNAL)
  WAM4026-GRE SHELL-CR/SHF BERS MN (MM URF000131 URF000170 UTJ000020 UUUB0000 URUB00007 UUUB0000 UUB000070 UUUUC100040 UUB000070 UUC100040 UUUB100193 UUC000050 UUCS0050 VVE20005 VVE200050 دریچه های کنترل نفت VVE200050 VVE200054 دریچه های کنترل VVE200054 VIMS0010A WAM2492MGO METALES AXIALES CIGUEYNAL,MM URF000131 URF000170 UTJ000020 UUUB0000 URUB00007 UUUB0000 UUB000070 UUUUC100040 UUB000070 UUC100040 UUUB100193 UUC000050 UUCS0050 VVE20005 VVE200050 دریچه های کنترل نفت VVE200050 VVE200054 دریچه های کنترل VVE200054 VIMS0010A WAM2492MGO METALES AXIALES CIGUEYNAL)
  WAM4026MGA
  WAM4026-RED SHELL-CR/SHF BERS MN (MM URF000131 URF000170 UTJ000020 UUUB0000 URUB00007 UUUB0000 UUB000070 UUUUC100040 UUB000070 UUC100040 UUUB100193 UUC000050 UUCS0050 VVE20005 VVE200050 دریچه های کنترل نفت VVE200050 VVE200054 دریچه های کنترل VVE200054 VIMS0010A WAM2492MGO METALES AXIALES CIGUEYNAL,LDV 50011725-ASA 50013285ASA 50013355-ESA 50013612-ESA 50013701-ESA 50013711-ASA 50013900ASA 50013900ASA 50013900-ESA 50013901ASA 50013901ASA 50013901-ESA 50013902-ESA 50015310ASA 50015615-ESA 50015616ASA 50016900L 50016900U 50018930ASA 50018930ASA 50018930-ESA 50018950- ASA 50018950-ESA 50018990-ASA 50019110-ASA 50019290-ASA 50019290-ESA 50019510-ASD 50019510-BSD 50019510-DSB 50019510-JSE 50019510-LSB 50019510-RSD 50019510-SSA 50019510-WSA 50030275-ASA 50030275-ESA 50030287ASA 50030288ASA 50030289ASA 50030291ASA 50030346-ASA 50030358-ASA 50030367-ASA 50030436-ESA 50030711-ASA 50030711-ESA 50030712-ASA 500307120436)
  بوش بلبرینگ میل لنگ WAM4027 1.8 زیر
  WAM4027-0.25 بوش بلبرینگ میل لنگ 1.8 +0.25
  WAM4027BLU SUPPORT METALS SUP MG6 MT WG1 (WAM4027-BLU)
  WAM4027-BLU SHELL-CR/SHF BERS MN (MM URF000131 URF000170 UTJ000020 UUUB0000 URUB00007 UUUB0000 UUB000070 UUUUC100040 UUB000070 UUC100040 UUUB100193 UUC000050 UUCS0050 VVE20005 VVE200050 دریچه های کنترل نفت VVE200050 VVE200054 دریچه های کنترل VVE200054 VIMS0010A WAM2492MGO METALES AXIALES CIGUEYNAL,MM URF000131 URF000170 UTJ000020 UUUB0000 URUB00007 UUUB0000 UUB000070 UUUUC100040 UUB000070 UUC100040 UUUB100193 UUC000050 UUCS0050 VVE20005 VVE200050 دریچه های کنترل نفت VVE200050 VVE200054 دریچه های کنترل VVE200054 VIMS0010A WAM2492MGO METALES AXIALES CIGUEYNAL)
  WAM4027-GRE SHELL-CR/SHF BERS MN (MM URF000131 URF000170 UTJ000020 UUUB0000 URUB00007 UUUB0000 UUB000070 UUUUC100040 UUB000070 UUC100040 UUUB100193 UUC000050 UUCS0050 VVE20005 VVE200050 دریچه های کنترل نفت VVE200050 VVE200054 دریچه های کنترل VVE200054 VIMS0010A WAM2492MGO METALES AXIALES CIGUEYNAL,MM URF000131 URF000170 UTJ000020 UUUB0000 URUB00007 UUUB0000 UUB000070 UUUUC100040 UUB000070 UUC100040 UUUB100193 UUC000050 UUCS0050 VVE20005 VVE200050 دریچه های کنترل نفت VVE200050 VVE200054 دریچه های کنترل VVE200054 VIMS0010A WAM2492MGO METALES AXIALES CIGUEYNAL)
  WAM4027-RED SHELL-CR/SHF BERS MN (MM URF000131 URF000170 UTJ000020 UUUB0000 URUB00007 UUUB0000 UUB000070 UUUUC100040 UUB000070 UUC100040 UUUB100193 UUC000050 UUCS0050 VVE20005 VVE200050 دریچه های کنترل نفت VVE200050 VVE200054 دریچه های کنترل VVE200054 VIMS0010A WAM2492MGO METALES AXIALES CIGUEYNAL,LDV 50011725-ASA 50013285ASA 50013355-ESA 50013612-ESA 50013701-ESA 50013711-ASA 50013900ASA 50013900ASA 50013900-ESA 50013901ASA 50013901ASA 50013901-ESA 50013902-ESA 50015310ASA 50015615-ESA 50015616ASA 50016900L 50016900U 50018930ASA 50018930ASA 50018930-ESA 50018950- ASA 50018950-ESA 50018990-ASA 50019110-ASA 50019290-ASA 50019290-ESA 50019510-ASD 50019510-BSD 50019510-DSB 50019510-JSE 50019510-LSB 50019510-RSD 50019510-SSA 50019510-WSA 50030275-ASA 50030275-ESA 50030287ASA 50030288ASA 50030289ASA 50030291ASA 50030346-ASA 50030358-ASA 50030367-ASA 50030436-ESA 50030711-ASA 50030711-ESA 50030712-ASA 500307120436)
  WCD000390
  WCD90199A
  ماف WCGS0010A ASSY-RR 2.5L
  WCM000190 GASKET-EXH PP TO MANFD
  سیستم اگزوز واشر WCM100590
  واشر WCM90019A PP-EXH TO MANFD
  WCO90035A EXHAUST Assy
  WCS105390 MOUNTING-EXH SYS RUB FR
