سنسور فشار منیفولد ورودی cx35

» Tags » cx35 Intake manifold pressure sensor

سنسور فشار منیفولد ورودی Zotye BOSCH 0 261 230 199

M6,SST 1054470-00-A SCR 0 261 230 199,سنسور فشار منیفولد ورودی Zotye