620 سنسور فشار منیفولد ورودی

» برچسب ها » 620 سنسور فشار منیفولد ورودی

سنسور فشار منیفولد ورودی Zotye BOSCH 0 261 230 199

M6,SST 1054470-00-A SCR 0 261 230 199,سنسور فشار منیفولد ورودی Zotye