  WCS90021D MOUNTING-EXH SYS RUB RR
  WEB101512
  WEB101692
  WEB102110
  WEB90767C
  WEB90768A
  WFE90765F
  روور WFL000090 75 1.8 فیلتر بنزین مخزن
  WFLS0010A ELEMENT-FU TK MDL ASSY
  WFLS0020A RING O-FU TK MDL ASSY
  WFS90044E
  WFX101471
  پمپ بنزین WFX90147C
  WGS90007D
  WGSS0010A SEAL-FU TK MDL ASSY
  WGSS0020A CLAMP-FU TK MDL ASSY
  WHW90001B
  WJK90017H
  فیلتر بنزین WJN101191
  WJP90182C
  WLD100593
  WLP102974
  WQT100030
  قوطی زغال چوب WTB90133C
  WTV100071 VALVE-CHARCAN PUG FU 2.5L
  WTV100091 VALVE-CHARCAN PUG FU
  WYES0020A
  XBC000580
  مونتاژ چراغ جلو XBC000581 – نورپردازی جلو – RH
  XBC000590
  مونتاژ چراغ جلو XBC000591 – نورپردازی جلو – LH
  XBC002500
  XBC002500/10
  XBC002510
  XBC002520/30
  چراغ جلو سمت چپ xbc002791
  XBC002820
  چراغ جلوی راست xbc002821
  چراغ جلو سمت چپ xbc002830
  چراغ جلو سمت چپ xbc002831
  XBC002860 مونتاژ چراغ جلو-روشنایی جلو – RH
  XBC002870 مونتاژ چراغ جلو-روشنایی جلو – LH
  XBC103940
  XBC103950
  XBC90286C
  XBC90287C
  XBCS0020A لامپ-پرتو اصلی
  XBCS0040A
  XBCS0070A لامپ-پرتو شیبدار-هالوژن-طول عمر
  XBD000131 FARO GIRO D.I.R25
  XBD000140
  نشانگر جهت سپر جلو لامپ XBD000180. MGZT.
  XBD90010A
  XBD90011A
  لامپ XBD90012A ASSY-FR BPR PAK-R
  لامپ XBD90013A ASSY-FR BPR PAK-L
  XBDS0010A لامپ-لامپ مه شکن-FRT
  XBDS0020A BULB-DI-FRT
  XBDS0040A BULB-SIDE Repeater
  XBJ000010 “مونتاژ لامپ
  مه نورپردازی جلو. mgzt”
  چراغ جلو کمکی سمت چپ XBJ100260 R75
  چراغ جلو کمکی XBJ100270 DER R75
  XBJ105500
  XBJ105500MGA
  مونتاژ مه شکن جلو XBJ105501 – RH
  XBJ105510
  XBJ105510MGA
  مونتاژ مه شکن جلو XBJ105511 – LH
  XDE000300
  XDE000330
  XDE90023B
  XDE90085B
  قسمت XDE90085B
  لامپ داخلی XDES0010A BULB-LOADSPACE
  لامپ داخلی XDES0010A BULB-LOADSPACE
  XDJ000040
  لامپ عقب XFB000340 RH
  لامپ عقب XFB000350 LH
  XFB000540
  لامپ عقب XFB000540MGO ASSY LH
  XFB000550
  لامپ عقب XFB000550MGO ASSY RH
  مجموعه لامپ XFB90130C Rear-R,ام جی 750
  لامپ XFB90130D ASSY-RR-R
  مجموعه لامپ XFB90131C عقب L,ام جی 750
  لامپ XFB90131D ASSY-RR-L
  XFBS0010A BULB-FRT POSN LP
  XFBS0010A BULB-FRT POSN LP
  XFBS0020A BULB-FRT T/SIG LP
  XFBS0040A BULB-B/U LP
  XFC000200
  چراغ صفحه عقب XFC000220
  XFC000320
  XFC90001B LAMP-RR LIC PLT
  XFG000050 لامپ توقف بلند عقب
  XFG000160 MG ROVER 75 ZT 45 واحد چراغ ترمز سطح بالا ZS XFG000160
  XFG90016A
  لامپ جانبی XGB000060
  لامپ جانبی XGB000060MGO
  XGB000100 LAMP-SD AUX LGTG REPTR
  لامپ جانبی XGB00060
  مه شکن XJB105500 RH
  لامپ مه شکن XJB105510 LH
  XKB10003
  XKB90009B
  کیت سوئیچ XLBS0010A-H/BRK UT
  XNBS0010A سنسور UNIT-FU TK PUP
  XNBS0020A DOBBER-FU TK PUP SEN OUT
  XNBS0040A
  حسگر XNBS0040B-FU TK MDL ASSY
  XNBS0050A
  XNBS0050B DOBBER-FU TK MDL ASSY SEN UT
  XPB000310
  XPB000330
  XPB100993
  ستون فرمان مونتاژ سوئیچ XPB101620
  XPB90002A
  XPB90010A
  XPC100142
  XPC100142PUY
  XPE100321
  XPL000020 کوپلر CTRL COL SW CTR HSG
  XPL100001
  XPL100001-MG
  ساعت دیجیتال XQH100010-LCD
  روور XQM101270 75 چراغ مه شکن RF H330H220 & اسپیکر تک مخروطی عقب
  XQN000340
  XUC100741
  سقف هوایی قابل تنظیم پایه XUF000020
  XUF000030
  XUF000030LE
  XUI90004B
  YAC004220
  YAC005390
  YAC90564B
  YAD000060
  سنسور YBE100520
  YCB100270
  YCB100290
  سنسور دمای آب YCB100420
  سنسور دمای آب YCB100420MGO
  سنسور کیسه هوای جانبی YDB000310
  سنسور YDB000370JFM-PDC RYB
  سنسور YDB000370LMG-PDC GEY
  YDB000370MBB Sensor-PDC SLVR
  سنسور YDB000370NDW-PDC WHT
  سنسور YDB000370PBB-PDC BLACK
  YDB100360
  YDB500320
  YEB000160
  YEB000180
  YFB000210
  YFB000240
  YFB90022B
  YGD000120
  YGD000120
  YGD000290
  YIB90001A
  قسمت YIE90001E
  YIU90001A
  YJC000190
  YJC90105D
  YJI90003B
  YJI90004B
  YJO90000B
  YJV100060
  مریخ نورد YLE102330 75 MG ZT 2.0 2.5 مونتاژ آلترناتور
  YLE102370
  YLE90001A
  YLE90002A
  YLE90002B
  YLU102971
  YMG90370B
  YMG90372B
  YMM90358B
  YMM90391C
  YMM90392A
  YMM90398C
  YMX90010A
  YMX90010B
  YPYS0010A
  فیوز YQF100490 FUSE-F/CMPT FUSE BLK
  فیوز YQF100510 FUSE-F/CMPT FUSE BLK
  فیوز YQF100520 FUSE-F/CMPT FUSE BLK
  فیوز YQF100530
  YQF100550 FUSE MINI-30A
  YQF100550 FUSE MINI-30A
  فیوز YQG100260 FUSE-F/CMPT FUSE BLK
  YQG100330 LINK-40A-BNT UNDER F/BOX FSBL
  YQG100340 LINK-50A-BNT UNDER F/BOX FSBL
  فیوز YQG100350 FUSE-F/CMPT FUSE BLK
  YQG100370 FUSE-F/CMPT FUSE BLK
  YQG100420 LINK-40A-GREEN-BNT UNDER F/BOX FSBL
  فیوز YQG100430 FUSE-F/CMPT FUSE BLK
  YQH101170
  YQHS0010A
  YQU000220
  YRC100300
  YRC100410
  YTA90141C
  YTA90142C
  YTB90144B
  YTB90145B
  YUD000460
  YUD000470
  مریخ نورد YUD000470PUY 75 کلید بالابر پنجره بدون تا شدن برق
  YUD000490
  مریخ نورد YUD000500PUY 75 سوئیچ بالابر پنجره درب عقب
  YUD90711B SWITCH PACK-DR DRV 4 EWL را برنده شوید
  قطعه YUD90711B
  YUD90721B
  YUD90731B SWITCH PACK-DR PASS EWL
  قطعه YUD90731B
  YUD90741B SWITCH PACK-RR DR EWL-L
  قطعه YUD90741B
  YUD90761B SWITCH PACK-RR DR EWL-R
  قطعه YUD90761B
  YUE10005
  YUE100570
  YUE100610
  YUF101880
  YUG001040
  سوئیچ مه شکن عقب YUG001050 برای روور 200/25 MG ZR 400/45 MG ZS
  YUG102570
  شیشه عقب گرم کن سوئیچ YUG102570
  سوئیچ YUG102570PMP گرمکن شیشه عقب
  YUG102580
  مه شکن جلو سوئیچ YUG102590PMP
  YUG102600
  YUG102740
  YUG90197C
  YUH100241
  قسمت YUH100241
  YUR10007
  YUT000020PMP MGZR. مریخ نورد 25. کلید انتخاب تراز چراغ جلو
  YWA901751
  YWB000410 RELAY-F/CMPT FUSE BLK
  YWB000440 RELAY-F/CMPT FUSE BLK
  YWB000450 RELAY-F/CMPT FUSE BLK
  YWC000690
  YWC001522 ECU-BD CTRL(ELET OPER SW/RLY)
  YWC001541
  YWC001541E0
  YWC107170
  YWC900202
  YWC901161
  ماژول سوئیچ نور YWC906951(LSM)
  YWK90004C
  فرستنده از راه دور YWX000360 برای 433 مگاهرتز
  YWX000360E0
  YXBS0010A
  YXL100110
  ZUA000470
  ZUA000480
  10109280 درب ورودی شیشه ای سمت راست
  10109281 درب ورودی شیشه سمت چپ
  10109282 درب عقب شیشه ای سمت راست
  10109283 درب عقب شیشه ای سمت چپ
  10238091 شیشه جلو
  30056520 پشتیبانی از موتور جلو
  10108706 پشتیبانی از موتور عقب
  10191431 کاپوت ماشین
  10525689-SEP Roof BODY
  10096143 نوار سقف سمت چپ
  10105963 ELEMENT-OIL FLTR
  30016808 ELEMENT ASM-A/CL
  10502236 سنسور-CM/SHF POSN
  LFB100790-RED BEARING-CONN ROD
  10193221 750 اثر دوگانه?PM2.5 A/C fi
  30026626 دوربین سنسور
  30059199 ELEMENT ASM-A/CL
  X10085050-ASA Mirror برای کمپین
  10003691 رگولاتور ASM-FRT S/D WDO
  91000280 پرچ
  10035487 کیت STRUT-FRT SUSP
  10121721 VALVE-EXH
  10125337 روغن ساقه SEAL-VLV
  10035485 کیت STRUT-FRT SUSP
  10095174 MOUNT ASM-ENG FRM SI
  10003690 رگولاتور ASM-FRT S/D WDO
  10035491 ABSORBER-RR SUSP
  10101584 گاز STRUT-HOOD
  10102365 LINK ASM-FRT STAB SHF
  10215058 FASCIA-FRT BPR
  91000089 کلیپ
  10095176 MOUNT ASM-TRANS
  10121818 لامپ ASM-TAIL(BODY SI)
  10126013 BRACKET-FRT BPR FASCIA
  10235560 میل لنگ مهر و موم عقب
  10343984 FASCIA-FRT BPR
  10121812 چراغ جلو ASM
  10128058 آینه ASM-O/S RR VIEW
  11990121 سوئیچ ASM-T/SIG
  12673527 شمع ASM
  LEB101200-BARING RED-CR/SHF UPR
  10130431 عایق-RAD LWR
  10225669 نوار ASM-F/END UPR TIE
  10266044 لامپ ASM-FRT مه
  10269209 FENDER-FRT
  10282630 BEZEL-FRT BPR FOG LP
  10421923-SBKP KEY-DR LK REM
  10159979 رادیاتور-CLG SYS
  10229018 مشبک ASM-RAD
  10266043 لامپ ASM-FRT مه
  10282035 BEZEL-FRT BPR FOG LP
  10336751-SPRP FASCIA-FRT BPR UPR
  10361127 GRILLE-FRT BPR FASCIA LOWER
  10457590 لاینر ASM-FRT W/H
  10037911 STRUT-FRT SUSP-R
  10038603 شفت ASM-SHFT CONT
  10085050-آینه ASA ASSY-INT غیر DIPG
  10095181 MOUNT ASM-RR
  10106454 چراغ جلو ASM
  10121820 لامپ ASM-TAIL(LID SI)
  10186309 لاینر ASM-FRT W/H
  10251943 رادیاتور ASM
  10252368 قالب گیری ASM-FRT WHL
  10266528 چراغ جلو ASM
  10292956-SEPP FENDER ASM-FRT
  10336894 PANEL-FRT BPR LWR
  10353671 ROD CTRL LNKG INR TIE
  10457979-SEPP لولا ASM-HOOD
  50011725-ASA RELEASE ASSY-FRT DR CASG-L
  10099449 BELT-FRT ENG ACSRY DRV
  10119996 چرخ
  10121352 براکت-RR BPR BAND SI MTG
  10126014 BRACKET-FRT BPR FASCIA
  10145145 بلبرینگ ASM-RR WHL
  10215059 GRILLE-FRT BPR FASCIA LOWER
  10228100 – بازوی جلو سمت چپ برای MG ZS.
  10228200 ARM ASM-FRT LWR CONT MG ZS
  10229022 BRACKET-FRT BPR FASCIA
  10230176-SEPP HOOD ASM
  10248490 کندانسور ASM-A/C
  10265928 کمپرسور ASM-A/C
  10269659 HOOD ASM
  10282631 FINISHER-FRT BPR
  10282632 FINISHER-FRT BPR
  10293795 لامپ ASM-RR مه
  10320510 BEZEL-FRT BPR FOG LP
  10361599 PUMP ASM-WSWA
  10421236 فیلتر ASM-A/TRNS FLUID
  10457589 لاینر ASM-FRT W/H
  10457978-SEPP لولا ASM-HOOD
  30108651 کلاهک ASM-RAD SURGE TK
  10004968 WHEEL-ALY RD 7.5?17
  10049693 STRUT ASM-RR SUSP
  10059045 لاینر ASM-FRT W/H
  10064842 SHIM – TAPER BRG
  10086073 مخزن ASM
  10090616 KEY-DR LK-BLANK
  10093345 چرخ
  10094400 پنل ASM-HDLP MTG
  10094401 پنل ASM-HDLP MTG
  10096926 رگولاتور ASM
  10121813 چراغ جلو ASM
  10121819 لامپ ASM-TAIL(BODY SI)
  10121821 لامپ ASM-TAIL(LID SI)
  10135599 کمپرسور ASM-A/C
  10144418 SEAL-DIFF
  10144875 پوشش -HDLP
  10149002 HOUSING-O/S RR VIEW MIR
  10170450 ACTUATOR-INL & حالت
  10184098 یدک کش کاور-FRT BPR FASCIA
  10184115 MESH-RR BPR FASCIA LWR
  10202623 BELT-FRT ENG ACSRY DRV
  10224409-SEPP HOOD ASM
  10224546 BRACKET-FRT BPR FASCIA
  10224553-SPRP FASCIA-FRT BPR
  10237020 CLEANER ASM-AIR
  10266527 چراغ جلو ASM
  10269663 درب ASM-R/CMPT
  10283295 FASCIA-RR BPR
  10308480 PANEL-HDLP & FRT BPR FASCIA MT
  10319887 PANEL -AIR INL GRL
  10335999 VALVE-O/PMP FLOW CONT
  10348157 PANEL-FRT BPR DUT
  10405527 PAD ASM-RR BRK SYS
  10418614 DEFLECTOR ASM-ENG و
  10560914 براکت-FRT BPR BAND SI MTG-R
  TCURX2001 واحد کنترل تله متری (ام جی RX5)
  710000158 TAPPET-ENGINEVALVEHYDRAULIC (جی
  50016040 MOUNT-FRT SUSP STRUT UPR
  10162423 گریل-ردیف
  10167443 FASCIA-FRT BPR
  710000092بلبرینگ قرمز-نیمه اصلی ساده-قرمز (جی
  10049688 STRUT-FR SUSP-R
  10079969 پد سایش سنسور ASM-RR BRK
  10104462 کاور ASM-WHL TR
  10234621 Switch-ENG OIL PRESS IND
  10393805 تسمه کاور ASM-TMG
  10145112 GLASS ASM-O/S RR VIEW MIR
  10259938 ماژول ASM-F/TNK F/PMP
  30046250 FILTER ASSY- FU EXT
  واحد کنترل تله متریک TCUZS1001(MG ZS)
  10049687 STRUT-FR SUSP-L
  10470305 شیشه جلو ASM
  10027094 BLADE ASM-WSW
  10124388 پنجره ASM-RR
  10175608 شیشه جلو ASM
  10279417 فلنج ASM-FRT DIFF CARR
  10470307 پنجره ASM-L/GATE
  10089840 GLASS ASM-O/S RR VIEW MIR-R
  10268503 کابل ASM-HOOD PRIM LAT REL
  710000234 منیفولد واشر ورودی
  روور SMN100290 75 کیت فیتینگ پین ترمز دستی MG ZT
  روور SMN000140 75 کیت اتصال فنر کفش ترمز دستی MG ZT
  روور SXR100010 75 MG ZT Hand Brake Shoe Expander عقب
  RKB101010SLP فنر تعلیق عقب-CT
  کلاچ چنگال آستین ADU9992
  کلاچ چنگال آستین ADU9997
  دکمه دستگیره در CXN100010MMM
  نشان DAB101680 ROVER
  نشان DAG000080MMM UNION JACK
  گلگیرهای عقب CAT100540PMA K-CT
  توپی مهره CDU1534
  CLF000690 بال چپ جلو
  CRB110750 آینه بدون روکش
  قالب گیری بال چپ جلو DDC102190MMM
  برف پاک کن DKD10005
  موتور برف پاک کن DLB101390
  سپر جلو DPC000060LML
  تقویت کننده سپر جلو DPE100670
  سپر عقب DQC000040LML
  سپر عقب قالب گیری DQR100800MMM
  قاب چراغ مه شکن DXB100300LML
  فرش جلو EAH104120PMA K-CT
  فرش EAH104410PMA K-CT عقب
  ERR5542 فیلتر روغن
  LUF000050SLP گلند میل لنگ عقب
  واشر پوشش سوپاپ LVP100390
  درزگیر موتور GGC102
  برس برف پاک کن GWB914
  پشتیبانی از موتور جلو KKB101380
  KKG100490 پشتیبانی موتور درست است
  شاتون اتصال LFF101750A
  پیش ورودی LGC000140SR
  قرقره LHB101710
  تسمه تایم غلتکی کشنده LHP10014
  LHP100840A غلتک کششی GRM
  کلاه روغنی LJQ100680
  واشر منیفولد اگزوز LKG100300
  لوله تهویه LLH102980A
  پمپ روغن LPF101200
  فیلتر روغن LPW100161
  پروب روغن LQM100720
  فیلتر روغن LRF100150SLP
  سیم NGC000020 K-KT
  رادیاتور PCC000960SLP
  لوله خنک کننده PCH001820
  شیلنگ بخاری PCH111660
  لوله خنک کننده PCH117151
  لوله خنک کننده PCH118170
  لوله خنک کننده PCH119260
  لوله خنک کننده PCH119301
  لوله خنک کننده PCH90304C
  پمپ آب PEB102510SLP
  سنسور سطح سوخت WGS100032
  چراغ جلو XBC002180 سمت راست
  چراغ جلو XBC002190 سمت چپ
  چراغ جلو XBC002560 سمت راست
  چراغ جلو سمت چپ XBC002570
  چراغ جلو XBC103190 سمت راست
  میله تثبیت کننده عقب راست RGD100562
  میله تثبیت کننده عقب چپ RGD100572
  RKB101440 فنر تعلیق عقب
  پشتیبانی از بلبرینگ RNR100090
  سه راهی PFK000080 (متوقف شد)
  فیلتر هوا PHE100331
  فیلتر هوا PHE100461
  تسمه محرک PQS10013EVA
  تسمه محرک PQS100840
  قفسه فرمان QFW000060
  میله تثبیت کننده RBM100240SLP
  محور اهرم بالایی RBP100050
  RBX101771 سایلنت بلوک سمت چپ
  جلو تعلیق فنری REB101430
  SDB000870 دیسک ترمز عقب
  سیلندر کلاچ اصلی STC100050
  SWZ000010 T.C. کابل فعال کننده
  قرقره پیچ SX110350
  فیلتر گیربکس اتوماتیک TGM10011
  غده TGX100090
  غده TLF10002
  گیربکس TRC103651N R-65/2
  چوب پنبه TRN10007
  TRX100060SLP غده دست چپ
  غده TRX100201
  لوله خنک کننده روغن UBH000210 در گیربکس اتوماتیک
  لوله خنک کننده روغن UBH000220 در گیربکس اتوماتیک
  UBP000500 لوله خنک کننده روغن در گیربکس اتوماتیک
  UKN100650 تراست گیربکس
  سبد کلاچ URB100851
  سیلندر کلاچ UUB100110 کار می کند
  روغن VYK000020 گیربکس mtf94
  روغن گیربکس اتوماتیک VYK000040 n403e
  تسمه تایم WAM2804
  تشدید کننده WCE105260
  صدا خفه کن WCG102280
  صدا خفه کن WCG102450
  صدا خفه کن WCG103461
  صدا خفه کن WCG108540
  منیفولد اگزوز WCJ101440
  پمپ سوخت WFX000290
  پمپ سوخت WFX100922
  فانوس XFB101670 عقب چپ
  چراغ اتاق XFC000220MMM
  تکرار کننده چرخشی XGB100310
  سوئیچ برف پاک کن XPE100420PMP
  آداپتور سنسور YSB002390
  آداپتور سنسور YSB002450
  کلید نور YWC106950
  سنسور ضربه جانبی YWJ101340
  واحد کنترل SRS YWJ101590
  گروه تماس YXB100320
  فن موتور مقاومتی ZUA000160
  KKB10042 پشتیبانی موتور سمت چپ
  پشتیبانی از موتور عقب KKH10003
  لوله خنک کننده PCH003070
  لوله اینترکولر PNH000300
  کابل انتخاب دنده UCV100600
  دستگیره سفید ZFA000060 MR ROVER
  واشر پالت CDU1890EVA
  حلقه آستین آب بندی CDU3324
  واشر LVQ000111SLP K-KT
  پدهای LVQ000130 K-CT
  واشر منیفولد ورودی LKJ10029EVA
  فیلتر روغن LRF000020
  لوله تهویه MLH100550
  واشر EDU1021EVA g. ب.
  پشتیبانی موتور KKB10019 باقی مانده است
  گلگیرهای جلو CAS100270PMA K-CT
  گلگیرهای عقب CAT101310PMA K-CT
  غده TBX000130
  TDR000180 داخلی آهن گرد و غبار
  داخلی TDR100930 Dust-iron
  پوشش خارجی گرد و غبار TDR100950
  TRX000010 غده دست چپ
  TRX100110SLP غده دست چپ
  سوئیچ برف پاک کن XPE10012
  سوئیچ برف پاک کن XPE100321PUY
  واشر CLP3303EVA SILENCER
  EAP9321 دریافت کننده واشر لوله
  واشر بی صدا EJP4033
  گیره صداگیر WYE100320
  گیره صداگیر WYE100340
  گیره صداگیر WYE100350
  گیره صداگیر WYE100360
  تشدید کننده WCE103240
  تشدید کننده WCE103340
  تشدید کننده WCE104330SLP
  تشدید کننده WCE104350SLP
  تشدید کننده WCE105280
  صدا خفه کن WCG102840SLP
  صدا خفه کن WCG102850SLP
  واشر بی صدا WCM10014
  واشر بی صدا WCM100460
  واشر بی صدا WCM100480
  سنسور دما GTR279
  سنسور ترمینال درب PRC8548A
  سنسور ارتفاع RBW000010
  UMB000020 سنسور معکوس
  سنسور معکوس UMB100050A
  سنسور معکوس UMB100090
  سنسور سیگنال توقف XKB000090
  سنسور سیگنال توقف XKD000010
  سنسور دما YCB10004EVA
  پیچ FS108181
  LDG100040 پیچ G. ب.
  واشر LVQ101010 K-KT G. ب.
  دیسک ترمز جلو SDB000420
  سیم NGC000060 K-KT
  سیم NGC000090 K-KT
  CRB108010PMD آینه سمت چپ
  آینه CRB108100PMD سمت راست
  CRB108110PMD آینه سمت چپ
  آینه CRB108120PMD سمت راست
  CRB109110 آینه بدون روکش
  آینه CRB110710 بدون پوشش
  CRC100190MMM K-KT Mirror کروم را پوشش می دهد
  روکش آینه CRC100240MMM سمت راست کروم
  روکش آینه CRC100250MMM از Chrome خارج شد
  روکش آینه CRC100280LML سمت راست
  شیشه آینه CRD100320 سمت راست
  سمت چپ آینه های شیشه ای CRD100330
  آینه های شیشه ای CRD100350
  آینه های شیشه ای CRD100360
  شیشه آینه CRD100440 سمت راست
  سمت چپ آینه های شیشه ای CRD100450
  آینه های شیشه ای CRD100600
  آینه CRJ100220PMD درست بدون روکش
  CRW100140 شیشه آینه سمت راست
  سمت چپ آینه های شیشه ای CRW100150
  چراغ جلو XBC10288 سمت راست
  چراغ جلو XBC10289 سمت چپ
  چراغ جلو XBC103160 سمت چپ
  چراغ جلو XBC105420 سمت راست
  نشانگر دور XBD000010
  XBD000100 نشانگر چرخش به راست
  XBD000110 نشانگر گردش به چپ
  فانوس XFB10088 عقب سمت راست
  فانوس XFB10089 عقب چپ
  فانوس XFB101300 عقب سمت راست
  فانوس XFB101310 عقب چپ
  فانوس XFB101660 عقب سمت راست
  فانوس XFJ000120 عقب سمت راست
  سیگنال توقف اضافی XFN100160 K-KT
  تکرار کننده چرخش چپ XGB100150
  XGB100160 به راست بپیچید
  تکرار کننده چرخشی XGH100010
  آداپتور سنسور YSB113990
  آداپتور سنسور YSB114000
  فرش جلو EAH102870LNF K-CT
  فرش EAH102920LNF K-CT عقب
  DBP7829 مهره دیسک ریخته گری
  درپوش دیسکی DTB101593MNH
  DTC000150MNH درپوش چرخ
  DTC10054MNH درپوش چرخ
  RRV100012 Lettercard
  لنت ترمز SFP000040 جلو
  پدهای راهنمای درام SMJ100060
  پدهای راهنمای درام SMJ100070
  ASB500020 بال راست جلو
  ASB500030 گلگیر جلو چپ
  ضربه گیر درب BHE140010
  CLF000680 بال راست جلو
  مشبک رادیاتور DHB102542MCJ با نشان
  درپوش قلاب بکسل DPC101550LML
  درپوش سپر DPF100280
  درپوش سپر DPF100290
  DPJ100200 پرکننده سپر جلو سمت راست
  DPJ100210 پرکننده سپر جلو سمت چپ
  درپوش سپر DPP100600LPU
  درپوش سپر DPP100610LPU
  تقویت کننده سپر عقب DQE105610
  پرکننده سمت راست سپر عقب DQJ100200
  DQJ100210 پرکننده سپر عقب سمت چپ
  قاب چراغ مه شکن DXB100310LML
  قاب چراغ مه شکن DXB100460PMA
  قاب مه شکن DXB100470PMA
  چراغ های جلو DXJ100080LML CAP در سپر سمت راست
  DXJ100090LML CAP چراغ های جلو در سپر سمت چپ
  DPC000770LML سپر جلو
  لامپ روشنایی سرعت سنج YAJ10005
  لامپ روشنایی سرعت سنج YAJ10007
  لامپ روشنایی سرعت سنج YAJ10009
  دنده DAM8222
  UKW10004 انتقال برون مرزی
  گیره قالب گیری DCC100190
  گیره قالب گیری DCC100310
  گیره قالب گیری DCC100320
  پیستون DBE100180
  قالب گیری بال DDC102180MMM جلو سمت راست
  سپر قالب گیری DPR100880MMM جلو سمت راست
  سپر قالب گیری DPR100890MMM جلو سمت چپ
  سپر قالب گیری DQR100780MMM عقب سمت راست
  سپر قالب گیری DQR100790MMM عقب چپ
  پیستون DYH000210
  شیلنگ بخاری PCH119200
  13ترموستات H7604
  لوله خنک کننده PCH001480
  لوله خنک کننده PCH002150
  لوله خنک کننده PCH002170
  لوله خنک کننده PCH002430
  لوله خنک کننده PCH002440
  لوله خنک کننده PCH115530
  لوله خنک کننده PCH115731
  لوله خنک کننده PCH116214
  لوله خنک کننده PCH116972
  لوله خنک کننده PCH118901
  لوله خنک کننده PCH119241
  لوله خنک کننده PCH119270
  لوله خنک کننده PCH119280
  پمپ آب PEB000080
  حلقه آب بندی PEF10010
  ترموستات PEL000170
  ترموستات PEM101071
  حلقه آب بندی PET10011EVA
  رادیاتور UBC100612
  لوله خنک کننده روغن UBH000170 در گیربکس اتوماتیک
  لوله خنک کننده روغن UBH000230 در گیربکس اتوماتیک
  لوله خنک کننده PCH000490
  لوله خنک کننده PCH000500
  برس برف پاک کن DKC10003
  برس برف پاک کن DKC100690
  برس برف پاک کن DKC100700
  برس برف پاک کن DKC100730
  برس برف پاک کن DKC100950
  موتور برف پاک کن DLB101430
  موتور برف پاک کن DLB101660
  موتور واشر DMC105640
  نازل DNJ000320PMA Omyva
  نازل DNJ000330PMA Omyva
  نازل واشر DNJ000380
  DNJ100990XXX نازل چراغ جلو Omyva سمت چپ
  نگهدارنده نازل DNK10002
  سنسور پارک YDB100360LML
  پشتیبانی از اهرم بالا توپ ADU9549EVA
  پیچ FC112187A
  هاب EGP1673
  تثبیت کننده آستین EGP1889A
  پیچ FS108207
  پیچ FS108257
  پیچ FT114407
  RGD10003 آستین بست تثبیت کننده
  هاب RGX000840
  هاب RGX000850
  هاب RGX000860
  RGX10003 آستین بست استابلایزر
  RGX100351 Sylentblock داخلی/خارجی
  RGX100361 سایلنت بلوک خارجی
  پشتیبانی از پایین توپی RBK100350
  استابلایزر آستین RBX100570
  RBX100581 Cylentblock سمت راست
  RBX100591 بلوک بی صدا باقی مانده است
  RBX100670 سایلنت بلوک داخلی
  تثبیت کننده آستین RBX101611
  پیچ RYG000500
  پیچ RYG10036
  پیچ RYG100780
  پیچ RYG101030
  پیچ RYG101170
  پیچ و مهره RYG101220 M10 X 55
  پیچ RYG101330
  اهرم RGG102981 عقب راست
  RNE100090 زیر
  پیچ RYG000480
  خط سبز روت تاپ WAM4027GRE
  حلقه های پیستون LFP000110 K-KT روی موتور
  LFP000120 K-CT از حلقه های روی موتور
  میله پیچ WAM1959
  WAM4026200 Root Lower Red Liner
  WAM4026300 روت لاینر سبز پایین
  واحد احتراق رله YWB100970
  قرقره پیچ FT108301
  قرقره واشر LHC100400
  قرقره پیچ LYP101080
  غلتک کشنده PQR10027
  تسمه محرک PQS101590
  WAM3718 محور غلتکی - کشش
  مهره کشنده محور غلتکی WAM3719
  پوشش کمربند محرک PRF100100
  QGX100050 نوک فرمان سمت چپ
  فرمان QGX100060 سمت راست
  QJB100120 نوک فرمان
  گیره QYC100230
  کلاه کابلی FSE100260
  دستگیره درب CXF100222
  دستگیره درب CXF100232
  دستگیره درب CXF100370
  دکمه دستگیره در CXN100020MMM
  FPS100442 کاپوت قلعه
  محدود کننده درب BDH38003
  FQM000080 قفل درب عقب راست
  FQM000090 قفل درب عقب چپ
  پیستون AFU4211
  پنل انتخاب گیربکس FJM101190ANV
  آب بندی درب جلو CFE102330
  ERT10005 Pilston Shelves of Crimson Branch
  قفل دسته پشتی HWE100680PMA
  رله NAF100130
  بالابر شیشه موتور CUR100280
  سیلندر کلاچ اصلی STC000260
  براکت سیلندر کلاچ UUD100030
  فیلتر هوا GFE2618
  تنظیم کننده فشار سوخت MKW100211
  بدنه دریچه گاز MLB100600
  لوله کانال PHD103250
  فیلتر هوا PHE100240EVA
  کیت تعمیر EJP1419 جلو
  راهنمای EJP1420 K-KT
  کیت تعمیر EJP1434 عقب
  راهنمای EJP1435 K-KT
  سیلندر عقب ترمز EJP1488
  سیلندر عقب ترمز EJP1489
  پیچ FS106167
  کیت تعمیر SEE100090EVA جلو
  کیت SJY100090
  سیلندر عقب ترمز SML000020
  سیلندر عقب ترمز SML000030
  سیلندر عقب ترمز SML100080
  سیلندر عقب ترمز SML100090
  کیت تعمیر SMN100091EVA عقب
  SOB000050 کالیپر عقب چپ
  کابل شتاب SBB000160
  ضد یخ GEC5005
  درزگیر-گاسکت GGC108
  واشر درزگیر LVV000010
  واشر درزگیر LVV000108EVA
  نشان DAB101431 ROVER
  نشان DAB101610 ROVER
  نشان DAB101660 ROVER
  نشان DAB101670 ROVER
  نشان DAB101690 ROVER
  نشان DAB101700 ROVER
  نشان DAD100610 ROVER
  نشان DAH101040 ROVER
  10188811 تیغه برف پاک کن عقب NEW MG 3
  10280548 تیغه برف پاک کن عقب NEW MG 3
  10083634 چراغ جلو سمت راست MG GT
  10083633 چراغ جلو سمت چپ MG GT
  10079600 آینه دید عقب MG GT
  10050886~891 میله اتصال 1.5 – NE MG 3 – ام جی 350 – ام جی 5.
  10109756 چراغ جلو راست MG GS 1.5T.
  10109755 چراغ جلو چپ MG GS 1.5T.
  10320658 مه گیر جلو راست MG GS 1.5T.
  10320657 مه گیر جلو چپ MG GS 1.5T.
  10141489 تیغه برف پاک کن چپ جلو MG GT
  10141493 تیغه برف پاک کن سمت راست جلو MG GT
  10223922 – چراغ جلو مناسب برای MG RX 5.
  10223921 – چراغ جلو سمت چپ برای MG RX 5.
  10258352 – مه گیر جلو برای MG RX 5.
  10258351 – مه گیر جلو سمت چپ برای MG RX 5.
  10022162
  10242400 – ضربه گیر عقب.
  10266048 – سیلندر اصلی کلاچ.
  10266049 – سیلندر اصلی کلاچ.
  10245065 – Washer 462-1009800-B Fuel Filler Cap Assy 462-1009801-C Oil Basin Assy.
  10225442 – اجزای کارتر.
  10348240 – آینه درب نمای عقب سمت راست.
  10096204 – آینه درب نمای عقب سمت چپ.
  12667383 – Washer 462-1009800-B Fuel Filler Cap Assy 462-1009801-C Oil Basin Assy.
  12666331 – اجزای کارتر.
  C00054350 چراغ جلو R/H
  C00048981-4100 گارد جلو راست
  C00079528 FASCIA-FRT BPR
  سپر جلوی گریل پایینی C00049446
  C00054171 FASCI-FRT BPR LOWER
  C00047635 براکت FRT BPR INSTL LH
  C00047636 براکت FRT BPR INSTL RH
  C00053091 گریل ASM-RAD کروم
  C00049100-4100 BONNET ASSY
  کمربند ایمنی C00026121 FR LH
  C00026123 کمربند ایمنی FR RH
  C00094313 فرمان ASM(ایربگ)
  C00051329 ایربگ جلو سرنشین
  10008343
  10192994
  10192995
  BLT200003AA
  91000018
  10007943
  10046400
  10002372
  10049609
  10002373
  10049610
  10003550
  10169396
  10019967
  10089296
  10112780
  10019968
  LVQ000120
  NGC900418B
  DHXQJQ 1,8
  C00054254-4100 REFORCEMENT ASM-RAD UPPER C/MBR
  C00048649-4100 CROSSEMBER FRONT COMPLETE
  C00048556-4100 REINFORCEMENT ASM-4TH MTG
  C00059724 CLIP-FRT GRL PLT (4 قطعات)
  C00057633 PLATE ASM FRT GRL
  C00056957 DEFLECTOR-CNDSR (ترک کرد)
  C00056960 DEFLECTOR-CNDSR (درست)
  C00056961 DEFLECTOR-CNDSR (ترک کرد)
  C00059126 DEFLECTOR-CNDSR (درست)
  C00059723 CLIP-CNDSR DFL (10 قطعات)
  C00047632 BAFFLE-FRT BPR LWR (ترک کرد)
  C00047633 BAFFLE-FRT BPR LWR (درست)
  C00059723 CLIP-FRONT BPR BAFFLE LWR (6 قطعات
  10138646 مجموعه میل بادامک-ریلوکتر 1.5
  میل بادامک CAM400017 1.5 سابق
  10022057 مسکن SMD311570 1.5 وارد کننده قطعات تسلا مدل s
  مخزن آب C00048421-4100 مونتاژ زیر تیر
  C00049503-4100 مجموعه تیرهای نصب بالای سپر جلو
  C80049445 چراغ مه شکن چپ
  C80049446 چراغ مه شکن سمت راست
  10031685
  10122708 روکش یدک کش تریلر جلو DEF GT MT (10122708)
  10122727 روکش بکسل DEF GT MT (10122727)
  10079757 نشان GT (10079757)
  10230420 نشان پشتی GT MT (10230420)
  10135731 زنجیر کشنده مسیر MG GT MT (10135731)
  10209498 پمپ آب GT MT (10209498)
  10087162 پدال گاز GT MT (10087162)
  10143747 موتور سیکلت لاستیک GT MT (10143747)
  10058620 ALTERNATOR GT MT (10058620)
  10058622 موتور استارت GT MT (10058622)
  10083643 بازتابنده چپ BACK DEF GT MT (10083643)
  10083644 بازتابنده سمت راست BACK DEF GT MT (10083644)
  10281924 چشمک زن چپ/نور متناوب RETROV GT MT (10281924)
  10281925 چشمک زن سمت راست/نور متناوب RETROV GT MT (10281925)
  10105464 لامپ عقب چپ/چراغ/فانوس INT GT MT (10105464)
  10105465 لامپ عقب راست / چراغ / فانوس INT GT MT (10105465)
  10120655 لامپ عقب مرکزی/چراغ/فانوس GT MT GT MT (10120655)
  10207518 چراغ عقب چپ / چراغ / فانوس EXT GT MT (10207518)
  10207519 لامپ عقب راست / چراغ / فانوس EXT GT MT (10207519)
  10131519 سنسور ساپورت چپ DISTANCE GT MT (10131519)
  10131520 سنسور پشتیبانی مرکزی DISTANCE GT MT (10131520)
  10131521 سنسور ساپورت سمت راست DISTANCE GT MT (10131521)
  10306167 سنسور سطح سوخت GT MT (10306167)
  11990902 سنسور چرخش زاویه ای GT MT (11990902)
  10102650-SSA DISTANCE Sensor GT MT (10102650-SSA)
  10157099 اواپراتور MG-GT (10157099)
  10095177 SUPPORT MEC BOX SPEED GT MT (10095177)
  10141256 کابل سوئیچ انتخابگر GT AT (10141256)
  10279791 سمت چپ HOMOKINETICA GT AT (10279791)
  10279792 RIGHT HOMOKINETICA GT AT (10279792)
  10091660 پد مارپیچ پایه/کوسن GT MT (10091660)
  10231905 کمک فنر پشتی GT MT (10231905)
  (10112588) 10030812 کالیپر ترمز عقب چپ GT MT (10112588) 10030812
  (10112589) 10031383 کالیپر ترمز عقب راست GT MT (10112589) 10031383
  10092031 کف صندوق عقب GT MT (10092031)
  10093956 شیشه جلو عقب GT MT (10093956)
  10109325 جلوپنجره MG 5 AT (10109325)

  فرم درخواست ( ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد )

  نام:
  *
  پست الکترونیک:
  *
  پیام:

  تایید:
  4 + 4 = ?

  شاید شما هم دوست داشته باشید

 • دسته بندی محصولات